Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Klinikkleder ved OUS, Terje Rootwelt, sier rapporten er enstemmig i fagmiljøet. Foto: Vidar Sandnes

OUS med ny rapport: Vil fordele fødsler jevnt mellom Aker og Gaustad

Oslo universitetssykehus beskriver ny plan for fødeorganisering i ny rapport.  

Publisert: 2019-05-22 — 13.46
Denne artikkelen er over to år gammel.

OUS har tidligere lagt opp til at kun 2700 barn skulle fødes på Gaustad,  der planen er at et nytt sykehus i Oslo skal ligge. Og planen var at inntil 10.000 barn hvert år skulle fødes på Aker sykehus.

Fagmiljøene reagerte kraftig på hvordan OUS hadde tenkt seg organiseringen av fødetilbudet, som var stikk i strid med det de anså som forsvarlig.

Fagmiljøet ønsker at føde- og nyfødt skal samles så mye som mulig på Gaustad - eller på Ullevål, dersom det er der det nye sykehuset skal ligge.

I mars fikk OUS i oppdrag av Helse Sør-Øst å gi en tydelig beskrivelse av hvordan fødselshjelp og nyfødtmedisin skal organiseres i Oslo universitetssykehus HF.

–  Beskrivelsen skal bidra til å avklare fordeling av funksjoner og aktivitet mellom Aker og Gaustad på en måte som gir retning for videre utvikling av organisasjonen og fremtidig drift på disse lokalisasjonene, het det blant annet i mandatet.

 Fra prosjektgruppen, som nå altså har konkludert, heter det følgende:

En jevn fordeling av fødsler med 5500- 6000 fødsler både på Gaustad og Aker kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Terje Rootwelt, klinikkledet for barneklinikken ved OUS, sier et samlet fagmiljø står bak rapporten.

–  Konklusjonen er enstemmig, sier han til Dagens Medisin, og legger til at det har vært bred involvering fra klinikker og fagmiljøer.

Videre heter det i konklusjonen:

– Det er full enighet om grensen for prematuritet på Aker da må være 32 uker (og ikke 28 uker). Det er ingen gevinst for nyfødttilbudet på Aker samtidig å legge en døgndrevet barneavdeling for barn etter nyfødt på Aker. Det vil kun bidra til å svekke barneavdelingen (regionsfunksjonene) på Gaustad. Det er andre funksjoner som er viktige for et godt nyfødttilbud på Aker med ivaretatt pasientsikkerhet og kvalitet: Radiologi, barnekardiologi, støtte fra intensiv i AKU og en god transporttjeneste.

–  Med jevn fordeling av fødsler og seleksjon av fødende med forventet behov for intensivbehandlingen av den nyfødte til Gaustad, vil fødeseksjonene og nyfødtseksjonene være deler av henholdsvis en felles fødeavdeling og en felles nyfødtintensiv avdeling med like rutiner, likt medisinsk teknisk utstyr, felles fagutvikling og rotasjon av utvalgt personell.

Les hele rapporten her

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Reidar Schwebs 23.05.2019 08.40.10

  Lege

  Rapport skrevet av klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken Terje Rootwelt. Klinikkleder ved Kvinneklinikken har vært en av de tretti som «har deltatt og mottatt dokumenter (mail, referater og utkast til rapport) underveis.» De tillitsvalgte har «etter ønske vært holdt orientert fortløpende ved å få alle dokumenter, men ikke deltatt selv i møtene.» På det 4. møte 24. april ble rapporten «diskutert og fullført. Endelig versjon utsendt til alle 25. april til «godkjenning». Rapport leveres fredag 26. april.» Mandatet med føringen «Hovedinnretningen og den overordnede beskrivelse av fordeling av fag og aktiviteter konseptfasen bygger på skal legges til grunn» ble gitt 13. mars 2019. Rapporten er stilet til Prosjekt Fremtidens OUS v/ Einar Hysing og Nina E Fosen med kopi til Adm dir Bjørn Erikstein. «Leveransen er et underdokument til rapporten om virksomhetsinnhold og driftskonsept i Oslo universitetssykehus HF)».

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!