Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kan vi lære av kubansk strategi for forebygging?

Helsevesenet på Cuba preges av ressursknapphet og utdatert kunnskap. Er det likevel noe kubanerne forstår – som ikke vi har skjønt?

Annons:
Maria Natasja Askim

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Maria Natasja Askim, sykepleierstudent ved Høgskolen på Vestlandet i Bergen, for tiden i et utvekslingsopphold på Cuba

SOM ET LEDD i sykepleierstudiet er jeg for tiden utvekslingsstudent på Cuba. Faget er Global Health Care og skal gi et innblikk i landets helsevesen. Som et resultat av gratis utdanning og gode universiteter har Cuba en høy lege og sykepleiedekning – gratis for alle.

I de første praksisukene var vi utplassert ved Policlinico Pedro del Toro, én av mange poliklinikker i byene på Cuba. Alle familier er tilknyttet en lokal poliklinikk og følges opp med alt fra vaksinasjon og rehabilitering, til tannhelse og psykisk sykdom. Barnevaksinasjonsprogrammet er pålagt, noe poliklinikkene gjennomfører med hard hånd.

RESSURSKNAPPHET. Den første dagen ble vi vist rundt av en hyggelig sykepleier som la vekt på hvordan de vasket de sterile hanskene til bruk neste dag, og om hvor god effekt ringblomst har som cytostatikum. Det kubanske helsevesenet har lang tradisjon med alternativ medisin, og er ikke noe man spøker med.

“Hjemmebesøkene på Cuba kan sammenlignes med den norske hjemmesykepleien, bortsett fra at sykepleieren er ute i felten allerede før skaden har skjedd”

Helsevesenet er klart preget av manglende tilgang på ressurser, som medisiner, medisinsk utstyr og oppdatert informasjon, noe som bremser mulighetene for utvikling. Fra sidelinjen kan det være vanskelig å vite hvor grensen går – mellom å opptre med respekt for deres måte å utføre medisinsk hjelp på, og hva vi mener er til pasientens beste med den oppdaterte kunnskapen vi mener er riktig.

FAMILIESYKEPLEIER. Etter en drøy praksismåned har jeg likevel oppdaget noe som det norske helsevesenet kan lære av: Hver familie har en sykepleier som kommer hjem til dem to ganger årlig, hvis ikke annet er bestemt. Familiesykepleierne har spesialkompetanse i hjemmebesøk, ikke ulikt hjemmesykepleien, og vet å se etter faktorer i hjemmet som kan fremprovosere uhelse. Eksempelvis ser de etter gjenstander som barn og eldre kan snuble i eller skade seg på. De vurderer den hygieniske standarden og evaluerer tilgangen på friskt vann – og om husstanden kan beskytte seg mot for eksempel zika- og dengue-bærende mygg.

Disse hjemmebesøkene kan sammenlignes med den norske hjemmesykepleien, bortsett fra det forebyggende arbeidet: At sykepleieren er ute i felten allerede før skaden har skjedd.

LÆRDOM Å HENTE? Jeg har i større grad begynt å interessere meg for det økonomiske aspektet bak denne måten å jobbe på. I stedet for at Cuba bruker penger de ikke har til å behandle skader som kunne ha vært forebygget, hjelper de hverandre med å hjelpe seg selv.

Den norske hjemmesykepleien gjør en formidabel jobb dag etter dag og hjelper mange slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Men vi trenger kanskje et helsevesen som i større grad fanger opp potensielle pasienter før det har gått for langt? Kan den kubanske metoden bidra til at flere får hjelp så tidlig at behandling ikke trenger å være aktuelt i like stor grad som i dag?

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2019

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!