Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

GLAD: Steinar Madsen, medisinsk fagsjef i Statens legemiddelverk.

GLAD: Steinar Madsen, medisinsk fagsjef i Statens legemiddelverk. Foto: Lasse Moe

Glad for fire millioner mot legemiddelmangel i revidert budsjett

Legemiddelverkets Steinar Madsen kan fortelle at de allerede nærmer seg like mange mangelsituasjoner i 2019, som man så for hele 2018.

Et av tiltakene i revidert nasjonalbudsjett mot legemiddelmangel, er en økt bevilgning på fire millioner kroner til Legemiddelverket.

Helseminister Bent Høie (H) viser til økt press for Legemiddelverket i antall meldinger om legemiddelmangel, samlet med tidligere, som bakgrunn for den økte bevilgningen.

– Vi ser en internasjonal trend med økende legemiddelmangel. Det øker presset på Legemiddelverket og det er naturlig at de i en slik situasjon får mulighet til å styrke dette viktige arbeidet, sier helseministeren.

LES OGSÅ: Dagens Medisin har i flere saker i år skrevet om legemiddelmangel, på blant annet hjertemedisin og smertestillende.

– Flere grunner
Regjeringen viser i det reviderte nasjonalbudsjettet til at det ikke er enkeltstående saker som fører til legemiddelmangel, men flere omstendigheter.

Blant annet endringer i legemiddelindustrien, som at en stor andel av produksjonen av virkestoff nå foregår i Kina og India og komplekse forsningskjeder.

Steinar Madsen, medisinsk fagsjef i Statens legemiddelverk uttaler at de er svært glade for økte bevilgninger.

– Per i dag har vi fått 608 meldinger om legemiddelmangel i 2019 – mot 684 i hele 2018. Flere av legemiddelmanglene har rammet store pasientgrupper.

– Mangelsituasjonene krever stadig større innsats når det gjelder oppfølging og rådgivning overfor apotek, sykehus, leger, og pasienter. Vår målsetting er at alle pasienter skal kunne få god behandling også når det oppstår en mangelsituasjon.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!