Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
BETIMELIG: – Det er ryddig og nødvendig at det kommer tydelige kjøreregler for industrikontakt når man deltar i vurderingen av anbud fra samme tilbydere, sier professor Kjell-Morten Myhr ved Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal

Positiv til kjøreregler

Nevrolog Kjell-Morten Myhr, en av de andre sentrale MS-spesialistene i LIS-spesialistgruppen, er positiv til at Sykehusinnkjøp nå arbeider med klare kjøreregler for kontakt med industrien.

Publisert: 2019-05-03 — 09.10 (Oppdatert: 2019-05-02 — 15.17)

Professor ved UiB og overlege Kjell-Morten Myhr ved Haukeland universitetssjukehus opplyser at han heller ikke fikk deltatt under møtet til Sykehusinnkjøp om industrikontakt, 14. mars, men han forklarer at det ikke har kommet noen endelig konklusjon på hva slags kontakt spesialistene kan ha med industrien. 

– Jeg vil ikke sitte på min «høye hest», men jeg tenker det er ryddig og nødvendig at det kommer tydelige kjøreregler for industrikontakt når man deltar i vurderingen av anbud fra samme tilbydere. Jeg har selv hatt viktig samarbeid med industri i pasientbehandling og forskning og oppgitt dette som interessekonflikter – men kan vanskelig se at en fortsatt kan delta i rådgivningsmøter for industrien om en har et slikt oppdrag fra arbeidsgiver. Til nå har dette vært akseptert – så lenge en oppgir dette som interessekonflikter.

– Uvanlig binding
Myhr viser forøvrig til at han tror det er uvanlig å ha rådgivende funksjoner mot anbudsaktører i andre offentlige institusjoner, samtidig som man er i en forhandling.

– Jeg kan vanskelig se at ansatte i andre bedrifter har denne type kontakt mot leverandører, sier Myhr, som viser til at han regner med at eksempelvis Equinor-ansatte som jobber med anbud, ikke kan ha interessekonflikter om de skal vurdere anbud. 

ENIG: – Klare kjøreregler må på plass, sier Astrid Edland, overlege i nevrologi på Drammen Sykehus, Vestre Viken HF. Foto: Vibecke Buan

– En av utfordringene er likevel å finne gode og akseptable løsninger for annen samhandling – som eksempelvis deltakelse i multisenter internasjonale behandlingsstudier og fagseminarer knyttet til dette. Dette er jo en prioritert oppgave og satsing fra helsemyndighetene. Men det er mulig at en bør skille denne type aktiviteter.

Støtte på avdelingsnivå
Om påstanden fra Elisabeth Gulowsen Celius om at det forekommer støtte til avdelinger fra Legemiddelindustrien, opplyser Myhr at dette kan forekomme, men han kan ikke forstå hvitvaskingspåstanden: – Det at industrien betaler til sykehuset, som igjen betales ut i lønn, kjenner ikke jeg til – og det er iallfall ikke praksis ved vårt sykehus, sier Myhr.

Støtten kan imidlertid gå til et forskningsprosjekt.

– Jeg kjenner godt til at det gis viktige bidrag til forskning – men at det da går inn i definerte forskningsprosjekter administrert av sykehusene. Da må en selvfølgelig oppgi interessekonflikt – på samme måte som når en har deltatt i en klinisk studie og eventuelt i et internasjonalt «advisory board». Slik forskningsstøtte blir ofte omtalt som «unrestricted grants» til forskerinitierte prosjekter.

Støtter avklaring
Astrid Edland, nevrolog og overlege ved Drammen Sykehus, husker diskusjonen om habilitet, før siste LIS-anbud. Hun er enig i at klare kjøreregler må på plass. Samtidig mener hun at man ikke kan isolere seg fra verden fordi «da er det ikke mulig å sitte i spesialistgruppen».

– Vi hadde diskusjonen på bakgrunn av listen, publisert av Dagens Medisin, over hvor mye folk hadde fått utbetalt fra Legemiddelindustrien. Det var noen som manglet på listen, som hadde en rimelig god biinntekt på oppdrag, opplyser hun.

Edland forteller at alle i gruppen ble enig om at det var en del uklarheter, og at Sykehusinnkjøp derfor ville utarbeide kjøreregler for alle ekspertgruppene – for ikke å få flere situasjoner.

Hun forteller også at de ble presentert for at det slik sett var oppfordret til ikke å ta rådgivningsoppdrag i perioden når anbudet gikk. – Det var uklart om restriksjonene skulle gjelde fra oktober til desember, eller når man ikke skulle ha industrikontakt.

Viser til forskningsfond
Edland bekrefter at sykehusavdelinger kan ta inn forskningsbidrag fra industrien, på avdelingsnivå – for eksempel til et forskingsfond.

– Da må man i så fall oppgi at man har deltatt som forsker i en klinisk studie som interessekonflikt. I den forbindelse kan man også få i oppdrag å holde et foredrag for selve forskingsfondet i helseforetaket, og slik sett få et honorar. Dette er imidlertid noe helt annet enn å skrive under en avtale med et legemiddelselskap, og slik sett få et honorar for noe som firmaet arrangerer, presiserer Edland.

For ordens skyld er også Edland ute av LIS-spesialistgruppen. Bakgrunnen for dette er at hun har deltatt siden oppstarten, for ti år siden.

Interessekonflikter: Kjell-Morten Myhr har mottatt foredragshonorar eller forskningsbidrag og deltatt i utprøvingsstudier av legememidler fra de fleste legemiddelprodusenter som jobber med MS-legemidler. Han er også leder av fagrådet til MS-forbundet.

Astrid Edland har mottatt honorar for foredrag og deltakelse i møter med legemiddelfirmaene som leverer MS-medikamenter. Hun har deltatt i medikamentutprøvingsstudier der honorar har gått direkte til Forskningsfond for Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus VVHF.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!