Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

HAR PLANER: – Jeg tror ikke noen ville stilt til ledervalget uten å ha visjoner for Ylf og jeg ser fram til diskusjoner om dette på årsmøtet, sier lederkandidat Clara Bratholm.

HAR PLANER: – Jeg tror ikke noen ville stilt til ledervalget uten å ha visjoner for Ylf og jeg ser fram til diskusjoner om dette på årsmøtet, sier lederkandidat Clara Bratholm. Foto: Julie Kalveland

Tilbakeviser mangel på visjoner

Lederkandidatene Clara Bratholm, Håvard Ravnestad og Kristin Utne i Yngre legers forening kjenner seg ikke igjen i påstanden fra utfordrer Anniken Riise Elnes om manglende fremtidsvisjoner.

Annons:

Nylig kastet en ny utfordrer seg inn i kampen om å ta over etter Christer Mjåset når han går av som leder for Yngre legers forening (Ylf). Fra før av har styremedlemmene Clara Bratholm, Kristin Kornelia Utne og Håvard Ravnestad bekreftet overfor Dagens Medisin at de stiller til valg.

Nå har også Anniken Riise Elnes signalisert at hun vil stille. 

– De som har meldt seg, har sagt at de ønsker å bli leder, men ikke hva de vil med ledervervet. Det er ikke viktig for meg å ha lederposisjonen, men jeg er opptatt av hvor vi vil hen, sa Elnes til Dagens Medisin da hun varslet sitt kandidatur.

– Det er feil at vi andre lederkandidater ikke har visjoner, svarer Clara Bratholm.

– Ser fram til diskusjoner på årsmøtet

– Jeg tror ikke noen ville stilt til ledervalget uten å ha visjoner for Ylf og jeg ser fram til diskusjoner om dette på årsmøtet, sier lederkandidaten.

Bratholm håper på muligheten til å utdype sine planer når Ylf-erne samles i april. Før det vil hun avklare at det er en visjon bak hennes kandidatur.

– Hva er din visjon?

– Jeg mener at vi skal ha et sterkt og tydelig Ylf som kjemper for gode og trygge arbeidsforhold, der man kan kombinere familieliv og legeyrket. Jeg vil være en leder for alle livets faser. I tillegg må vi være tydelige på at arbeidsbelastningen må ned, og at lønnsutviklingen må snus. Dessuten må vi leger snakke med, og påvirke, politikere, slik at de kan forstå vår hverdag som sykehusleger.

– Flere har påpekt at arbeidsbelastning er viktig. Det kan virke som om dere som stiller som lederkandidater har lignende planer?

– Det kan godt hende, men det er ikke noe negativt i det. Det betyr bare at det er noen tema, som for eksempel arbeidsbelastning, som er veldig viktige for yngre leger og at vi i Ylf satser på disse sakene.

– Er nok forskjellige typer

Lederkandidat Håvard Ravnestad tror heller ikke at det er noen av lederkandidatene som ikke har en visjon.

– Ledervervet i Ylf er et stort ansvar og en omfattende jobb. Ved å lansere våre kandidatur har vi signalisert at vi er klare til å gjøre den jobben som kreves for å lede Ylf på en god måte. Alle fire som stiller til valg sitter i Ylf-styret i dag og jeg tror vi alle har ønsker og visjoner for Ylf, sier Ravnestad, som oppfordrer landsrådsdelegater til å ta kontakt for å diskutere hans planer for foreningen.

– Selv er jeg opptatt av at Ylf skal være en del av en sterk og samlet legeforening. Jeg vil for eksempel jobbe for at Overlegeforeningen og Ylf skal snakke bedre sammen, sier Ravnestad.

Han mener også at det må jobbes med temaet arbeidsbelastning, som Elnes og Bratholm.

– Men vi nok forskjellige typer, så hvordan vi jobber med sakene kan nok være forskjellig.

– Et spørsmål om hvordan man skal gjøre det

– Jeg opplever å ha en visjon for ledervervet, og at jeg har forsøkt å kommunisere dette tidligere, men det er ikke alt som kommer med i ett intervju i Dagens Medisin, sier Kristin Kornelia Utne.

– Jeg mener at vi må ha en bedre tillitsvalgtutdanning, forankre det vi jobber med bredt i medlemsmassen, at Legeforeningen må bli bedre på å jobbe slagkraftig politisk, og stå som sterke representanter for faget, sier Utne.

Hun tror forskjellene mellom kandidatene ligger i hvordan de vil oppnå visjonene.

– Jeg tror ikke noen er uenige i at vi skal samarbeide med ledelsen og ha det bra på jobb. Det er enkelt å si hva man vil, men spørsmålet er hvordan man vil gjøre det. Spørsmålet er hva som skal prioriteres opp og hva som skal prioriteres ned, sier Utne.

Som Brathom og Ravnestad, håper også hun å bli utfordret av når Ylf-erne samles i april.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!