Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hørselsomsorg og rehabilitering er god samfunnsøkonomi

Våre politikere og helsemyndighetene må se på hørselsomsorg og rehabilitering i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Gode teknologiske løsninger sørger for at flere bedrer livskvaliteten og kan delta i arbeid og utdanning.

Jan Ivar Ingebrigtsen

Innlegg: Jan Ivar Ingebrigtsen, seniorrådgiver i Melanor

NYE VANER OG en eldre befolkning fører til at befolkningens utfordringer med hørselen øker. Årlig gjennomføres en europeisk undersøkelse om hørselshjelpemidler. EuroTrak kartlegger utbredelsen av hørselstap og bruk av høreapparater i utvalgte land. I år er undersøkelsen også gjennomført i Norge. Forrige gang var i 2012. Om lag 1050 nordmenn med hørselstap, med og uten høreapparat, har deltatt.

EuroTrak understreker at behovet for hjelpemidler i Norge og Europa er betydelig. Den viser også til gevinster for brukere av høreapparat og helsemessige utfordringer når brukere ikke får de hjelpemidlene de har behov for.

BEDRE LIVSKVALITET. Ved bruk av riktige hjelpemidler kan de fleste barn, unge og voksne leve normale, aktive liv og delta i arbeidsliv, studier eller skole. Undersøkelsen viser også at ulik forskning underbygger at bruk av høreapparat bedrer nattesøvnen, øker livskvaliteten, forsinker negativ kognitiv utvikling og motvirker demens. Hele 93 prosent av de spurte i undersøkelsen som bruker høreapparat, forklarer at de får bedre livskvalitet.

Våre politikere og helsemyndighetene må derfor se på hørselsomsorg og rehabilitering i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Gode teknologiske løsninger sørger for at flere får økt livskvalitet og kan delta i arbeid og utdanning. 

“I dag møter hørselshemmede lange køer og måneder med ventetid før de får komme til en audiograf for både tilpassing og veiledning i bruk av høreapparat. Dette er ikke holdbart”

ORGANISERING. Hvordan bør hørselsomsorgen organiseres i Norge? Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) øker oppmerksomheten om sansetap og har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede organiseringen av tilbudet til hørselshemmede. Dette er bra.

Rettigheter gjennom Folketrygden må bevares. Hørselsomsorgen i Norge fungerer relativt godt. Det er derfor viktig å sikre at dagens rettighetsbaserte system som er finansiert over Folketrygden, opprettholdes. Like rettigheter i hele landet, uavhengig av kommuneøkonomien, er grunnleggende viktig.

LANG VENTETID. Øre, nese, hals- og fastleger henviser brukere som trenger hjelpemidler. Utfordringen er at brukerne ikke får tilstrekkelig oppfølging fordi det er for få audiografer. Myndighetene må derfor øke behandlingskapasiteten i formidlingsapparatet slik at etterspørselen blir dekket.

I dag møter hørselshemmede lange køer og måneder med ventetid før de får komme til en audiograf for både tilpassing og veiledning i bruk av høreapparat.

Dette er ikke holdbart.

TILPASSING OG OPPLÆRING. Høreapparater er avansert teknologi og personlige hjelpemidler som krever individuell tilpassing og god veiledning av kvalifisert audiograf. Hørselstekniske hjelpemidler blir stadig mer avanserte og høyteknologiske. Derfor er det viktig at brukerne har et bredt sortiment å velge fra slik at de får et hjelpemiddel som er individuelt tilpasset og blir brukt.

Det er også viktig at brukeren får opplæring i hvordan trådløs oppkobling og apper kan benyttes for optimal bruk av høreapparatet. Ingen er tjent med at høreapparatet blir liggende i skuffen.

Forebygging og rehabilitering av personer med hørselstap er viktig for den enkelte og for samfunnet og bidrar til å bevare et bærekraftig velferdssamfunn, noe også regjeringen arbeider for.

Disclaimer / interessekonflikt: Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer 140 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge. Hørselsleverandørene i Melanor har bidratt med midler slik at EuroTrak, en europeisk undersøkelse om hørselstap og bruk av hørselshjelpemidler, kunne gjennomføres i Norge.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!