Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

En tydeligere rolle i vente?

En større standardisering av sykepleierutdanningen kan bringe frem en tydeligere rolle for profesjonen, kanskje til og med en definisjon som så mange har vært på utkikk etter.

Annons:
Vegard Henden

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Vegard Henden, studentnestleder i Norsk Sykepleierforbund. Studerte sykepleie ved OsloMet

VI STÅR overfor en ny sykepleierutdanning – og med den kommer flere meninger om hvordan sykepleiere bør utdannes. Nylig stilte tidsskriftet Sykepleien dette spørsmålet: Hva er egentlig sykepleie? Det endte med en fagkveld med flere foredragsholdere og en paneldebatt med deltakere fra blant andre tjenester og organisasjoner. Det opprinnelige spørsmålet fikk ikke noe definitivt svar, dog var det nok heller ikke målet.

Svaret på hva sykepleie egentlig er, har vært et tema over lengre tid. Flere sykepleieteoretikere har presentert sine definisjoner, men det har ikke kommet til noen enighet blant dem heller. For sykepleie kan være mye – og kan være avhengig av tid, sted og situasjon.

NY RETNINGSLINJE. Jeg skal ikke selv prøve å komme med en klar definisjon på noe som flere med høyere utdanning og kompetanse ikke har klart å svare på. Derimot vil jeg spørre om hvordan det kan forventes å utdanne til noe man ikke klarer å definere hva er?

Den nye retningslinjen for sykepleierutdanningen er ferdigstilt og lovfestet, og implementeringen begynner allerede høsten 2019. Denne retningslinjen stiller klare krav til formell sluttkompetanse og at sykepleierutdanningen skal være helhetlig. Retningslinjen legger også til rette for en mer enhetlig utdanning, men med mulighet for at utdanningsinstitusjonene fortsatt kan ha lokale tilpassinger og et lokalt særpreg.

“I dag samarbeider ikke utdanningsinstitusjonene tett nok for å finne konsensus om hvordan sykepleiere skal utdannes”

UTEN KONSENSUS. Dette er vel og bra, men for å få det til, må utdanningsinstitusjonene samarbeide tett med hverandre og finne konsensus for å utdanne sykepleiere. Dette gjøres ikke i stor nok grad i dag.

Utdanningsinstitusjonene har ingen konsensus – og det ser heller ikke ut til at de kommer til å få det i nærmeste fremtid. Dette er ikke særlig overraskende – når man ikke kan forvente at det skal være enighet i hvordan man skal utdanne seg til noe det ikke er enighet om hva er.

PROFESJONSROLLE. Burde vi sette en klar og tydelig definisjon på hva sykepleie egentlig er før vi kan komme til en enighet om hvordan utdanningen bør være, eller kan definisjonen komme som et naturlig utfall av hvordan utdanningen er bygget opp? En større standardisering av utdanningen kan bringe frem en tydeligere rolle for profesjonen, kanskje til og med en definisjon som så mange har vært på utkikk etter.

Den nye retningslinjen har ikke svaret, men den er en start på å finne det. For alle er enige om at vi trenger gode sykepleiere – vi har bare ikke blitt helt enig om hvordan vi skal få det til.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 10/2019

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!