Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
VIL REDDE FASTLEGEORDNINGEN: Avtroppende leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren vil redde fastlegeordningen. I dag presenterte han en ny utviklingsrapport fra Legeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Foreslår gradert basistilskudd til fastleger

Legeforeningen har laget en ny utviklingsplan for fastlegeordningen. Rekruttering, finansiering og kompetanse står sentralt når fastlegeordningen skal reddes og videreutvikles.

Publisert: 2019-05-07 — 11.00

X-MEETING POINT, SKEDSMO (Dagens Medisin): Ti punkter oppsummerer utviklingsplanen som ble presentert av Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, under allmennlegenes Våruke som går av stabelen utenfor Oslo denne uken. Øren innledet tirsdag formiddag til helsepolitisk debatt om fastlegeordningen.

Utgangspunktet er Legeforeningens mål om at fastlegeordningen skal sikre hele befolkningen en tilgjengelig, kompetent og moderne primærhelsetjeneste uavhengig bosted, sosial tilhørighet og personlig økonomi.

– Fastlegeordningen må utvikles og utnytte nye muligheter til å gi pasientene enda bedre og moderne tjenester, samtidig som vi må ta vare på ordningens unike kjerneverdier som kontinuitet og stabilitet, sier Tom Ole Øren til Dagens Medisin.

Han påpeker at ordningen er i krise og under press både med tanke på nyrekruttering og arbeidsbelastning for den enkelte fastlege. Det haster med tiltak på kort og lang sikt, mener Øren.

Ny finansieringsmodell
Et av hovedforslagene i utviklingsplanen er en ny finansieringsmodell. Helt konkret foreslår Legeforeningen et differensiert og høyere basistilskudd for alle opp til f.eks. 800 pasienter, og så noe lavere beløp på de resterende på listen. Videre forslår foreningen et definert grunntilskudd for de med 0-lister/få på listen. De vil få et basistilskudd i en oppstartfase på to år "som om de har" 500 pasienter på listen hvis Legeforeningen får gjennomslag for sitt forslag.

– Vi ønsker å vri finansieringen fra et flatt tilskudd til en mer differensiert modell fordi det vil stimulere til færre pasienter på listen. Det vil sikre kvalitet og høy faglig standard, og gjøre den enkelte fastlege bedre i stand til å kunne ivareta den økende mengden oppgaver på en god måte, sier Øren.

Han legger til at dagens ordning gir best inntekt for dem med lange pasientlister og i liten grad tar inn over seg at fastlegene over tid har fått stadig flere oppgaver. Derfor foreslår Legeforeningen også at normaltallet for et årsverk i fastlegeordningen reduseres fra 1500 til 1000 pasienter.

– Arbeidsbelastningen er nå så stor at fastleger velger å slutte. Enda verre er det at det hindrer nyrekruttering, sier Øren.

Rekrutteringstørken er årsaken til forslaget om et basistilskudd for dem uten pasienter i en oppstartsfase.

– Det koster mye å etablere en fastlegepraksis og det tar tid å opparbeide seg en pasientpopulasjon. Dette tiltaket sikrer en basislønn i oppstartsfasen, sier Øren.

– Handler dette bare om mer penger til fastlegene?

– Nei, finansiering er bare ett av mange tiltak vi foreslår. Dagens finansieringsmodell er laget for snart 20 år siden, og er moden for revisjon tilpasset dagens virkelighet på fastlegekontorene, sier Øren.

Han åpner også for andre løsninger og erkjenner at dagens næringsmodell ikke nødvendigvis passer alle.

– Noen ønsker å være ansatt i kommunen, og en kombinasjon av dagens næringsmodell og kommunalt ansatte kan også være en mulighet. Vårt anliggende er at vi må finne løsninger tilpasset dagens behov for å sikre at flere ønsker å bli fastleger, sier Øren.

Han opplyser at det er dialog mellom departementet, KS og Legeforeningen om dette.

Rekrutteringssvikt og fastlegeflukt
I en kartlegging av fastlegesituasjonen høsten 2018 og vinteren 2019 avdekket Legeforeningen at rekruttering av fastleger blir stadig vanskeligere for kommunene. Nærmere 50 kommuner meldte om dramatisk fastlegemangel.

Derfor foreslår Legeforeningen at antall LIS1 må økes med 200, slik at flaskehalsen reduseres.

– I tillegg må det opprettes lokale arenaer som regulerer oppgave- og ansvarsfordelingen mellom fastleger, kommuner og spesialisthelsetjenesten i hele landet, sier Øren.

Han mener også at direktørene i de fire regionale helseforetakene og trepartssamarbeidet med KS, Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen må ha to faste møtepunkter i året for å bli enige om ansvarsfordeling og tiltak på nasjonalt nivå.

– Vi mener videre at det er viktig at kommunene nå utvikler en egen helselederrolle for kommunenes medisinske tilbud. Helselederen bør være en del av rådmannens ledergruppe, sier Øren.

500 nye ALIS
I Legeforeningens utviklingsplan er 500 nye allmennleger i rekruttering, såkalt ALIS noe av svaret på rekrutteringsutfordringene.  

– Det må lages en nasjonal ordning for ALIS som sikrer fastleger med god kompetanse. Kommunene må sørge for god gjennomføring av spesialistutdanningen, sier Øren. 

I tillegg mener Legeforeningen at IKT-løsninger nå må komme på plass og videreutvikles.  

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 18.06.2019 12.00.47

  Lege

  KS finner en generasjonskonflikt mellom legene; unge og eldre fastleger har motstridende interesser hevder aktøren i 3-partsamarbeidet om normaltariffen (NT). KS fabulerer om at UNGE leger er opptatt av trygge økonomiske rammer, sosiale rettigheter, en mer regulert arbeidstid og et godt fagmiljø vs. ELDRE veletablerte leger ønsker å kunne redusere listelengden uten inntektstap og kunne selge praksisen til en god pris. Under NT-forhandlingene på vegne av kommune-Norges FLO, synes KS det er "krevende å finne virkemidler som gir en riktig balanse mellom eldre og unges behov". Differensiert basistilskudd er et tips fra AF, og tømmer empirisk totalkunnskap (7,6%) ut med badevannet. Årsaken er at dagens ordning gir best inntekt for dem med lange pasientlister (364 av 4800) OG "i liten grad tar inn over seg at fastlegene får stadig flere oppgaver". Bevisstløse aktører med >1600 listepasienter foreslås skrotet inn mot årets NT. Kampen mot oppgaveoverføringer er oppgitt, sier Øren. Bevisstløst?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!