Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Oslo universitetssykehus er blant sykehusene som tas ut i en eventuell streik. Arkvfoto.

Oslo universitetssykehus er blant sykehusene som tas ut i en eventuell streik. Arkvfoto.

Kan gå mot sykehusstreik

Forhandlingene mellom Spekter, og LO og YS, er brutt.  LO sier det blir streik dersom kravene ikke innfris.

Annons:

LO har rundt 25.000 medlemmer i sykehusene – de fleste av dem er i Fagforbundet.

Det er uenighet om hvorvidt alle ansatte skal ha rett på tjenestepensjon, eller om de som er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling skal holdes utenfor, ifølge Fagbladet.

Arbeidsgiversiden vil beholde en grense på 20 prosent. LO vil ha pensjon fra første krone for alle.  

– Fagforbundet går alltid til en forhandling eller mekling med det mål å komme fram til et resultat. Det er målet denne gangen også, skriver nestleder Sissel M. Skoghaug i en pressemelding.

Lederen i Fagforbundet, Mette Nord, sier til VG at det blir sykehusstreik fra onsdag i neste uke, hvis de ikke får gjennomslag for at lavtlønte deltidsansatte får pensjon.

Fagforbundet og FO varsler plassfratredelse for 303 medlemmer:

Oslo Universitetssykehus HF 119 medlemmer.
St.Olav Hospital HF 51
Helse Bergen HF 71 medlemmer
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 62 medlemmer

YS Spekter varsler streik for ca 190 medlemmer fordelt på følgende helseforetak: Helse Bergen HF, St. Olavs Hospital HF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF

Gunnar Larsen, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, sier til VG at Spekter og helseforetakene har samme grense for innmelding i pensjonsordningen som politikerne på Stortinget har vedtatt skal gjelde for både statsansatte og privat sektor.

–  Vi ser ingen grunn til å endre dette for LO/YS i helseforetakene, sier han til VG.

Om lag 10.000 ansatte i norske sykehus har så lav stillingsprosent at de ikke får pensjonsopptjening, ifølge Fagbladet.

Dersom meklingen som skal gå nå, ikke fører fram, blir sykehusansatte tatt ut i streik onsdag 29. mai.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!