Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
VÅRMØTE I BERGEN: Elisabeth Skaar håper at kolleger ser nytten av det palliative fokuset også innen et så tekniske fag som hjertemedisin. Foto: Målfrid Bordvik

Vil ha mer palliativ behandling inn i hjertemedisinen

– Vi må bli flinkere til å ikke bare se et dårlig hjerte, men å se hele pasienten, sier Elisabeth Skaar, geriater og LIS i kardiologi.

Publisert: 2019-05-24 — 20.13

BERGEN (DAGENS MEDISIN): Tre dager denne uken er cirka 200 hjerteleger og industrirepresentanter samlet til Kardiologisk vårmøte på Bryggen i Bergen. Fredag sto geriatrisk og palliativ kardiologi på programmet for første gang.

Elisabeth Skaar, geriater som spesialiserer seg i kardiologi ved Haukeland universitetssjukehus, var en av møtelederne for denne sesjonen. Hun sier kardiologer bør bli flinkere til tidlig å tenke palliativ behandling for sine eldre pasienter.

– Vi har hatt en stor nedgang i dødelighet av hjerteinfarkt, som gjør at flere lever lenger med hjertesvikt. Det er stadig mer vi kan tilby pasientene, men på et eller annet tidspunkt må man likevel tenke gjennom om man skal skifte fokus. Vi må bli flinkere til å identifisere de pasientene som ikke har så lang forventet levetid og formidle det til pasienten og pårørende, sier Skaar.

– Snakk om palliasjon tidlig
Hun understreker at «palliativ behandling» ikke bare dreier seg om den aller siste levetiden.

– Allerede idet du har stilt diagnosen hjertesvikt bør du begynne å tenke palliasjon. Det er fint å begynne å snakke om det tidlig slik at både pasienter og pårørende kan venne seg til tanken. Slik kan man få frem pasientperspektivet om hva som er viktig for den enkelte pasient.

Hun påpeker at det er mange skrøpelige eldre som etterhvert kan få bivirkninger av medisiner og ikke tåler behandlingen. 

– Som kardiologer er vi opptatt både av overlevelse og god symptomlindring også for de eldste pasientene, og ny behandling med hjerteklaff via lysken (TAVI) er en mer skånsom metode til pasienter med for høy risiko for åpen hjerteoperasjon. Noen av pasientene vil ha kort forventet levetid selv etter TAVI og det er derfor anbefalt at en gjør nøye utvelgelse av pasientene på forhånd. Vi vurderer både teknisk tilgjengelighet, symptombyrde, skrøpelighet og får frem pasientperspektivet. Hvis pasienten har kort forventet levetid selv med ny klaff, kan det tenkes risikoen er større enn nytten og da bør man ikke tilby inngrepet. 

Kartlegger skrøpelighet
Hun understreker at alder i seg selv ikke brukes som kriterium for utvelgelsen av hvem som skal tilbys ny hjerteklaff. På Haukeland bruker de en systematisk screeningmetode før kateterbasert aortaklaffeimplantasjon (TAVI), der gjennomsnittsalderen er over 80 år.

 – Når pasienten vurderes som skrøpelig utfra kriterier som ganghastighet, gripestyrke og kognitiv svikt, bør man endre strategi. Målet er å gi den rette behandlingen til den rette pasient, ikke å utsette pasienter for unødig risiko som de har lav nytte av. Det er en balanse mellom å overbehandle skrøpelige eldre og underbehandle robuste eldre.

– Hvordan snakker du med pasientene om at de har kort levetid igjen?

– Det viktigste er å begynne å snakke om det, og ikke vente helt til slutt. Hvis jeg går visitt på eldre hjertepasienter som har kognitiv svikt, ringer jeg ofte pårørende og spør hvordan pasienten har hatt det i det siste, for eksempel om hun har gått ut fra leiligheten det siste året eller ikke. Hva får de hjelp til i hjemmet? Har hukommelsen blitt gradvis dårligere eller har dette kommet akutt? Slik danner jeg meg et bilde av om pasienten er robust eller skrøpelig- og får samtidig formidlet til pårørende at pasienten er skrøpelig. 

Økende eldrefokus
Hun forteller at pasienter og pårørende stort sett viser forståelse hvis legene ikke velger å tilby ny klaff.

– Ofte har pasienten tenkt og selv kommet frem til at det å bytte klaff ikke vil gi en stor endring i livet.

Konferansen i Bergen arrangeres av Vestnorsk Cardiologisk Forening og Norsk Cardiologisk Selskap, og Skaar er glad for at arrangørene har løftet geriatrisk og palliativ kardiologi opp på agendaen.

– Kardiologene etterspør denne kompetansen, og det er økende fokus på eldre pasienter. Behandlingen til eldre skrøpelige pasienter må være skreddersydd og man må ta med pasientperspektivet. Her har vi mye å gå på. Vi må bli flinkere til å ikke bare se et dårlig hjerte, men å se hele pasienten, sier hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!