Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vi trenger kontinuitet i pasientbehandlingen

Hvor mange flere fastlegehjemler er helseministeren villig til å legge i potten i sitt helsepolitiske hasardspill – preget av handlingslammelse?

Hans-Christian Myklestul

Innlegg: Hans-Christian Myklestul, 1. landsråd for Allmennlegeforeningen i Akershus

«JEG ER SÅ lei av å måtte fortelle historien min til nye leger. Igjen. Og igjen og igjen». Denne setningen får vi fastleger ofte høre etter gjentatte sykehusbesøk.

Mine dyktige kolleger løper nesten skoene av seg på sykehus, men ser pasienter kun i 20,5 av 45,5 timer på jobb. De strever med tungvinte datasystemer, avleggs teknologi – og et system som ikke evner å lære av andres dyrekjøpte erfaringer.

ENGANGSLEGER. Per Fugelli introduserte begrepet engangsleger og har grundig beskrevet sine pasienterfaringer. Men kontinuiteten pasienter har til fastlegene sine, får de ikke på sykehus. Dette gjelder også i allmennmedisin, hvor videoleger uten kjennskap til pasientene skriver ut mer antibiotika enn fastleger gjør – og retningslinjene tilsier.

“Fastlegekorpset er ikke fornøyd med bare enda et innlegg i avisen – og gode intensjoner”

Selv om ledelsen deklamerer moderasjon i foreskrivingen, skulle kanskje krye leger ha lyttet mer til Eir – legekunstens gudinne –enn å tenke at kunden har alltid rett.

IDEALET – OG TIDEN. Akronymet KOPF, som står for kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende, har vært et allmennmedisinsk ideal i Norge. Kloke Gisle Roksund har tidligere dokumentert hvordan stabile fastleger leverer gode helsetjenester for folk flest og til en lav samfunnskostnad. Den amerikanske forskeren Barbara Starfield oppfordret sin helsepolitiske ledelse til å plassere leger der de utgjør en forskjell.

Helse er en økende del av det som opptar Kari og Ola Nordmann. I Helsepolitisk barometer for 2019 ble det vist at 85 prosent har besøkt fastlegen de siste to årene. Nok tid og kjennskap til historien er de to aspekter som pasienter anser som viktigst i møter med fastlegen.

KVALITETEN. Over halvparten av de spurte sier at helse vil påvirke høstens valg. At tilliten til fastlegens faglige kunnskap er stor, har Innbyggerundersøkelsen vist. Fastlegene tar sine pasienter og forpliktelser på alvor, men oppgavene som kom med Samhandlingsreformenhar ført til lange arbeidsdagerredusert inntekt – og gir en økt risiko for utbrenthet. Med påfølgende fare for dårligere kvalitet i pasientbehandlingen.

Helseminister Bent Høie (H) sier han er villig til å satse på fastlegene. Aktiv handling har også vært etterlyst tidligere.

Hvor mange flere fastlegehjemler er helseministeren villig til å legge i potten i sitt helsepolitiske hasardspill preget av handlingslammelse? Er én hjemmel nok? Eller kreves det 100 ledige hjemler? Kommer det handling ved 1000 tomme fastlegekontorer? Hvor mange pasienter er ministeren villig til ofre i pasientens helsevesen?

SUNN SATSING. Fastlegekorpset er ikke fornøyd med nok et innlegg i avisen og gode intensjoner. Det må friske midler inn i forhandlingene til sommeren. Det trenger ikke å være dyrt. Etter finanskrisen har Spania satset på fastleger på sin vei til å bli det sunneste landet. Alternativet er en tjeneste som er diskontinuerlig, uforpliktende, snever og teknologisk (DUST).

Det ville ha vært hodeløst av ministeren å gå bort fra KOPF og satse på en tjeneste med DUST som akronym. I et valgår må helsestatsråd Bent Høie huske at det ikke er langt fra Kapitol til Den tarpeiske klippe.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er tillitsvalgt og praktiserende allmennlege.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2019

 

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 15.05.2019 07.44.00

  Lege

  Denne historien er også fortalt mange ganger før, uten at Høie og hans departement synes å forstå hva det handler om. Årsaken er sannsynligvis den mangeårige manglende faglige kompetansen i departementet, og flere svake helseministere som er avhengig av et dysfunksjonelt embetsverk. Våre unge kollegaer gjør nå det eneste rette; de velger seg andre karriærer enn å bli fastlege. Noen tjener også svært godt på at mange kommuner må leie inn dyre vikarer, og pasientene opplever stadig nye engangsleger. Ansvaret for dette har et navn; Bent Høie.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!