Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

REVIDERT BUDSJETT: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie vil ha fire nye pakkeforløp og legger fem millioner kroner på bordet får å få det til.

REVIDERT BUDSJETT: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie vil ha fire nye pakkeforløp og legger fem millioner kroner på bordet får å få det til. Foto: Per Corneliussen

Penger til flere pakkeforløp

Fem millioner til fire nye pakkeforløp. Fire millioner til raskere håndtering av legemiddelsaker. 20 millioner til bedre samhandling og IKT-løsninger i kommunesektoren. Det kom i revidert nasjonalbudsjett.

Pakkeforløp har vært en av denne regjeringens store satsningsområder. Det startet med pakkeforløp for kreft i 2015. Senere er blant annet pakkeforløp for hjerneslag og ikke minst innen psykisk helsevern og rus rullet ut. Nå er det fire nye pakkeforløp som skal utarbeides. Tre av dem er for sykdommer der kvinner er overrepresentert, og et for ADHD.  Regjeringen legger fem millioner kroner på bordet til dette i revidert budsjett.

– Regjeringen følger opp regjeringspartienes seks punkter for bedre kvinnehelse. Vi foreslår at det skal utarbeides pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse, sier helseminister Bent Høie (H) i en kommentar til Dagens Medisin.

Også ADHD skal prioriteres.

– Utredningene for ADHD tar i dag for lang tid. Noen opplever å vente flere år på et svar. Vi vet at belastningen for familiene kan være stor og at risikoen for tilleggsproblematikk øker med tiden når barnet ikke får hjelp, sier Høie.

Det foreslåtte pakkeforløpet for ADHD vil ta utgangspunkt i den såkalte Namsos-modellen, som bygger på erfaringer fra Namsos BUP. Det innebærer at et profesjonelt ADHD-team gjennomfører en full utredning i løpet av en uke. Teamet består av klinikere med ulik fagbakgrunn, som alle bidrar inn i utredningen. Modellen gir mange fordeler: Raskere svar og eventuell behandling, forutsigbarhet for barnet og familien, mindre reising frem og tilbake til konsultasjoner med mer.

Målet med pakkeforløpene er å sikre helhetlig, kunnskapsbaserte og standardiserte pasientforløp.

– Det bidrar til at pasientene får rett behandling til rett tid, sier Høie.

Tiltak mot legemiddelmangel
Fra 2016 til 2018 har Legemiddelverket hatt en tredobling av saker om legemiddelmangel. For at Legemiddelverket skal kunne håndtere den økte saksmengden knyttet til mangelsituasjoner foreslås det i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen med fire millioner kroner.

– Vi ser en internasjonal trend med økende legemiddelmangel. Det øker presset på Legemiddelverket, og det er naturlig at de i en slik situasjon får mulighet til å styrke dette viktige arbeidet, sier Høie.

Årsakene til legemiddelmangelen er sammensatte. Den globale legemiddelindustrien er i endring. Det påvirker tilgangen til legemidler. Farmasøytiske industrien har solgt ut en del av de godt etablerte legemidlene som ikke lenger har patent. En stor andel av produksjonen av virkestoff foregår nå i Kina og India. I kombinasjon med flere andre faktorer, som stram økonomisk styring og kompleks forsyningskjede så har dette skapt en global knapphet av legemidler.

Mangelsituasjonen fører til mer arbeid i Legemiddelverket.

Dette er blant annet:

 • Vurdere om det er en reell mangel
 • Vurdere om andre legemidler eller styrker kan dekke mangelen
 • Avklare om innehaveren av markedsføringstillatelsen eller grossistene kan skaffe utenlandske pakninger slik at det eventuelt kan gis unntak
 • Hvis nødvendig gi anbefaling om andre produkter
 • Publisere informasjon til pasienter og helsepersonell

Samhandling og IKT
Regjeringen foreslår også slik Dagens Medisin skrev lørdag, 20 millioner til forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste. 

Forprosjektet skal utrede hvem som skal ha ansvar for å anskaffe, etablere, innføre, drifte og forvalte løsningene, opplegg for finansiering og hvordan kostnadene skal fordeles. Prosjektet skal ledes av Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører. 

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 18.05.2019 14.59.31

  Lege

  Nye PAKKEFORLØP kan nå fastlegen, som er fullt opptatt med kreft og somatikk, formelt delegere til «kommunen» ihht. lov og forskrift. Revidert statsbudsjett forteller oss at dette er noe vi BØR gjøre i økende grad. Vi kan fortsatt ta blodprøvene og spesialisthelsetjenesten veileder kommunen. NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER, PAKKEFORLØP (32 kreft - 6 psykiatri-rus), RUNDSKRIV, VEILEDERE TIL LOV OG FORSKRIFT, NASJONALE FAGLIGE RÅD, NASJONALE VEILEDERE, LÆRINGSNOTAT, PRIORITERINGSVEILEDERE. Se også Norsk forening for allmennmedisin (NFO) sine anbefalinger om samhandling mellom fastleger og sykehus (legeforeningen.no, PDF Tips: les denne), skriver Helsedirektoratet. KRISEN forsterkes av at punkt 8.OPPGAVEOVERFØRING i NFAs selvskudd fortsatt IKKE er oppfylt. Dette neppe til å fatte i dagens krise, hvor vi alle som fotsoldater i FLO (fastlegeordningen) kunne forventet mer av NFA. Merk også at praksiskonsulentordningen (PKO) er komplett fraværende - fysisk og debattmessig siste året -Pussig?

 • Sven Richard Haugvik 15.05.2019 13.11.34

  Lege

  Hvem er det som har jobben med å henvise til PAKKEFORLØP? Flere pakkeforløp - inkl. psykiatri = mer jobb for henviser? Kompensasjon for mer screening, forundersøkelser, utvidede laboratiruaprøver og øket ansvar for å komme tast i mål - inkl. revisjon av avviste henvendelser og samvalg synes å utebli i rev. statsbudsjett for den avdelingen i norsk helsevesen som skal jobbe "frivilllig" på dugnad i det komende år.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!