Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Feilslått politikk for overtid og lønn

Norge har en feilslått lønnspolitikk som i årene fremover vil føre til en økning i det todelte helsevesenet alle er så bekymret for.

Publisert: 2019-05-09 — 05.25
Andreas Edenberg

Innlegg: Andreas Edenberg, overlege og gastrokirurg i Forsvaret

DEBATTEN OM å skrive overtid eller ikke, er interessant på mange måter, men det er et par elefanter i rommet man ikke snakker om. Det er en tragedie at leger, mye på grunn av total feil vinkel på forhandlingsstrategien de siste 20 årene, har havnet i den posisjonen at vi er helt avhengig av overtid for å få den lønnen vi mener vi har krav på. Når du ser på andre yrker, noen nevner jurister og ingeniør, kan man se for seg at overtid utgjør kanskje ti–tyve prosent ekstra når du ser over et helt år.

For leger i enkelte spesialiteter utgjør nå kanskje overtidsbetaling over 50 prosent av det de regner med å tjene i løpet av et år.

AVHENGIG AV OVERTID. Jeg skriver enkelte spesialiteter, og dette er et viktig poeng. Leger er nemlig slett ingen homogen arbeidsgruppe hvor alle yter tilnærmet samme innsats. Forskjellene mellom spesialitetene er enorme og den eneste fellesnevneren er at stort sett alle, med unntak av fastlegene, er avhengig av overtid for å opprettholde lønnen.

Det er et interessant tankespill at man skal stemple inn og ut på sykehus for å avdekke nøyaktig tid tilbrakt på jobb. Dessverre tror jeg dette ville ha hatt litt uante konsekvenser idet flere spesialiteter ville ha gått på en netto reduksjon i antallet timer.

Den eneste fellesnevneren er at stort sett alle, med unntak av fastlegene, er avhengig av overtid for å opprettholde lønnen. Det er en tragedie

EKSTREMT. En annen konsekvens av at vi har basert lønnsutviklingen på 50 prosent påregnet overtid, som vakter og UTA er, ser man når leger snakker om hvor mye de jobber. Svært mange beskriver ekstreme timeantall og er generelt opptatt av å beskrive en ekstrem arbeidsbelastning. Det er fordi vi er opplært til å tenke at hele inntekten er basert på overtid.

Dersom grunnlønnen hadde vært 30–40 prosent høyere, ville vi ha kommet bedre ut av det og sluppet dette gnålet om overtidsregistrering fordi ingen hadde brydd seg.

KOMPETANSE OG ERFARING. Det er litt komisk å lese hvordan noen leger i spesialisering (LIS-er) beskriver at de ikke får skrive overtid fordi noen sier de ikke jobber like raskt som overlegene. Det ble også skrevet at overlegene fikk høyere lønn fordi de jobbet raskere enn LIS-ene. Nei, overlegene får ikke høyere lønn fordi de jobber raskere, de får høyere lønn fordi det er de som faktisk kan den jobben pasientene kommer til sykehuset for å få gjort.

At noen ferske LIS-er jobber mindre raskt i starten, er vel forventet. Noen kan til og med bruke to timer på en innkomstjournal og dermed være totalt overarbeidet om det kommer inn fire–fem pasienter. Om det er en type «innkjøring» som burde utløse overtid, kan diskuteres. Det er nesten alltid en diskusjon rundt turnusleger og overtid på flere avdelinger, mens man paradoksalt nok aldri, eller svært sjelden, hører snakk om at overleger har problemer med å få lov til å skrive overtid.

LØNNET OPPLÆRING? Hvorvidt overleger egentlig skriver mindre overtid enn turnusleger, vet vi kanskje ikke helt, men jeg har en mistanke om at det kanskje er slik til en viss grad. Lønn for overleger er i større grad komponert av flere lag og det er nok litt sjeldnere at man plutselig er overarbeidet på slutten av dagen, rett og slett fordi man, etter ti års arbeidserfaring, har mer kontroll på arbeidsdagen.

Noen vil hevde hardnakket at all opplæring skal lønnes. Problemet med dette er todelt, dels fordi enkelte av turnuslegene fint klarer å ta imot x antall pasienter og være ferdig til klokka fire, dels fordi yrker vi ønsker å sammenligne oss med, som jurister og ingeniører, for eksempel trolig bare kan drømme om å skrive overtid som nyansatt.

FEILSLÅTT. Det som sjelden belyses, er at ferske leger i Norge har en bruttoinntekt som jeg har problemer med å finne hvilke land som egentlig matcher, jeg finner i hvert fall ingen på de statistikkene jeg ser. En brutto årslønn på cirka 80.000 dollar rett fra start – med et standard vakttillegg – er langt over land som USA med flere.

For overleger på sykehus i Norge er denne sammenligningen et tragisk skue ettersom man ligger langt under det overleger tjener i flere andre land. Dette er en feilslått lønnspolitikk, og den vil i årene fremover føre til en økning i det todelte helsevesenet alle er så bekymret for.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 09/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Christian Grimsgaard 15.05.2019 14.29.40

  Spesifiser tittel:

  En oversikt over legelønn i Norge sammenlignet med andre land; https://yngreleger.no/artikkel/legelønnen-uvanlig-god Gjennomsnittlig arbeidstid for sykehusleger i Norge ligger omkring 43 timer. Den viktigste forskjellen mellom Norge og andre land er vel en flatere lønnsstruktur mellom ny-utdannede og mer erfarne leger. Dette er jo også et trekk en gjenfinner i andre sektorer og bransjer i norsk arbeidsliv.

 • Gro Moen Skjøtt 10.05.2019 20.11.10

  Bioingeniør og leder

  Endelig en som sier sannheten.....ihvertfall slik jeg også har tenkt i mange år! Legene ( les sykehusleger) burde ha høyere grunnlønn og flere burde dele vaktene...istedet forhandles det og forhandles det hvert år og vi hører om altfor lange arbeidsuker og tung vaktbelastning. Så får man øket lønn for vakter og alle er tilsynelatende «fornøyd» igjen... Ingen får innbilt meg at vaktene er enklere fordi man får høyere lønn....La flere være med å dele vaktene, hvorfor skal leger høyere opp i systemet slippe? Det sies at man lærer av vaktene turnuslegene har idag, de MÅ liksom ha det slik....fordi sånn har leger alltid hatt det!! Jeg ville ikke bli tatt imot av en stuptrøtt turnuslege på slutten av vakta- hvilken kvalitet er det? Leger trenger vel like mye søvn og hvile som andre?? La legene få et turnussystem slik andre yrkesgrupper har (les bioingeniører)- som beholder sin kompetanse uten å jobbe døgnet rundt! Kutt ut friuker i turnus og la pasientene møte våkne oppvakte leger!

 • Nikolay Fadeev 09.05.2019 11.35.02

  Spesifiser tittel:

  Er det riktig å sammenligne bruttolønn med andre land? Nesten alle yrker har høyre lønn i Norge contra andre land, i så fall må man kanskje sammenligne hvordan lønn ligger proporsjonelt med andre yrker?

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!