Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Alt er økonomi

Gaustad versus Ullevål er viktigere­ enn helse­tjenesten

Markus Moe, redaktør, Dagens Medisin

DEBATTEN om fremtidens sykehus i hovedstaden har på oppløpssiden blitt til en kamp om lokalisering. Det er synd – men ikke spesielt overraskende: De fleste diskusjoner i vårt langstrakte land har det med å koke ned til tomtevalg. Det betyr selvsagt noe hvor bygninger ligger, fordi det setter en rekke premisser for aktivitet og utvikling.


Volumet i debatten om Gaustad versus Ullevål fortrenger imidlertid viktige spørsmål som digitalisering og fremtidens pasientbehandling, kunstig intelligens, samarbeid mellom faggruppene internt og samhandling med kommunehelsetjenesten eksternt.


UANSETT hvilken løsning som velges for Nye OUS, vil mange fortsatt hevde at sykehusene i Oslo vil gi befolkningen utilstrekkelige helsetjenester. Mulighetene i medisinen kommer til å øke i årene som kommer. Avansert, ressurs- og kompetansekrevende sykehusbehandling vil oppta stadig mer av tiden til helsepersonell.


Nye OUS kommer til å bli for lite, målt i antall kvadratmeter. Det kommer til å mangle ansatte, målt etter behovet for leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Innbyggernes krav til gode tjenester blir ikke mindre. Dermed vil opplevelsen av utilstrekkelighet alltid være der.

MYNDIGHETENES «løsning» for å sette grenser for helsetjenesten, har vært å gi én pott med penger – bevilget gjennom Stortinget etter forslag fra regjeringen, kanalisert gjennom de regionale helseforetakene (RHF-ene), som igjen prioriterer til sine helseforetak (HF, tidligere sykehus).

Man tenker ofte at alle beslutninger om helsetjenesten tas av aktørene som styrer den – helseministeren, direktørene i RHF-ene og sykehussjefene. Slik er det ikke. Mange av kortene er lagt når de blir invitert inn i spillet.

BYRÅKRATIET i Finansdepartementet har en særegen maktposisjon i det norske samfunnet. Nye finansministre kan gjerne komme inn med vyer om å legge om norsk finanspolitikk, men møtet med toppbyråkratenes advarsler og argumenter om hvilken påvirkning et partiprogram vil få for renter, inflasjon og kronekurs kan sette en støkk i den tøffeste politiker. Derfor blir finanspolitikken til Kristin Halvorsen (SV) og Siv Jensen (Frp) nærmest identisk. Det er her de reelle rammene for helsetjenesten settes.

Dagsavisens debattredaktør skrev forleden om hvorfor Bent Høie ikke har ønsket å snu i synet på Gaustad versus Ullevål: «Slik det framstår handler det om ett ord: Prestisje. Eller stahet, om du vil. Det er ikke alle som synes det er lett å snu, eller gå over til den andre siden. Eller innrømme at man har tatt feil», hevdet Bente Rognan Gravklev.

NYE OUS er imidlertid større enn bare helsetjenesten. Prosjektet er også viktigere enn følelseslivet til den til enhver tid sittende helseminister.

OUS-fusjonen, som strekker seg ti år tilbake i tid, har så langt mislyktes. Svein Gjedrem, tidligere sentralbanksjef og departementsråd i nettopp Finansdepartementet, ble i januar 2018 utnevnt som styreleder i Helse Sør-Øst. Gjedrem er økonom – og ingen ekspert på moderne medisin eller sykepleie.


Gaustad versus Ullevål er derfor viktigere enn Bent Høie, fagfolkene og deres synspunkter – eller protestgruppers alternative rapporter. Essensen finner vi i det klassiske uttrykket, etter sigende uttalt under Bill Clinton-kampanjen i 1992: «It’s the economy, stupid!»

Kommentarer

 • Reidar Schwebs 13.05.2019 17.00.28

  Lege

  Uansett hva man måtte mene om synspunktene her, er det vel grunn til å minne om hoved-definisjonen av foretak: ifølge Store norske leksikon er et foretak en finansiell og juridisk virksomhetsenhet med økonomisk formål. Det Norske Akademis ordbok er enig: MEST JUS forretningsmessig virksomhet, bedrift, et statsforetak er eid (og drevet av) staten. Dermed kommer man ikke utenom å sette pasientbehandling opp mot økonomi.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!