Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
ULLEVÅL SYKEHUS: Luftfoto tatt i 2011, før det nye akuttmottaket ble oppført i 2014. Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål-regulering kan forsinke nytt storsykehus med tre år

Dersom Helse Sør-Øst snur og velger Ullevål som tomt for det nye storsykehuset i Oslo, vil det kreve en omfattende reguleringsprosess som tidligst vil være klar sommeren 2022. Dette fastslår Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Publisert: 2019-05-09 — 10.30
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Nye sykehus i Oslo

 • I januar ble planene om sykehusutbygging behandlet styret i Helse Sør-Øst.
 • Styrets flertall vedtok å gå videre med planene om et storsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker, men ba samtidig om å få belyst Ullevål-tomten som alternativ til Gaustad.
 • I konseptrapportene for Aker og Gaustad ligger det til grunn ferdigstillelse i henholdsvis 2028 og 2029.

Dagens planer for sykehusutbyggingen i hovedstaden legger opp til at Aker sykehus skal stå klart i 2028 og Gaustad i 2029. Etter lengre tids kritikk mot planene vedtok imidlertid Helse Sør-Øst i januar at Ullevål skal «belyses som alternativ lokalisering til Gaustad».

Forkjempere for Ullevål har blant annet hevdet at det vil være en fordel å legge sykehuset til Ullevål, ettersom tomten allerede er regulert for sykehusdrift. Rapporten med belysningen er ennå ikke klar, men ett av punktene som vil inngå i rapporten når den kommer før sommeren, er at en utbygging på Ullevål vil kreve en omfattende reguleringsprosess.

Dette fremgår av en fersk korrespondanse mellom Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune og konsulentselskapet Rambøll, som jobber på oppdrag fra Helse Sør-Øst.

– Tidligst sommeren 2022

Rambøll skriver, i et notat vedlagt henvendelsen, at deres beregninger tilsier at regulering av Ullevål vil ta minst like lang tid som for Gaustad, som var anslått å ta tre år og tre måneder. Det står videre at «ferdig vedtatt reguleringsplan for ny sykehusutbygging på Ullevål sannsynligvis ikke kan forventes før tidligst sommeren 2022». Vurderingene får langt på vei støtte fra Plan- og bygningsetaten, som skriver at «(…) Rambøll har gjort en god jobb i å avdekke overordnede planer og føringer (…)».

– Det er ikke påbegynt et planarbeid og tidsbruken varierer fra sak til sak, men tidligst kan et slikt arbeid være ferdig i 2022, bekrefter Andreas Vaa Bermann i Avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten overfor Dagens Medisin.

KAN TA TRE ÅR: Det kan ta tre år å få på plass regulering av Ullevål-tomten, oppgir Plan- og bygningsetaten. – Men det er hvis planarbeidet startes nå, og prosessen går på skinner, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann. Foto: Plan- og bygningsetaten

– Men det er hvis planarbeidet startes nå, og reguleringsprosessen går på skinner.

– Er det grunn til å tro at en planprosess for Ullevål-tomten vil ta kortere tid enn for Gaustad?

– Det er det for tidlig til å svare på nå, uten et konkret planinitiativ å forholde seg til.

– Er det en sjanse for at dette kan ta kortere tid enn tre år?

– Nei, det er lite sannsynlig.

Må utredes

Plan- og bygningsetaten oppgir i sitt svar til Rambøll at den skisserte utbyggingen på Ullevål vil kreve reguleringsplan – og at utvikling av sykehusbebyggelse «vil kunne få konsekvenser for miljøbelastning og nasjonale kulturminner». Planforslaget må konsekvensutredes og det må utarbeides et planprogram. Det vil si at det blant annet kreves at et planforslag sendes på offentlig ettersyn, en høring hvor berørte parter og offentligheten kan gi sine innspill. Det krever også et politisk vedtak i bystyret. Det er ikke høringsrundene som vil ta mest tid, ifølge Bermann.

– Det som vil ta tid, er å utarbeide plangrunnlaget. Det er mange verneverdige bygninger på Ullevål og det vil blant annet være behov for utredninger om kulturminner og annet som gjør at planforslaget blir tilstrekkelig opplyst til å legges ut til offentlig ettersyn og sendes til politisk behandling, sier avdelingsdirektøren.

– Ikke overraskende

Rambøll, som har sendt inn forespørselen til Oslo kommune, henviser til Helse Sør-Øst for kommentar. Helseforetaket oppgir at det er opprettet en egen prosjektorganisasjon med ansvar for utbyggingsprosjektene ved Oslo universitetssykehus (OUS). Prosjektorganisasjonen utarbeider også rapporten om belysningen av Ullevål.

IKKE MULIG Å STARTE NÅ : – Dersom det tas en beslutning om å gå videre på Ullevål, må man starte reguleringsprosessen på nytt, sier Nina Kristiansen i prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg. Foto: Sykehusbygg

– Det er de som mener at vi bare kan starte å bygge på Ullevål. Det kan vi ikke. Vi har hele tiden påpekt at Ullevål-tomten vil kreve en tilsvarende reguleringsprosess som for de andre alternativene, og nå har vi fått en bekreftelse fra etaten om at antakelsen var riktig, sier Nina Kristiansen om svaret fra Plan- og bygningsetaten. Hun uttaler seg på vegne av prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst.

– Dette er ikke et overraskende svar, siden dette følger av Plan- og bygningsloven.

– Dersom det tar minst tre år å få på plass en avklaring med kommunen, vil det innebære at det nye sykehuset kan stå klart tidligst tre år senere?

– Det er sannsynlig at det blir en utsettelse, ja. Dersom det tas en beslutning om å gå videre på Ullevål, må man starte reguleringsprosessen, med planprogram, konseptfaseutredning, forprosjektfase og så videre, på nytt.

Rapport vil gi svar

I notatet som er sendt til Plan- og bygningsetaten, oppgir Rambøll at prosessen for Gaustad har blitt «en god del forsinket».

– Prosessen er forsinket med cirka tre måneder, sier Kristiansen.

Hun oppgir at forsinkelsen ved Gaustad skyldes at flere alternativ har kommet til i prosessen.

– Kan også Ullevål-prosessen bli forsinket?

– Jeg tror vi bør legge til grunn at tidsbruken for Ullevål-tomten vil være tilsvarende som for Gaustad. Når vi skal realisere så mange nye bygg, vil det bli snakk om en helt ny virksomhet på Ullevål.

– En stor del av diskusjonen rundt Gaustad-alternativet har handlet om planen om høyblokker. Vil det bli aktuelt å bygge så høyt på Ullevål?

– Rapporten om alternativ lokalisering på Ullevål skal behandles i styremøtet i Helse Sør-Øst 20. juni. Rapporten skal redegjøre for hvor det er mulig å bygge og hvor høyt. Det viktigste er å vise at vi kan bygge et sykehus som er funksjonelt og et godt sted for både pasienter og ansatte på Ullevål, og å vise hvilken fremdrift og hvilke kostnader det innebærer.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Reidar Schwebs 11.05.2019 08.46.46

  Lege

  Feil tomtevalg har allerede forsinket nytt storsykehus med tre år. Hadde Ullevåltomta blitt valgt, ville ingen finne på å be om noen «belysning» av Gaustad-alternativet. En reguleringsprosess Gaustad vil ta minst like lang tid.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!