Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Beslutningsforums medlemmer: (f.v) brukerrepresentant Arne Lyngstad, RHF-direktørene Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst), Lars Vorland (Helse Nord), Stig Slørdahl (Helse Midt) og Herlof Nilssen (Helse Vest).

Beslutningsforums medlemmer: (f.v) brukerrepresentant Arne Lyngstad, RHF-direktørene Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst), Lars Vorland (Helse Nord), Stig Slørdahl (Helse Midt) og Herlof Nilssen (Helse Vest). Foto: Vidar Sandnes

Sa ja til kreftmedisiner, hiv-medisin og psoriasis-behandling

Kreftlegemidler, hiv-legemidler og behandling av psoriasis artritt er blant behandlingene som fikk ja av Beslutningsforum.

Mandag hadde Beslutningsforum for nye metoder møte, der det blant annet ble bestemt at en mye omtalt ny behandling for lungekreft kan tilbys av det offentlige.

Disse legemidlene fikk også ja:

Tivozanib (Fotivda) kan innføres til behandling av avansert nyrecellekarsinom til pasienter som ikke har effekt av eller ikke tolererer etablert førstelinjebehandling.

Entablettsformulering med dolutegravir + rilpivirin (Juluca)kan innføres til behandling av HIV-infeksjon.

Regorafenib (Stivarga) kan innføres til behandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom som har blitt behandlet med sorafenib.

Regorafenib (Stivarga) kan innføres til behandling i tredje eller fjerde linje til pasienter med metastatisk kolorektalkreft.

Patent foramen ovale (PFO) lukning ved kryptogent hjerneslag: Pasienter som har gjennomgått kryptogent hjerneslag og har patent foramen ovale kan få utført kateterbasert lukning av foramen ovale.

Iksekizumab (Taltz)kan innføres til behandling av psoriasis artritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot en eller flere DMARD behandlinger.

To legemidler fikk nei av Beslutningsforum:

Tildrakizumab (Ilumetri) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Enkorafenib i kombinasjon med binimetinib innføres ikke til behandling av voksne pasienter med ikke-operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon.

En sak ble trukket: Sarilumab (Kevzara) til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA).

Se oversikten her

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!