Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
URYDDIG? – Det virker som om Sykehusinnkjøp famler. At kontakt med industrien er greit i perioder av året, anser jeg som svært uryddig, sier Elisabeth Gulowsen Celius, professor og overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus Foto: Vidar Sandnes

Trekker seg på grunn av industrinekt

Nevrolog og MS-ekspert Elisabeth Gulowsen Celius trekker seg fra spesialistgruppen til Sykehusinnkjøp på grunn av det hun mener er industrinekt og uryddige forhold.

Publisert: 2019-05-03 — 06.00

Professor og overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål opplyser til Dagens Medisin at hun velger å trekke seg fra spesialistgruppen til Sykehusinnkjøp for legemidler til behandling av multippel sklerose (MS).

Spesialistgruppen er med på å utarbeide retningslinjer for hvilke legemidler som skal benyttes ved offentlige sykehus, med bakgrunn i legemiddelanbudene som gjennomføres av legemiddelinnkjøpssamarbeidet.

Elisabeth Gulowsen Celius har vært medlem av spesialistgruppen i flere år og er en av de profilerte legene på MS-feltet. Ifølge Dagens Medisin sin gjennomgang av utbetalinger fra legemiddelindustrien, mottok hun 325.000 kroner i honorarer i 2017.

INGEN OVERSTYRING: – Faglige argumenter vil ikke bli overstyrt av økonomi, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS) til Dagens Medisin.

Hun har vært en sentral stemme i debatten om innføringen av okrelizumab (Ocrevus) og har vært skeptisk til off label-bruken av rituksimab for MS-pasienter.

– Flere grunner
Celius forklarer at det er flere grunner til at hun trekker seg.

– Dette handler om fokus på våre interessekonflikter. Jeg har alltid oppgitt alt – og mener det er riktig, sier hun.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at blant andre Kreftklinikken ved OUS opererer med en praksis hvor avdelingene får overføringer fra industrien, som utbetales videre til leger for eksempelvis foredragsvirksomhet. Klinikkens leder, Stein Kaasa, har avvist at dette er en måte å skjule hvilke leger som mottar utbetalinger fra industrien.

Celius mener dette har forekommet ved noen avdelinger som behandler MS.

– Honorarer som går til avdeling, for så å bli utbetalt fra avdelingen til lege, mener jeg er hvitvasking og galt, sier nevrologen.

Celius antar at det er derfor Sykehusinnkjøp etterspurte informasjon om utbetaling av honorar til avdelingene ved norske sykehus.

– I mine øyne bør det da oppgis at man har en interessekonflikt, sier Celius.

Dagens Medisin har vært i kontakt med flere sentrale MS-leger. Det er ingen som kan bekrefte at det har forekommet overføringer fra sykehusavdelinger til enkeltleger uten at dette er oppgitt som interessekonflikt.

Industrinekt og rituksimab
Celius opplyser at medlemmene i Spesialistgruppen fikk forbud mot kontakt med industri inntil anbud var avklart i januar i år, etter at Dagens Medisin ved flere anledninger omtalte honorarer fra industrien.

– Jeg avlyste alt, men opplevde så at kolleger innhentet og fikk dispensasjon til kontakt. Temmelig uryddig, sier overlegen.

Hun peker også på at det har vært uklart hva som blir reglene fremover.

– Det virker som om Sykehusinnkjøp famler. At kontakt med industrien er greit i deler av året, anser jeg som svært uryddig. Man må bestemme seg for enten eller. Dersom det er slik at man enten er i Spesialistgruppen, eller har kontakt med industri, velger jeg å gå ut av gruppen. Kontakten med industrien gir verdifull kontakt og kunnskap jeg ønsker å beholde.

Celius presiserer at hun heller ikke vet hvordan Sykehusinnkjøp vil praktisere habilitetsspørsmål. Hun opplyser om at det var et møte om dette den 14. mars. Der deltok hun ikke ettersom hun trer ut av Spesialistgruppen.

Overlegen hadde også problemer med rituksimab-saken og mener at økonomiske avveiinger nå overstyrer faget.

– Rituksimab-saken og Sykehusinnkjøps promotering av rituksimab, både i anbefalingen og på MS-seminaret i januar, opplever jeg som en overkjøring av deler av spesialistgruppen. Økonomien fikk overstyre faglige argumenter. Det kan jeg ikke være en del av.

Sendte spørreskjema
– I slutten av november sendte vi ut et spørreskjema om habilitet til alle medlemmer i LIS-spesialistgrupper, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS) til Dagens Medisin.

Hun forklarer at de ønsket å kartlegge omfanget av økonomiske overføringer fra legemiddelindustrien til medlemmer i LIS-spesialistgrupper.

– Dette som grunnlag for det videre arbeid med retningslinjer og utforming av habilitetsskjema for spesialistgruppene. Spørreundersøkelsen var godt besvart av medlemmene, med en svarprosent på 81 prosent, skriver hun.

Hayes opplyser at retningslinjene for arbeid i LIS-spesialistgrupper nå er under utarbeidelse.

– Her vil det bli gitt føringer for hvilken kontakt medlemmene kan ha med industrien. Vi vil derfor ikke si noe om hvilken type kontakt man kan ha eller ikke kan ha, før retningslinjene er på plass.

– Overstyres ikke av økonomi
– Det er viktig for oss å presisere at nettopp bruken av LIS-spesialistgrupper, med de fremste kliniske ekspertene innenfor sine terapiområder, er ryggraden i anskaffelsene som vi har ansvaret for å gjennomføre, og da vil faglige argumenter ikke bli overstyrt av økonomi.

Hayes forklarer at de ikke har spurt avdelinger direkte om de har fått utbetalinger fra industrien, men at de i spørreskjema til spesialistene spurte: «Hvor mye har firma og/eller helseforetak totalt mottatt av verdioverføringer for arbeid du har utført for alle legemiddelfirma i perioden 2016–2018?».

Hun presiserer også at det ikke har vært spørsmål om dispensasjon for å ha industrikontakt, før forrige anbudsmøte om MS-legemidler.

– Vi gikk ut med en beskjed om industrikontakt mens vi var i anbudskonkurranse, forklarer hun.

Interessekonflikter: Elisabeth Gulowsen Celius har mottatt foredragshonorar fra alle legemiddelselskapene som jobber med MS-legemidler og forskningsstøtte fra Novartis og Genzyme.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!