Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tøft også i «Høie-land»

– Kommunene er ikke satt i stand til å håndtere en slik økning.

Annons:

Dette konstaterer Eli Karin Fosse, som er direktør for helse og velferd i Høyre-kommunen Stavanger.

Utskrivingsklare
– Vi har de samme problemene som alle andre kommuner, sier Fosse.

Som Dagens Medisin skriver, melder kommuner at de ikke er satt i stand til å kunne levere på kravet om å ta over stadig flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Det er kommunen som får regningen, mener Fosse:

Eli Karin Fosse er direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.
Foto: Stavanger kommune

–  Når spesialisthelsetjenesten reduserer oppholdstiden for svært kostnadskrevende spesialistsenger, så er det en villet nasjonal politikk og en riktig samfunnsøkonomisk prioritering. Men regningen skyves over på kommunene. Selv om kommunene har fått noen midler i etterdønningene av samhandlingsreformen så dekker det på ingen måte de store merkostnadene vi har.

– Vi har ført løpende statistikk på antall utskrivingsklare: Det første året var det 2761 pasienter. I fjor ble det meldt inn 3747. Det er en økning på 1000 pasienter i løpet av perioden fra 2013 til 2018.

– Vi har også undersøkt situasjonen til dem som blir skrevet ut – og sjekket hva som skjer med dem som blir skrevet ut fra sykehus: Mer eller mindre 50 prosent av dem som meldes utskrivingsklare, trenger en sykehjemsplass i kortere eller lengre tid etter at de har vært i spesialisthelsetjenesten. Det er en naturlig følge av redusert oppholdstid. Og Helse Stavanger må spare, de skal bygge nytt sykehus.

Mangler helsepersonell

–  Vår vurdering er at selv om endringene utgjør en riktig vurdering overordnet, så er kommunene ikke satt i stand til å håndtere en slik økning. Dette handler veldig mye om penger, fastslår Fosse.

–  Men det handler også om kompetanse og helsepersonellressurser. Vi skal ivareta stadig mer kompliserte oppgaver som tidligere ble håndtert av spesialisthelsetjenesten. Dette krever sykepleiere og helsepersonell som har utdanning utover den vanlige bachelor-graden. I likhet med andre har vi en kjempeutfordring når det gjelder rekruttering av sykepleiere. Det må håndteres nasjonalt. Utdanningskapasiteten må opp, sier hun.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!