Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL SPRE KUNNSKAP: Informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon, Gro Bengtson, leder i Helsesekretærforbundet og Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

VIL SPRE KUNNSKAP: Informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon, Gro Bengtson, leder i Helsesekretærforbundet og Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Foto: Lars Brock Nilsen

Sparker i gang kampanje for organdonasjon

En del pasienter avskriver seg selv som organdonor etter misvisende informasjon fra fastlegen. Det vil Stiftelsen Organdonasjon ha slutt på.

Annons:

Derfor har de fått med seg Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Helsesekretærforbundet i Delta for å få mer kunnskap om organdonasjon inn på fastlegekontorene. Nylig har de sendt ut informasjonsmateriell til 909 fastlegekontor over hele landet.

– Vi får fra tid til annen tilbakemeldinger fra personer som har fått beskjed om at de ikke er egnet som organdonorer, for eksempel kan fastlegen ha sagt at de har for høy alder eller ikke er egnet fordi de står på blodtrykkssenkende medisiner. Dette er en seiglivet myte som baserer seg på utdatert informasjon. I dag er det slik at absolutt alle kan si ja til organdonasjon, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

For å nå ut med dette budskapet har de alliert seg med fastlegene og helsesekretærene.

“Det eneste man trenger å vite er at alle kan si ja til organdonasjon”

- Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon

«Verdens korteste videreutdanning»
– Vi se at mange som jobber innenfor helse ikke vet så mye om organdonasjon. Derfor gir vi nå verdens korteste videreutdanning: Det eneste man trenger å vite er at alle kan si ja til organdonasjon, og at man trenger bare dele det med familien eller fylle ut donorkort for å bli det, sier Sekowski.

Stiftelsen Organdonasjon har nylig gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge befolkningens kunnskap og holdninger til organdonasjon. I denne undersøkelsen svarer åtte prosent at de har snakket med fastlegen sin om organdonasjon, mens 27 prosent oppgir at de kan tenke seg å gjøre det.

– For mange nordmenn er fastlegen den primære og eneste kontakten man har med helsevesenet, og fastlegen har stor autoritet. Denne undersøkelsen viser at en stor andel av befolkningen synes det er naturlig å snakke med fastlegen om organdonasjon. Derfor er det viktig at fastlegene og helsesekretærene har dette litt i bevisstheten og kan spre kunnskap om temaet, sier Sekowski.

Vil ikke spørre rutinemessig
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), er positiv til at venterommene til fastlegene utstyres med brosjyrer og plakater som man minne pasientene om muligheten for organdonasjon.

– Det er viktig at folk er bevisste på muligheten til å donere bort sine organer, og legekontorene kan være et sted hvor man kan bli minnet på det og få informasjon om det. Hvis pasientene tar dette opp med fastlegen sin er det naturlig at fastlegen engasjerer seg i det, sier Brelin.

Han understreker at dette ikke er en ny «fastlegeoppgave».

– Det er ikke meningen at fastlegen skal spørre om organdonasjon i en helt ordinær konsultasjon, det vil ikke være passende og kanskje også utidig. Men fastlegen skal være åpen for en slik samtale hvis pasienten ønsker det.

Håper kunnskapen øker
– Vi hører at enkelte har blitt feilinformert og avskrevet som organdonor av sin fastlege. Har fastleger generelt for lite kunnskap om organdonasjon?

– Jeg tror fastlegene kan det som er nødvendig, men det kan sikkert bli bedre og jeg håper bevisstheten og kunnskapen øker også blant fastlegene med denne kampanjen, sier Brelin.

Halvparten av befolkningen kjenner fortsatt ikke til muligheten for å fylle ut donorkort i kjernejournal, ifølge den nye undersøkelsen. Data fra fjorårets undersøkelse viser også at 29 prosent av de som er negative til organdonasjon regner seg som uegnet som donor på grunn av sykdom, høy alder eller medisinbruk.

– Alle kan trygt si ja
– Det er noen krav til blodgivere som feilaktig overføres til organdonasjon, som gjør at enkelte tror de ikke kan være organdonor. Men alle kan trygt si ja, og så vil det alltid være en individuell medisinsk vurdering av om det er mulig å transplantere organer. Donasjon er kun mulig hvis man dør på et av landets 26 donorsykehus, sier informasjonssjefen i Stiftelsen Organdonasjon.

Heller ikke han forventer at fastlegene rutinemessig skal informere pasientene om organdonasjon.

– Vi vet at det er hektisk på legekontorene og forventer ikke at organdonasjon skal tas opp i en vanlig konsultasjon. Men informasjon kan være tilgjengelig på venteværelset, og de som har spørsmål kan ta det opp med legen. Målet vårt er ingen skal måtte diagnostisere seg selv, eller bli diagnostisert av fastlegen, når det gjelder organdonasjon, sier han.

 

Relaterte saker

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 31.05.2019 09.34.21

  Lege

  Jeg gjør oppmerksom på at fastlegene «SKAL» ikke noe som helst. Dette er primært med som et godt råd, men også som en realitetsorientering ved eventuell kunnskapsløshet om Fastlegeordningen (FLO). Nye oppgaver, evt. oppgaveendringer er klart definerte forhandlingsspørsmål; både individuelt og organisasjonsmessig. Forhandlinger avsluttes vanligvis med konsensus eller diskurs. Først da er det legitimt å kringkaste FLOs oppgaveportefølje. De pågående normaltarifforhandlinger mellom staten, KS og legeforeningen (på vegne av FLOs interesser, begrensninger og behov) er et eksempel på denne type formalitet.

 • Sven Richard Haugvik 13.06.2019 08.26.12

  Lege

  Stiftelsen Organdonasjon sprer misvisende rykter om misvisende informasjon fra fastlegen, og som bevis flagges at de "hører at enkelte [pasienter] har blitt feilinformert og avskrevet". Har stiftelsen og Brelin oversett at ansvaret formelt er plassert i RHF hvor det også følger med penger til kampanjen som startet i fjor? Eller er det så enkelt som at RHF-kampanjen er mislykket, og at jakten på svarteper ender hos fastlegen med nedlatende omtale? Dette er forsåvidt intet ukjent fenomen, men når styremedlem i HF Østfold henger seg på, bør det ringe noen varsellamper. Ansatte i sykehusene SKAL /SKULLE bidra til å øke antall donorer. Dette påla minister B.Høie RHF Sør Øst å gjøre noe med. I oppdragsbrevet fikk også RHFet finansieringsansvaret og koordinasjonsansvaret for en nastonal satsing. Bakgrunnen var at i løpet av de første ni månedene i 2018 var en markant nedgang i antall realiserte donorer ved sykehus. Tror ikke vi er tjent med pisk, selv om Brelin drømmer om statlig eierskap.

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!