Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Villedende om behandling av kronisk smerte

Det er uheldig når informasjon om medisinsk behandling blir villedende i mediene.

Publisert: 2019-05-19 — 05.15
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Silje Endresen Reme

Kronikk: Silje Endresen Reme, psykologspesialist ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og professor ved Universitetet i Oslo (UiO)
Henrik Børsting Jacobsen, psykologspesialist og forsker ved Avdeling for smertebehandling, OUS
Lene Linnemørken, psykolog og stipendiat ved Avdeling for smertebehandling, OUS
Tone Marte Ljosaa, spesialsykepleier og forsker ved Avdeling for smertebehandling, OUS
Lars Petter Granan, overlege og forsker ved Avdeling for smertebehandling, OUS
Audun Stubhaug, professor og overlege ved Avdeling for smertebehandling, OUS

DEN 8. APRIL snakket psykiater, farmakolog og rusforsker Lars Tanum om kroniske smerter i radioprogrammet Ekko på NRK P2. Anledningen var en nylig publisert artikkel der han og hans kolleger viser at personer som bruker store doser opiater, ikke får mer vondt når de slutter med disse medikamentene. Ikke engang når de får Naltrekson, som virker stikk motsatt. Forskerne antyder videre at opioider er uhensiktsmessig behandling av kroniske smerter.

Så langt er vi enige, og vi mener at Tanum har publisert et imponerende og viktig forskningsarbeid.

TILNÆRMINGEN. Men så tar samtalen en uventet retning. Programlederen spør Tanum om hvordan man da skal behandle kronisk smerte, dersom opioider ikke er god behandling. Svaret er både overraskende og urovekkende. Av nyttige behandlinger for kronisk smerte nevner Tanum utelukkende medikamentelle tilnærminger, inkludert infusjon av legemidler som Lidokain og Ketamin. Sistnevnte innebærer å sette medikamentene rett i en blodåre, og Tanum mener denne behandlingen kan gi smertelindring i inntil syv dager.

Spørsmålet som da melder seg, men som programlederen ikke stiller, er hva man da skal gjøre etter disse syv dagene? Komme tilbake til klinikken for en ny infusjon? Og gjenta dette hver syvende dag i mange måneder, år eller resten av livet? Er det da beleilig at nettopp en slik behandling tilbys ved den private smerteklinikken der Tanum jobber?

LES OGSÅ: Sterkt misvisende om smertemedisinsk virksomhet

Til tross for en langvarig smertetilstand er det mulig å leve et godt liv uten sterke medisiner, spesielt uten repeterte narkoser. Det er viktig at befolkningen får vite dette

DOKUMENTASJON. For øvrig er Ketamin et legemiddel som kun er anbefalt å bruke i forbindelse med narkose under operasjoner og for akutte smerter, ikke som behandling av langvarig smerte. Ketamin har også et stort potensial for avhengighet.

Om lag 1,5 millioner nordmenn oppgir at de plages med langvarige smerter. En del klarer seg uten noen særlig kontakt med helsevesenet, mens andre trenger hjelp til å håndtere smertene. Men hva slags hjelp trenger de? Her er vi uenige med Tanum. Mens dokumentasjonsgrunnlaget for behandlingene han anbefaler, er mangelfullt, finnes det betydelig bedre støtte for tilnærminger som anerkjenner smertens sammensatte og komplekse natur.

TVERRFAGLIG HJELP. Den nasjonale prioriteringsveilederen for behandling av langvarig smerte legger tydelig vekt på behovet for tverrfaglig tilnærming, og det samme gjør internasjonale retningslinjer. Langvarige smerter handler ikke bare om biologi, men like mye om tanker, tolkninger, hukommelse, erfaringer, følelser, miljø og kultur.

En tverrfaglig tilnærming hvor ulike faggrupper, som for eksempel leger, psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere jobber sammen for å hjelpe pasienten, er dermed et langt bedre alternativ enn medikamenter.

VILLEDENDE. Vi mener innslaget i Ekko villeder den norske befolkning ved å gi et inntrykk av at kronisk smerte kun skal behandles med medisiner. NRK ønsket ikke å publisere vårt debattilsvar, noe vi synes er uheldig.

Vi som jobber innen dette feltet og hvert år får henvist over 1000 nye pasienter med sammensatte, kompliserte tilfeller av kroniske smerter, vet at det for de fleste finnes bedre alternativer enn kun medisiner. Til tross for en langvarig smertetilstand er det mulig å leve et godt liv uten sterke medisiner, spesielt uten repeterte narkoser. Det er det viktig at den norske befolkning får vite.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!