Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tirsdag demonstrerte den såkalte bunadsgeriljaen utenfor Stortinget.

Tirsdag demonstrerte den såkalte bunadsgeriljaen utenfor Stortinget. Foto: Anne Grete Storvik

Skal avgjøre om føde-vedtak skal utsettes

Onsdag avgjør styret i Helse Møre og Romsdal om fødeavdelingene i Molde og Kristiansund skal slås sammen.

Det var i mars at styret vedtok å slå sammen fødeavdelingene, og vedtaket har ført til opprør og uro både internt i foretaket, og blant kommuner og i befolkningen.

I april uttalte derfor tidligere administrerende direktør Espen Remme at han ville fremme sak for styret i mai og der han foreslår utsettelse av sammenslåingen.

Onsdag skal saken opp i styret, og i forslaget til vedtak heter det at styret slutter seg til en utsettelse av sammenslåing.

Styret ber også administrerende direktør – som nå altså er Nils Kvernmo som konstituert – om å komme tilbake «med en styresak som gir en nærmere konkretisering av sammenslåingsprosessen», blant annet.

Imidlertid har Helse Møre og Romsdal i mellomtiden fått to nye styremedlemmer som også skal stemme over vedtaket tirsdag:

Lodve Solholm (70), er tidligere fylkesmann i Møre og Romsdal, og har blan tannet vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i 16 år. Han er utdannet lærer.

Gerd Marit Langøy (54) er direktør ved Høgskolen i Molde og har. bakgrunn fra bank og industri. Helse Møre og Romsdal opplyser at hun har cand.mag. innen økonomi, administrasjon og IT.

Disse to erstatter den tidligere nestlederen, May-Helen Molvær Grimstad, som gikk av etter eget ønske, og Nils Kvernmo gikk ut av styret da han ble konstituert som direktør fordi Espen Remme måtte gå av.

I styresaken heter det avslutningsvis:

– Den uroen vedtaket utløste har medført stort engasjement og mange innspill, som det ikke har vært anledning til å svare ut på en god og samlet måte før styremøtet. Konstituert direktør vil derfor i styremøtet orientere om de forholdene han mener det er nødvendig å klargjøre.

Stortinget behandler tirsdag også forslaget fra Sp-stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Geir Inge Lien og Per Olaf Lundteigen, samt fra SV-representantene Sheida Sangtarash og Audun Lysbakken  om å stanse nedlegging av fødeavdelingen.

 

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!