Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche Norge, Hans Christian Hansson, roser de konkrete tiltakene i Helsenæringsmeldingen.

Direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche Norge, Hans Christian Hansson, roser de konkrete tiltakene i Helsenæringsmeldingen. Foto: Lars Brock Nilsen

– Mye å glede seg over i denne meldingen

– Det er veldig bra at regjeringen allerede har tatt initiativ til et oppfølgingsmøte til høsten, sier Roches direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon. 

Annons:

– Jeg synes det er mye å glede seg over i denne meldingen, både når det gjelder de overordnede føringene og de positive signalene som kommer for hvordan det offentlige ønsker å legge til rette for mer samarbeid. Dette gjelder spesielt samarbeid om kliniske studier, sier Hans Christian hansson, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche Norge. 

Hansson mener det er viktig å legge til rette for å få en vinn-vinn-situasjon.

– Det er positivt at man ønsker å belønne de sykehusavdelingene som åpner opp for gjennomføring av kliniske studier. Det er nemlig ingen hemmelighet at det skorter på infrastruktur, men det skorter også på kulturen for å få til denne typen samarbeid. Dette er noe som pasientene og helsetjenesten i sin helhet vil vinne på.

Nettopp arbeidet med å få til en kulturendring trekker Hansson frem som noe av det viktigste næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem under lanseringen av Helsenæringsmeldingen.

– Har dere i Roche selv opplevd denne kulturforskjellen?

– Vi føler vel innomellom at den tilgangen til offentlige sykehus og registre ikke alltid er så enkel som vi skulle ønsket. For oss som jobber i globale selskap, er det jo også en viss konkurranse mellom avdelingene i de ulike landene om for eksempel å tiltrekke seg kliniske studier. Og hvis det oppleves som vanskelig å få til kliniske studier her, så vil jo ikke vi gå til topps i konkurransen i Roche heller, sier han. 

Hansson ønsker også å rose tiltakene for å lette tilgangen på helsedata.

– Norge har allerede gode registre som er i ferd med å bli enda bedre. Vi hørte i går på DM Arena Kreftkonferansen om INSPIRE-prosjektet. Så skal det sies at dette er en overordnet melding og strategi, men det er en start. Og det er veldig bra at regjeringen allerede har tatt initiativ til et oppfølgingsmøte til høsten. Jeg vil rose regjeringen for å hele veien ha lyttet til innspillene fra industrien og det private næringslivet, uttaler Hansson. 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!