Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helseledelse på riktig kurs

Helselederskolen har tatt tak i den balansegangen som er nødvendig for å foreta fornuftige avveiinger når det kommer til de politiske, juridiske og økonomiske beslutningene en helseleder møter.

Publisert: 2019-04-23 — 14.53
Øivind Schive

Innlegg: Øivind Schive, lege i spesialisering (LIS) og tillitsvalgt ved plastikk- og håndkirurgisk avdeling Stavanger Universitetssykehus

LEGEFORENINGEN OG Universitetet i Oslo (UiO) har nå gjennomført sin «Helselederskole» for første gang, og gitt 16 deltakere innsikt i og perspektiv omkring temaer som ellers har vært vanskelig tilgjengelig for yngre leger.

Kurset er en god mulighet til å møte, diskutere og reflektere omkring ledelse i helsevesenet samtidig som man fortsetter sin utdannelse eller spesialisering.

DYNAMIKK. Helselederskolen er et nytt kurs på masternivå i regi av Legeforeningen og UiO. Clara Bratholm og Håvard Ravnestad tok initiativet til kurset, som har som mål å introdusere og lære yngre leger om helseledelse.

Helselederskolen er inspirert av Healthcare Leadership Academy (HLA) i London, hvor Bratholm selv har vært deltaker. Studiet retter seg mot leger i begynnelsen av sin karriere, og søknadsmuligheten var derfor i fjor begrenset oppad til fire år i spesialisering. De nesten 200 søknadene resulterte i en svært heterogen gruppe – bestående av medisinstudenter og leger i spesialisering med varierende grad av ledelseserfaring i og utenfor medisinen. Gruppens dynamikk og sammensetning ga opphav til mange gode perspektiver og diskusjoner omkring temaene som ble undervist.

Etter å ha deltatt i ett av Legeforeningens tiltak for å øke antallet legeledere, mener jeg at Helselederskolen kan bidra positivt

AMBISIØST. Samlingene var bygd opp under overskriftene «introduksjon til helseledelse, organisasjonspsykologi, økonomi, jus, endringsledelse, internasjonalt perspektiv og innovasjonsledelse». Det manglet altså ikke på ambisjoner omkring hva vi skulle gjennomgå hver helg vi møttes. Hver temaoverskrift kunne ha vært en egen mastergrad, og det vi lærte innenfor de respektive temaene, var av den grunn tilpasset tiden vi hadde tilgjengelig.

I forkant av hver samling ble det sendt ut en anbefalt pensumliste med relevante bøker og artikler, og forelesningene var som regel knyttet til disse. Samlingene besto i stor grad av forelesninger, diskusjoner og enkelte arbeidsgrupper. Ved hver samling ble det gjennomgått store temaer av en imponerende gruppe foredragsholdere.

UNIKE MØTER. I løpet av kurset har vi diskutert helseledelse med helseminister Bent Høie, administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold, president Marit Hermansen i i Den norske legeforening, leder Christer Mjåset i Yngre legers forening (Ylf), professorene Jan Frich og Oddvar Kaarbøe, i tillegg til Johann Malawana, grunnleggeren av The Healthcare Leadership Academy (HLA) samt en rekke andre inspirerende forelesere.

I løpet av kurset har Helselederskolen gitt oss en unik mulighet til å møte toppledere og ressurspersoner i norsk og engelsk helsevesen, med de interessante og inspirerende betraktningene som følger med.

KREVENDE OPPGAVE. Det er kjent at yrkesgrupper med høy grad av profesjonalitet er blant de vanskeligste å lede, og leger faller inn under denne kategorien. Som profesjon besitter leger en kompetanse ingen andre har, og behandling av den enkelte pasient krever sjelden involvering av ledelsen. Ledelse kan på den andre siden gjennomføres uten at helselederen nødvendigvis har helsefaglig bakgrunn.

Legeforeningen har flere pågående initiativ for å øke antallet legeledere, og etter å ha vært deltaker ved ett av dem, mener jeg absolutt at dette kan bidra positivt i helsevesenet.

EN GOD START. Helselederskolen har tatt tak i balansegangen som er nødvendig for å foreta fornuftige avveiinger når det kommer til de politiske, juridiske og økonomiske beslutningene en helseleder stilles overfor.

Samtidig vil man, som lege, ha et godt fundert helsefaglig perspektiv.

– Vi vil at leger skal lede. Det er bra for pasientene og for helsetjenesten, sa Marit Hermansen i sin åpningstale til Legeforeningens landsstyremøte i mai i fjor. Helselederskolen vil ikke gjøre deg til en ferdig utviklet leder, men er definitivt en god start på veien dit.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!