Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Onkolog og leder Odd Terje Brustugun i Norsk lungekreftgruppe, er lettet over at han nå får tilby denne behandlingen til sine pasienter.

Onkolog og leder Odd Terje Brustugun i Norsk lungekreftgruppe, er lettet over at han nå får tilby denne behandlingen til sine pasienter. Foto: Vidar Sandnes

Ja til ny lungekreftbehandling

– Nå blir det mange glade pasienter, sier lungekreftlege Odd Terje Brustugun.

Beslutningsforum sa mandag ja til at offentlige sykehus kan tilby en ny behandling for lungekreft. Behandlingen fikk nei i februar i år, fordi Beslutningsforum anså den som for dyr.

Onkolog og leder Odd Terje Brustugun i Norsk lungekreftgruppe, og det øvrige fagmiljøet reagerte svært sterkt på Beslutningsforums vedtak om å si nei til behandlingen.

Nå er Brustugun svært glad. I foretaket han jobber i, Vestre Viken HF, anslås det at 100 pasienter hvert år får denne diagnosen og har behov for denne behandlingen.

– Nå blir mange pasienter glade, sier Brustugun til Dagens Medisin.

Les også: Fire av fem alvolig syke lungekreftpasienter får ikke den beste behandlingen

I mars ga legemiddelselskapet MSD et nytt pristilbud på legemidlet, og det er derfor Beslutningsforum nå har behandlet saken på nytt.

–  Leverandør har tilbudt ny pris som gjør at vi kan innføre legemiddelet, og den nye prisen vil gjelde behandling med pembrolizumab for alle indikasjoner som er godkjent av Beslutningsforum, uttaler leder av Beslutningsforum, Stig Slørdahl, i en pressemelding.

Dette er beslutningen:
Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi kan innføres til førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft uten plateepitelhistologi med PD-L1 uttrykk lavere enn 50 prosent. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.

Beslutningsforum begrunner sitt ja med at selv om budsjettkonsekvensene er store, så vil innføringen av pembrolizumab i førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft føre til redusert bruk og derved redusert kostnad til immunterapi i senere behandlingslinjer.

–  Kostnaden for behandlingen er fortsatt høy, men behandlingen regnes som kostnadseffektiv når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppen som omfattes av metodevurderingen som er gjennomført, heter det i begrunnelsen.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!