Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi evaluerer – og vi lærer

Når det hevdes at den ellers så forskningstunge helsesektoren i svært liten grad evaluerer og lærer av sine mange og dyre sykehusutbygginger, kan jeg heldigvis si at dette ikke medfører riktighet.

Publisert: 2019-05-06 — 05.17
Terje Bygland Nikolaisen

Innlegg: Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør Sykehusbygg HF

I EN KRONIKK i Dagens Medisin (5/2019), skrevet av konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef, hevdes det at helsesektoren, og de mange utbyggingsprosjektene den utfører, baserer seg på synsing.

Som administrerende direktør i Sykehusbygg HF kan jeg med sikkerhet si at vi evaluerer og lærer fra ett sykehusprosjekt til det andre.

OVERFØRING AV ERFARING. Sykehusbygg ble etablert nettopp for å sikre at sykehusutbyggingen i Norge skjer på en fremtidsrettet måte gjennom læring, innovasjon, erfarings – og kompetanseoverføring. For å få til dette, må vi blant annet evaluere. Dette er noen av spørsmålene vi alltid må stille oss: Hva fungerte, hva fungerte ikke, og hva fungerer etter noen år i drift?

Akkurat nå har Sykehusbygg prosjektledelsen av flere store utbygginger innen psykiatri. Vi bemanner prosjektene med medarbeidere som har deltatt i tidligere psykiatriutbygginger, og som følgelig innehar den mest oppdaterte kunnskapen om denne typen bygg. Slik får prosjektene direkte tilgang på erfaring og forskningsbasert dokumentasjon som ligger til grunn for våre valg.

Fremtidens sykehus planlegges ikke ut ifra synsing, men er basert på erfaringer fra andre store utbygginger i Norge og utlandet

FREMTIDENS SYKEHUS. Kronikøren peker også på at det investeres for lite i kunnskap om hvordan systemendringer kan gi bedre og mer effektiv behandling. Vi stiller oss gjerne bak en oppfordring om mer forskning på dette området, men det blir feil å antyde at sykehusutbyggingene ikke tar hensyn til ny teknologi og nye måter å utføre behandling på.

Sykehusbygg har utviklet Teknologinotatet, som er en systematisk kartlegging av digitale trender vi kan komme til å se i fremtiden. Og viktigst av alt – hvordan disse utviklingstrendene kan ha konsekvenser for utforming av bygg, areal, kapasitet og effektivisering i fremtidens sykehus. Mange sykehus har allerede tatt i bruk avansert teknologi ved innsjekking, betaling, signalanlegg, i tillegg til teknologi som inngår i medisinskteknisk utstyr.

Selv om rammer og vilkår kan være ulike fra prosjekt til prosjekt, er det også mange fellestrekk. Erfaring kan, og skal, gjenbrukes. Og disse erfaringene er samlet i de ulike veilederne våre.

EUROPEISK BLIKK. I tillegg til at vi deler erfaringer på tvers av regionene og på tvers av sykehusene, i tillegg til at vi høster svar fra ulike utredninger og forskningsrapporter, løfter vi også blikket til andre lands erfaringer med store sykehusutbygginger. Sykehusbygg representerer Norge i Det europeiske nettverket for sykehusbygging (EuHPN), hvor medlemslandene drøfter både problemstillinger og felles positive erfaringer.

Fremtidens sykehus planlegges ikke ut ifra synsing, men er basert på erfaringer fra andre store utbygginger i Norge og utlandet, på gode metoder for beregning av behov gjennom bruk av aktivitetsdata, data fra SSB, forskning og teknologitrender.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 08/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!