Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
– Om nødvendig må også Legemiddelverket, som tilsynsmyndighet, øke fokuset på dette området, skriver seniorrådgiver Jørgen Huse i Legemiddelverkets svar til Markus Hovd. Foto: Per Corneliussen/Vidar Sandnes

– Uheldig eller ulovlig markedsføring kan forekomme

Det er ikke tvil om at arbeidsgiver kan pålegge helsepersonell å utføre salgsfremmende aktiviteter. Men enkelte aktiviteter kan være uheldige og i strid med helsepersonelloven, mener Legemiddelverket.

Publisert: 2019-05-28 — 09.40

Statens legemiddelverk (SLV) har etter Helsetilsynets konklusjon i 2006 ikke sett behovet for å melde lignende aktiviteter inn til ny vurdering hos Helsetilsynet. «Så vidt vi kjenner til, har ikke Statens helsetilsyn i ettertid hatt til behandling andre saker om salgsfremmende aktiviteter i apotek i lys av helsepersonelloven», skriver seniorrådgiver Jørgen Huse i svaret på Hovds brev fra februar.

Les også: Ønsket debatt om salgsfremmende konkurranser

«Viss årvåkenhet på området»
Legemiddelverket opplever at bransjen i dag har en mer nøktern markedsføring av sine varer og tjenester enn tidligere år, og at de derfor har tonet ned tilsynsaktiviteten på dette området.

«Men vi erkjenner at uheldig eller ulovlig markedsføring kan forekomme, og har en viss årvåkenhet på området. Det kan skje i enkeltapotek utenfor apotekkjedens kontroll, eller i de små apotekkjedene /frittstående apotek hvor vi ikke har samme oppfølging på kjedenivå», skriver Huse.

På spørsmålet om hvorvidt arbeidsgiver kan pålegge helsepersonell å utføre salgsfremmende aktiviteter, er svaret et betinget ja. Ifølge Huse ligger dette innenfor eiers styringsrett.

Les også: – Premiering av rent symbolsk betydning

«Dersom apotekeren mener en (pålagt) aktivitet er ulovlig, skal apotekeren ta dette opp med apotekeier og om nødvendig avklare spørsmålet om lovlighet med Statens legemiddelverk. Dette gjelder selv om kjedens øvrige apotekere har kommet til en annen konklusjon».

Må overholde lovpålagte plikter
Huse viser også til Helsepersonellovens § 17, som sier at en virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

«Det innebærer at apotekeier ikke kan pålegge eller legge til rette for markedsaktiviteter i strid med forbudet mot gaver i tjenesten, unødvendig ressursbruk eller å yte forsvarlig helsehjelp».

Les også: – Det har ikke vært naturlig å etablere bransjestandarder

Seniorrådgiveren skriver at det er vanskelig å vurdere salgsfremmende aktiviteter uten tilstrekkelig dokumentasjon for anbefalingen uten å kjenne til mer konkrete saker.

«Men på generelt grunnlag er det uheldig og eventuelt ulovlig om apotek gir inntrykk av at et produkt har egenskaper det ikke har», skriver Huse.

– I strid med Helsepersonelloven
Han skriver videre at Legemiddelverket ved enkelte apotektilsyn har påtalt at apoteket markedsfører «handelsvarer» med medisinske egenskaper produsenten selv ikke har lov å påføre produktet.

«Å pålegge ansatte (alltid) å fremme salg av bestemte kremer med påstått lindrende effekt mot eksem, vil generelt sett være uheldig og eventuelt i strid med helsepersonelloven. På den annen side har vel de fleste kremer en lindrende effekt på eksem, og «lindrende» er i denne sammenheng ikke en medisinsk påstand».

Huse mener det er bra at slike spørsmål luftes i bransjen:

«Om nødvendig må også Legemiddelverket, som tilsynsmyndighet, øke fokuset på dette området».

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!