Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
FORVENTET LEVEALDER: Blå kurve viser forventet levealder ved 40 år for menn i ulike inntektsgrupper, fordelt etter prosentiler. Den fattigste en prosenten har en forventet levealder på 70, 6 år. Den rikeste en prosenten har forventet levealder på 84,4 år. Rød kurve representerer kvinenne og er respektivt på 78,0 og 86,4 år. Graf hentet fra FHI.no.

Studie: Økende gap i levealder mellom rik og fattig i Norge

Norske forskere publiserte nylig artikkel i JAMA som viser over 13 år lengre levealder mellom dem med lav og høy inntekt i Norge.

Publisert: 2019-05-24 — 09.05
FORSKER: – Vi ser at forventet levealder stiger jevnt med inntekt. Men i bunnen av inntektsfordelingen ser man et fossefall, sier Jonas Minet Kinge ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet. Foto: Monica Kvaale / Folkehelseinstituttet

Artikkelen, som nylig ble publisert i JAMA, er skrevet av forskere ved Folkehelseinstituttet, Statistisk Sentralbyrå og University of Washington.

Forskerne brukte data fra over 3 millioner personer 40 år og eldre i Norge, mellom 2005 og 2015, for å undersøke forventet levealder etter inntekt. De aller rikeste kvinnene kan forvente å leve 8,4 år lengre enn kvinnene med aller lavest inntekt, tilsvarende forskjell for menn var 13,8 år.

I tillegg fant studien at forskjellene har økt betraktelig mellom 2005 og 2015.

– Den store og økende forskjellen i levealder mellom de med høy og lav inntekt vekker oppsikt i flere fagmiljø. Spesielt med tanke på at inntektsforskjellene i Norge er relativt små, sier seniorforsker og førsteforfatter Jonas Minet Kinge ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet, i en pressemelding på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

Kinge er også førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

– Forventer ikke store forskjeller
– En av de tingene vi vil fremheve, er at man ser en jevnt over stigende forventet levealder blant de med høyere inntekt, men ikke blant de med lavere inntekt i perioden 2005-2015, sier Kinge til Dagens Medisin.

Han viser til at man i et land som Norge kanskje ikke forventer store forskjeller i forventet levealder etter inntekt, på grunn av blant annet relativt lave inntekts ulikheter og et helsevesen med høy grad av offentlige finansiering. Dette er også noe av grunnen til at amerikanske forskere er interessert i studien, forklarer forskeren.

Kinge forteller at de i studien har delt studiepopulasjonen inn i 100 prosentiler basert på husholdningsinntekt. Slik at 50-prosentilen i studien gir medianinntekten i studiepopulasjonene som er basert på norske husholdninger, mens 100-prosentilen inneholder de 1 prosent rikeste husholdningene.

Så et «fossefall»
– Vi ser at forventet levealder stiger jevnt med inntekt. Men i bunnen av inntektsfordelingen ser man et fossefall. Da detter forventet levealder skarpt. Spesielt blant menn, forklarer han.

– Det vi altså kan si, er at de på de nederst i inntektsnivåene er viktig for å forstå forskjellene i forventet levealder etter inntekt.

 

– Flere bodde alene, uten barn
Kinge forklarer at det er noen karakteristikker som kan spille inn på levealderen.

– For eksempel ser vi at  blant de 1 prosent med lavest inntekt bodde 50 prosent alene uten barn. Mens blant de med høyest inntekt bor 10 prosent alene. Det er også en stor forskjell i utdanning. Dette er ikke overraskende, men beskriver forhold i samfunnet.

Forskeren peker på at flere av mennene som kan plasseres mellom 0-20 i prosentilen (noe som tilsier at de er i den gruppen med lavest inntekt) har ofte ikke universitetsutdanning.

– Disse bor alene og har ofte ikke-universitetsutdanning., forklarer han.

Forskeren forklarer at de mest utslagsgivende dødsårsakene i studien, var hjerte- og karsykdom og kreft. I tillegg så de at mange dødsfall hos yngre mennesker i under 60  år var selvmord og rusrelaterte dødsfall.

Økende gap
Studien viser også at levealdergapet mellom rik og fattig øker i Norge, i perioden 2005 – 2015.

Kinge mener at noe av dette kan skyldes røyking, spesielt blant kvinner– Omlag 20 prosent av  forskjellene i forventet levealder etter inntekt kan knyttes til røyking.

Sammenlignet med USA
Kinge forklarer at de også har sammenlignet de norske tallene med tilsvarende estimater fra USA, og ser at de med høyest inntekt har omtrent samme forventet levealder i Norge og USA. Tilsvarende har de med aller lavest inntekt også ganske lik forventet levealder i Norge og USA. Alle som imidlertid kan plasseres mellom de på topp og bunn av inntektsfordelingen, har jevnt over høyere forventet levealder i Norge.

 

– Amerikanerne har nesten ikke på noe punkt høyere forventet levealder enn folk i Norge, men ofte lavere, sier Kinge. 

Han forklarer også at de amerikanerne som er i toppen, har en mye høyere inntekt enn de på topp i Norge. Og at de med lav inntekt har ofte lavere inntekt i USA enn de med lav inntekt i Norge.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!