Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, påpekte utfordringer ved parallelleksport av legemidler på beredskapslisten under sitt innlegg tirsdag.

Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, påpekte utfordringer ved parallelleksport av legemidler på beredskapslisten under sitt innlegg tirsdag. Foto: Vidar Sandnes

Vil utrede parallelleksport av legemidler på beredskapslisten

LMI mener det bør utredes muligheter for å forby eller begrense parallelleksport av legemidler som er oppført på beredskapslistene.

– Det er lite vi i Norge får gjort med årsakene til dagens mangelsituasjon. I de aller fleste tilfellene er årsakene knyttet til produksjon og logistikk i utlandet. Men vi kan redusere konsekvensene, og DSBs risikoanalyse fra i fjor trekker frem flere sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Blant disse er styrket lagerhold og avtaler med flere produsenter. Men dette er en bekymringsfull situasjon, påpekte Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), da han holdt innlegg under Stortingets helse- og omsorgskomités åpne høring om sårbarhet ved legemiddelmangel tirsdag.

– Forby eller begrense parallelleksport
Han mener det er en praktisk og god løsning at grossistene får ekstra betalt for å holde beredskapslagre for to måneders forbruk av utvalgte legemidler som er kritisk viktige for primærhelsetjenesten. Samtidig trekker han frem to viktige forutsetninger for at ordningen skal fungere godt.

– Kravet om lagerhold må avholdes i praksis og følges opp av myndighetene. Samtidig er det viktig at legemidlene som omfattes av beredskapslistene faktisk forblir i landet når en mangelsituasjon oppstår. I og med at mangler ofte rammer mange land samtidig, risikerer vi at grossistene i Norge selger legemidlene videre til andre land som betaler mer enn Norge. Det er en svakhet ved dagens modell, mener Ulltveit, som la til:

– LMI mener derfor det bør utredes muligheter for å forby eller begrense parallelleksport av legemidler som er oppført på beredskapslistene.

– Lettere å få tak i alternativer
Ulltveit understrekte også at sårbarheten for mangler reduseres hvis det er flere leverandører til stede som kan levere likeverdig legemidler.

– Her kommer helseforetakenes prinsipper for anbud inn i bildet. Anbud kan organiseres på ulike måter, og i dag er det som regel bare en vinner per kategori. Leverandører som ikke vinner anbud tar ikke nødvendigvis inn legemidler til et lite marked som Norge. Dersom det er flere leverandører som er aktive i markedet, vil det være lettere å få tak i alternativer.

Foreslår volumanbud
Han mener derfor at helseforetakene bør koordinere seg imellom og velge ulike leverandører der det er mulig.

– En løsning er å kjøpe inn fastsatte volumer fra ulike leverandører. Slike volumanbud vil være en fordel både for leverandører og helseforetak og gi større forutsigbarhet med tanke på leveranser.

Ønsker penicillin-produksjon i Norge
Videre viste Ulltveit til LMIs høringsnotat i forkant av høringen, der de ba om utredning av mulighetene for produksjon av penicillin i Norge.

– Slik produksjon vil være riktig både i hensyn til forsyningssikkerhet, resistens og næringspolitikk.

LMIs seniorrådgiver mener det er positivt at Stortinget viser engasjement for legemiddelberedskapen i landet, og at forslaget som ga grunnlag for høringen ses i sammenheng med annet pågående arbeid.

– Blant annet kommer det snart en større rapport om legemiddelberedskapen i Norge fra Helsedirektoratet. I den videre oppfølgingen blir det viktig med en koordinert og målrettet innsats. Ansvaret for det vil til slutt ligge hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Relaterte saker
Vil utrede parallelleksport av legemidler på beredskapslisten

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!