Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Rydd opp i lisensstriden!

Nå er det på tide å rydde opp i rotet som oppsto etter at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ble innlemmet i Helsedirektoratet 1. januar 2016. Så langt har psykologer som er utdannet i Ungarn, Polen og Danmark, blitt rammet.

Publisert: 2019-04-27 — 05.50
Ottar Nysæter Andersen

Innlegg: Ottar Nysæter Andersen, psykolog, utdannet i Danmark

I SLUTTEN AV september 2016 fikk over 50 psykologer som var blitt utdannet ved Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Budapest avslag på søknad om lisens for å praktisere som psykologer i Norge. En trettenårig praksis hvor ungarsk-utdannede fikk innvilget lisens, og senere autorisasjon, ble av Helsedirektoratet endret over natten. Saken har fått mye oppmerksomhet i mediene og de rammede har gått til søksmål mot staten.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mener studentene har rett til lisens og har åpnet sak om traktatbrudd mot Norge. Psykologene klaget saken inn til Statens Helsepersonellnemnd, som skal ivareta helsepersonells rettsikkerhet. Nemnden opprettholdt avslaget og begrunnet dette med at studentene var utdannet til et annet yrke. Det er også dette som er striden mellom ESA og Norge.

OVERPRØVING. Korrespondansen mellom Norge og ESA omhandler også andre saker, fra andre land. En av dem har tatt cand.psychol.-studiet i Danmark som fører frem til yrket psykolog. Danske studenter oppnår imidlertid ikke autorisasjon ved endt studie slik som i Norge, og må i likhet med ungarsk-utdannede søke om lisens før de kan søke om autorisasjon. De siste ti årene har 941 psykologer fra Danmark søkt om lisens – to har fått avslag. Helsedirektoratet ga avslag fordi kandidaten hadde bachelor i pedagogikk i tillegg til individuelle fag for å oppfylle opptakskriterier til studiet, og overprøvde dermed det danske universitetets vurdering.

Da saken ble behandlet av nemnden, var konklusjonen imidlertid en annen. Nemnden konkluderte med at kandidaten var utdannet til et annet yrke. Nemnden mener med andre ord at Helsedirektoratet feilaktig har innvilget lisens til 939 psykologer de siste ti årene.

RYDD OPP I ROTET! Det er selvfølgelig uholdbart at dansk-utdannede psykologer ikke får lisens, og nemndens konklusjon om forskjellige yrker strider mot sunn fornuft. Godt over tusen norske psykologer har sin utdanning fra Danmark.

Fortjener godkjenningsmyndighetene fortsatt den ubetingede tiltro og støtte som Psykologforeningen har gitt dem. Er det også grunn til å sette spørsmålstegn ved nemndens behandling av ELTE-psykologene?

Mer urovekkende er det at nemnden og Helsedirektoratet ikke klarer å bli enige seg imellom. I etterkant av ELTE-psykologenes avslag kunngjorde Helsedirektoratet i oktober 2016 at de også ville vurdere det rettslige grunnlaget for å innvilge lisens til danskutdannede, men snudde etter bare to dager.

Nå er det på tide å rydde opp i rotet som har oppstått etter at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ble innlemmet i Helsedirektoratet 1. januar 2016. Psykologer utdannet i Ungarn, Polen og Danmark har så langt blitt rammet.

FORTJENT TILTRO? Dansk-utdannede psykologer som i dag praktiserer på lisens, bør nok ikke bekymre seg for mye. De har støtten fra Psykologforeningen bak seg, og Helsedirektoratet vil nok ikke endre praksis til tross for at direktoratet bryter med god forvaltningspraksis.

Psykologforeningen bør imidlertid spørre seg selv om godkjenningsmyndighetene fortsatt fortjener den ubetingede tiltro og støtte foreningen har gitt dem, og om det også er grunn til å sette spørsmålstegn ved nemndens behandling av ELTE-psykologene.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • marianne melgård 27.04.2019 16.06.08

  Spesifiser tittel:

  Hør, hør. Viktig kronikk. Forutsigbarhet og enighet mellom sentrale instanser er vel forutsetningen for pasientsikkerhet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!