Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, sier at apotekene tapte 20 millioner kroner på kuttene i apotekavansen. Her avbildet under en høring i Stortinget.

Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, sier at apotekene tapte 20 millioner kroner på kuttene i apotekavansen. Her avbildet under en høring i Stortinget. Foto: Vidar Sandnes

Regjeringen foreslår kompensering av kutt i apotekavansen

Regjeringen foreslår oppjustering av pakningstillegget for A- og B-preparater og omlegging av avansen for salg av uregistrerte legemidler. – Ikke en full kompensasjon for det avansekuttet som kom fra nyttår, sier Apotekforeningen.

Det viser regjeringens oversikt over tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett 2019. Endringene vil ifølge revidert nasjonalbudsjett bety merinntekter for apotekene på 18,5 millioner kroner i 2019 og 36 millioner kroner i 2020.

– Vi er fornøyde med det som kommer, men det er ikke en full kompensasjon for det avansekuttet som kom fra nyttår. Vi har stått uten de inntektene i hele første halvår 2019, og har tapt omtrent 20 millioner kroner i første halvår, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, til Dagens Medisin.

Kraftig kutt i apotekavansen
Gjennom budsjettforliket i desember 2018 vedtok regjeringen å kutte apotekavansen på reseptpliktige legemidler. Reduksjonen i apotekenes avanse vil samlet sett gi en total innsparing for staten på 41,5 millioner kroner.

I etterkant av avgjørelsen spilte Stortingets helse- og omsorgskomité inn at et kutt i apotekenes avanse vil kunne svekke apotekenes muligheter til å gi råd til pasienter om riktig legemiddelbruk. Komiteen foreslo derfor at Helse- og omsorgsdepartement burde oppjustere pakningstillegget for A/B-preparater og justere avansen for legemidler med godkjenningsfritak i revidert nasjonalbudsjett.

Vil kompensere avansetapet
Nå foreslår regjeringen at avansetillegget for A/B-pakninger økes fra 15 kroner til 19 kroner per pakning, og at prosenttillegget for uregistrerte legemidler reduseres fra 25 prosent til 15 prosent. I tillegg foreslås det at kronetillegget økes fra 35 kroner til 75 kroner per pakning.

Tysnes påpeker tross tapte inntekter for apotekene at foreningen er fornøyd med kompensasjonen som vil være gjeldende fra 1.juli.

– Stortinget ba om dette allerede i høst samtidig som avansekuttet, så vi har regnet med at det skulle komme endringer, sier han.

– Når jobben endrer seg, må betalingen endre seg
Tysnes er klar på at de hadde håpet på litt mer.

– Vi må huske på at apotekavansen er betalingen til apotekene for jobben de gjør med reseptpliktige legemidler. Når jobben endrer seg, må betalingen endre seg. En svær ny jobb vi nå får er jobben med forfalskningsdirektivet. Direktivet gir åpenbart mer jobb for apotekene, og avansen må ta høyde for det. Det er mulig å beregne hvor mye jobb det er. I tillegg har avansemodellen utviklet seg til lite prosentavanse og mye kronetillegg. Da er det viktig å  prisjustere kronetilleggene, ettersom det meste av apotekavansen er kronetillegg, sier Tysnes, og legger til:

– Dersom det er nye ting myndighetene pålegger oss å gjøre, må vi få betalt for det. Skal vi gjøre mindre, kan vi få lavere betaling. Det må være en sammenheng.

– Hvordan jobber dere videre med å få økt apotekavansen for reseptpliktige legemidler?

Dette må departementet se nærmere på som en del av statsbudsjettarbeidet. Vi skrev brev til departementet om kronejusteringen, og hva det ville koste i fjor, men det er mulig det kom for seint for statsbudsjettet for 2019, sier Tysnes.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!