Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VIL TA TID: Helse Sør-Øst mener at et nytt sykehus på Ullevål først kan stå klart i 2038. Her: Prosjektleder Dag Bøhler under presentasjonen av rapporten. Foto: Oslo universitetssykehus

Helse Sør-Øst: Ullevål vil bli dyrere og ta lengre tid

Den mye omtalte «belysningen» av Ullevål er nå klar. Helse Sør-Øst mener at å legge det nye sykehuset til Ullevål vil koste over 12 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med syv år.

Publisert: 2019-05-28 — 12.30
Denne artikkelen er over to år gammel.

Nye sykehus i Oslo

 • I januar ble planene om sykehusutbygging behandlet styret i Helse Sør-Øst.
 • Styrets flertall vedtok å gå videre med planene om et storsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker, men ba samtidig om å få belyst Ullevål-tomten som alternativ til Gaustad.
 • I konseptrapportene for Aker og Gaustad ligger det til grunn ferdigstillelse i henholdsvis 2028 og 2029.

Det var sommeren 2016 at styret i Helse Sør-Øst vedtok å gå for Gaustad som beliggenhet for et nytt storsykehus i Oslo. Ifølge det så kalte «målbildet» som da ble vedtatt skal den fremtidige sykehusstrukturen i hovedstaden se slik ut:

 • Oslo universitetssykehus HF skal utvikles med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.
 • Et lokalsykehus på Aker.
 • Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

En sentral forutsetning er at flest mulig fagmiljøer skal samles på ett sted.

I januar i år vedtok imidlertid Helse Sør-Øst, med henvisning til sterke innsigelser fra tillitsvalgte, å bestille en «belysning» av Ullevål som alternativ til Gaustad.

Vil bygge i sør

I rapporten som offentliggjøres av Helse Sør-Øst i dag tirdag, oppgis det at det er vurdert tre alternativer for utbygging på Ullevål-tomten: Utbygging med tyngdepunkt i nord, sør og midt på tomten. Helse Sør-Øst tar i rapporten utgangspunkt i utbygging sør på tomten.

– Av de tre utbyggingsløsningene på Ullevål er det alternativet med tyngdepunkt i sør som legger best til rette for gjenbruk av deler av eksisterende bygningsmasse, mens alternativet med utbygging i nord forutsetter at det bygges et komplett nytt sykehus for å oppnå nødvendige funksjonelle sammenhenger og gode økonomiske driftseffekter, står det å lese i rapporten.

– Alternativet med tyngdepunkt midt på tomten kommer i konflikt med kulturminner og er i mindre grad vurdert enn de to andre alternativene.

Vil stå klart i 2038

Som Dagens Medisin tidligere har omtalt, har Plan- og bygningsetaten anslått at det vil ta minst to år å få regulert tomten på Ullevål til videre sykehusdrift.

Helse Sør-Øst skisserer i rapporten at et nytt sykehus på Ullevål først kan stå klart i 2038.

– Det er antatt en gjennomføringstid for alternativ sør på Ullevål-tomten med oppstart av konseptfaseutredning og reguleringsarbeid i 2019 og deretter med trinnvis bygging. Den trinnvise utviklingen av bygningsmassen omfatter etablering av ny teknisk sentral fram til 2024, bygging av nytt klinikkbygg nord for midtblokken (bygg 06) med ferdigstillelse 2030 og bygging av nye bygg for flytting av aktivitet fra Rikshospitalet på tomtene til dagens bygg 03 og bygg 07 med ferdigstillelse i 2038, står det å lese i rapporten, og videre:

– Det betyr at utbyggingen på Ullevål-tomten med samlokalisering av lands- og regionsfunksjoner først kan ferdigstilles ca. syv år senere enn foreliggende planer for utbyggingen på Gaustad, heter det i rapporten.

Etter foreliggende tidsplan skulle Gaustad stå klart i 2029, men prosessen har blitt forsinket. Ifølge rapporten anslår Helse Sør-Øst nå at et sykehus på Gaustad ikke vil stå klart før 2031.

12,8 milliarder dyrere

Helse Sør-Øst anslår at første fase av utbyggingen av Ullevål og Aker vil koste i overkant av 45,4 milliarder kroner.  Det er 12,8 millarder kroner mer enn tilsvarende fase for utbygging av Gaustad og Aker er anslått å koste.

Helseforetaket oppgir at regnestykket ikke inkluderer eventuelle inntekter av et tomtesalg for noen av alternativene.

– Rapporten viser således at det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål og at det beste alternativet sannsynligvis vil være å starte en utbygging sør på tomten. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger tid (ca. syv år).

Helse Sør-Øst mener ikke at det vil være vesentlige forskjeller mellom Ullevål og Gaustad når det gjelder funksjonalitet, kvalitet på pasientbehandlingen og effektivitet.

 

UiO gir støtteerklæring til Gaustad

Universitetet mener Ullevål-tomten er en «vesentlig dårligere løsning» enn Gaustad.

I rapporten hvor Helse Sør-Øst belyser Ullevål som alternativ plassering av et nytt storsykehus, har også Universitetet i Oslo (UiO) kommet med en uttalelse om tomtevalget. Universitetet er kritisk til følgene for forskningen dersom sykehuset ikke legges til Gaustad.

 – For UiO er det svært viktig at region- og landsfunksjonene ved OUS videreføres på Gaustad med tanke på synergier og merverdi for forskning og innovasjon og for nærings- og byutvikling. Etter vårt skjønn vil dette også gi betydelig merverdi for OUS med hensyn til kompetanse og pasientbehandling, sier universitetet i sin uttalelse.

– For UiO er flytting av regionsykehuset til Ullevål-tomten en vesentlig dårligere løsning fordi mulighetene for tett samarbeid innen forskning mellom de basale miljøene ved UiO og de translasjonsrettede og kliniske miljøene ved OUS blir vanskeligere.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Reidar Schwebs 30.05.2019 13.15.58

  Lege

  Det vil bli dyrere å rasere brukbare sykehusbygninger på Gaustad før de går ut på dato for å flytte til Ullevål. Man ønsker ikke å forlate tanken om samling av nasjonale og regionale funksjoner, og endog lokalsykehusfunksjoner, på samme sted så snart som mulig – av «bedriftsøkonomiske» grunner. «En sentral forutsetning er at flest mulig fagmiljøer skal samles på ett sted.» Hva er billigst, å skrote Rikshospitalet eller å skrote Ullevål? Universitetet vil ha utbygging på Gaustad fordi det gir best tilgang til materiale for forskning og undervisning. «Universitetet er kritisk til følgene for forskningen dersom sykehuset ikke legges til Gaustad.» Legg også merke til at opprettholdelse av drift på Rikshospitalet på Gaustad anses «utenfor dette prosjektets sfære». Meningen med «belysningen» var kanskje å påvise at Ullevål ville bli dyrere og ta lengre tid? Og hvorfor skal Plan- og bygningsetaten bruke to år på å regulere en tomt, som allerede er regulert til sykehusformål, til «sykehusd

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!