Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FELLES INNSATS: – Det er spesielt viktig at vi som digitale aktører bidrar til felles innsats for å redusere antibiotikabruken, blant annet ved å være nøye med å følge retningslinjer, sier Thorleif Jansen, medisinsk sjef i KRY Norge.

FELLES INNSATS: – Det er spesielt viktig at vi som digitale aktører bidrar til felles innsats for å redusere antibiotikabruken, blant annet ved å være nøye med å følge retningslinjer, sier Thorleif Jansen, medisinsk sjef i KRY Norge. Foto: Meedoc Norge

– Tar antibiotika-forskriving på alvor

KRY Norge oppgir at selskapet overvåker egen forskrivingspraksis, og at antibiotika blir skrevet ut i fem prosent av konsultasjonene.

Annons:

Medisinsk sjef Thorleif Jansen i KRY Norge, en av tilbyderne av digitale legetjenester, mener den nye amerikanske studien om nettlegers forskrivingspraksis tar opp viktige problemstillinger. Jansen tror funnene i studien kan skyldes forskjeller i antibiotikaforskriving mellom ulike land.

– En kan tenke seg at den høye andelen antibiotikaforskriving til en viss grad reflekterer en mer liberal forskrivingspraksis i USA, sier Jansen.

Han mener likevel at temaet må tas alvorlig.

– Studien har fokus på viktige problemstillinger, som vi må ta på alvor. Det er spesielt viktig at vi som digitale aktører bidrar til felles innsats for å redusere antibiotikabruken, blant annet ved å være nøye med å følge retningslinjer, sier Jansen.

Opptatt av å tilby gode helsetjenester

Ifølge Jansen jobber selskapet aktivt med å monitorere egen forskrivingspraksis.

– Vi følger opp og måler antibiotikaforskriving kontinuerlig i vår virksomhet, og antibiotika blir forskrevet i under fem prosent av alle konsultasjoner, sier Jansen.

– Vi vektlegger kvalitet og å tilby gode og trygge helsetjenester, uavhengig av hvordan en oppsøker lege. Derfor utvikler vi retningslinjer for våre leger for hva man kan diagnostisere og behandle via kun videokonsultasjon, og ikke. Retningslinjene er også basert på nasjonale retningslinjer som vi krever at våre leger følger.

Jansen trekker frem at digitale aktører har gode muligheter til å følge med på forskrivingspraksisen, ettersom leger jobber i samme digitale plattform slik at selskapet kan samle data på virksomhetsnivå.

– Vi vil både kunne gi tilbakemelding og veiledning til våre leger, der dette er nødvendig, sier Jansen.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!