Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KS-direktør om presset på kommunehelse: – Det er store beløp det er snakk om

– Det er ingen tvil om at kommunesektoren er under press, sier Åse L. Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.  

Publisert: 2019-05-23 — 05.30
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, advarer blant andre Ap-byråd Tone Tellevik Dahl, rådmann i Kristiansund Arne Ingebrigtsen, og direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, mot en utvikling med blant annet underfinansiering og mangel på personell - i en tid der kommunene skal yte stadig flere helsetjenester.

Snåre peker samtidig på at kommuneøkonomien vært rimelig god de siste årene.

Usikkerhet om man er i stand til å ivareta pasienter på en faglig forsvarlig måte, er bekymringsfull.
Åse L.Snåre

 –  Men vi ser at både 2019 og 2020 kan bli tøffere år enn de foregående.  Dette handler om flere ting, men den aller største grunnen til at kostnadene øker særlig i helse og omsorg, er økningen i antall brukere:

 Selv om eldre øker mest i antall, er den største kostnadsveksten på yngre brukere, hvor  veksten i antall brukere og timer øker mye mer enn veksten i aldersgruppen skulle tilsi, forklarer hun.

–  Dette tyder på flere yngre brukere med store omsorgsbehov som er kostnadskrevende. Det er store beløp det er snakk om. Ordningen med kompensasjon til ressurskrevende brukere har økt raskt og nærmer seg nå ti milliarder.

Oslo-byråd: – Ingen oversikt over utskrivningsklare
Fra nyttår gjelder også betalingsregelen for utskrivningsklare pasienter innen psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Dersom pasientene ikke har et tilbud klart i kommunen når vedkommende blir skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten, og dermed må fortsette å oppholde seg der, må kommunen betale en «bot» for hver dag dette pågår.

Åse L. Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS. Arkivfoto.

Lager egne Excel-ark
Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, peker på at denne ordningen ikke er på stell for dem:

–  Her har det vært dårlig kommunikasjon. Vi vet ikke hva vi kan forvente oss av volum på utskrivninger, for det finnes ingen kvalitetsmessig gode tall. Her er det bare antakelser fra sykehusene og vi må bruke vårt beste skjønn i planleggingen. I en så stor omlegging burde staten og helseministeren vite hvor mange som skrives ut i disse gruppene, slik at kommunene i alle fall kan ha noen størrelser å planlegge ut fra. Vi har måttet lage egne Excel-ark fordi vi ikke har hatt den relevante oversikten.

Også Åse L. Snåre sier KS har etterlyst mer dialog rundt nettopp denne ordningen.

–  Det er flere utfordringer når det gjelder den nye betalingsplikten: En del av brukerne mangler det helt grunnleggende, som for eksempel en bolig, og da er det ikke gjort i en håndvending å stable et godt tilbud på beina i kommunen. Kanskje har de også vært i institusjon i lang tid. Da er det ikke gitt at kommunen har full oversikt.

–  Jeg vet at flere kommuner har etterlyst dialog, og melder til oss at det er vanskelig å få klare svar fra helseforetakene.

–  Oslo kommune melder at de mangler oversikt over hvor mange dette gjelder, og at de forsøker å lage en slags egen oversikt med Excel-ark? 

–  Det er bevilget i underkant av 200 millioner som er tatt fra sykehusene til dette, noe som skulle tilsi at det ikke er så mange. Men – saken er den at en del av denne gruppen er meget ressurskrevende: Man skal legge til rette for mennesker med store psykiske problemer i et lokalsamfunn utenfor institusjonens rammer.

– Det blir fort dyrt, og det kan være snakk om flere millioner for tilbud til en enkelt person, noe som merkes i trange kommunebudsjetter, sier Snåre.

–  Vi har fra KS side sagt at vi er imot innføring av betalingsordning for utskrivningsklare pasienter. Men nå er det vedtatt innført, og da har vi ikke tro på at dette kan løses noe annet sted enn i dialog mellom kommuner og sykehus.

Snåre forteller at tilbakemeldingene fra kommunene om hvordan de samarbeider med sykehusene, er svært forskjellige:

–  Alt fra at kommuner har sagt opp samhandlingsavtaler til at det er en god tone, og at de har revidert og laget nye forenklede avtaler. Det er alle varianter. Men mange kommuner gir uttrykk for at de føler seg overkjørt og står med lua i hånden.

–  Kanskje er noe av utfordringen at det er folk på ulike nivå som møtes i samarbeidsutvalgene; for eksempel når ordfører, avdelingsleder og klinisk leder møter i samme møte. Samhandling foregår på mange nivåer, operativt, strategisk og rundt enkeltpasienter. Det er viktig at personer som arbeider på samme nivå møtes for å diskutere felles problemstillinger.

–  Er det en idé å lovfeste at kommunen skal ha styreplass i sykehusene?

–  Det er et politisk spørsmål, som jeg ikke vil uttale meg om.

–  Oppgavetilfanget er større enn den økonomiske rammen skulle tilsi, og kanskje større enn det man klarer å rekruttere fagfolk til å ivareta. Overføring av oppgaver må sees i sammenheng med ressurser og kompetanse. Usikkerhet om man er i stand til å ivareta pasienter på en faglig forsvarlig måte, er bekymringsfull. For at en kommune skal være i stand til å overta oppgaver må overføringen være styrt og avtalt. Det er det ikke nå.

Kommunene mangler helsepersonell; sykepleiere og leger, noe som gjør det krevende å oppfylle stadig flere kompetansekrav som stilles til virksomheten fra staten.

–  Spesialistkrav, nye krav til beredskapsordninger og så videre krever ressurser. Selv om kommunene er utrolig flinke til å finne løsninger, så er det en grense et sted for hva som kan forventes.

Snåre peker på at kommunene i mange sammenhenger mangler et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF, har tidligere vist at kun 10 prosent av dagens helseforskning tar for seg de kommunale helsetjenestene, til tross for at de utgjør 50 prosent av helsebudsjettet. Det er derfor viktig med et kunnskapsløft i kommunenes helse- og omsorgstjenester slik KSF anbefaler i sin rapport, som støttes både av KS og Helse og omsorg 21-rådet.

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!