Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

LA FREM RAPPORT: Eilif Holte (nummer seks f.v.) la sammen med andre fagpersoner frem en rapport i april hvor de foreslo "Parksykehuset Ullevål" .

LA FREM RAPPORT: Eilif Holte (nummer seks f.v.) la sammen med andre fagpersoner frem en rapport i april hvor de foreslo "Parksykehuset Ullevål" . Foto: Anne Hafstad

– Utelukker ikke Ullevål

Ullevål-tilhenger Eilif Holte mener at reguleringstid ikke bør få betydning for tomtevalget.

Sivilingeniør Eilif Holte har lang erfaring med kvalitetssikring av store bygg. Holte er en av initiativtakerne bak rapporten «Sykehus i Oslo. Et bærekraftig alternativ» som skisserer et forslag om videre sykehusdrift på Ullevål. I rapporten, som ble lansert med økonomisk støtte fra Oslo legeforening, hevdes det at Ullevål kan stå klart allerede i 2028, og Aker i 2025.

Holte har blitt forelagt korrespondansen mellom Plan- og bygningsetaten og Rambøll, samt uttalelsene fra etaten og Helse Sør-Øst.

– Jeg kan ikke påstå at Plan og bygningsetaten tar feil angående tidsaspektet for regulering av Ullevål, men selv om det viser seg at reguleringen tar tre år, gjør ikke dette at Ullevål utelukkes som løsning, sier Holte til Dagens Medisin.

– Marginal diskusjon

Holte mener det er andre forhold som bør være mer tungtveiende for avgjørelsen om hvor det nye sykehuset skal legges.

– Hvor lang tid det vil ta å regulere tomten, bør ikke ha avgjørende betydning. Det er stor faglig motstand i sykehusmiljøet mot Gaustad-planen, og diskusjonen om reguleringstid blir marginal sammenlignet med fordelen med en kostnadsbesparelse på 20 milliarder kroner, sier Holte. Han henviser til rapporten han selv har bidratt til å lage, og hvor det hevdes at et sykehus på Ullevål kan bli billigere enn sykehuset på Gaustad.

– Vesentlig større risiko

Holte mener at Helse Sør-Øst svartmaler.

– Det er ingen sak å beskrive problemer ved et alternativ. De hopper bukk over problemene ved alternativet de skisserer på Gaustad. Det er overhodet ikke problemfritt, sier Holte om kommentarene fra Helse Sør-Øst.

Han er kritisk til Rambølls påstand om at «planarbeid og planbehandling antas å ha tilsvarende eller dårligere forutsetninger på Ullevål sammenlignet med Gaustad».

– Risikoen på Gaustad er vesentlig større. Der har en ennå ikke funnet ut hvordan en skal få plass til sykehuset på en funksjonell måte. Problemene på Gaustad er av en helt annen dimensjon enn på Ullevål, sier Holte.

– Jeg ser ikke bort fra at en utbygging vil kreve en ny reguleringsplan på Ullevål, men den innebærer åpenbart ikke de samme utfordringene med byggehøyder og volum som plan- og bygningsmyndighetene har påpekt for Gaustad-tomten.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!