Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvorfor nøler fastleger med videokonsultasjoner?

Både Legeforeningen, myndigheter og pasientorganisasjoner ønsker videokonsultasjoner velkommen. Hva stanser norske fastleger fra å tilby videokonsultasjoner – og hva risikerer vi når de avventer?

Annons:
Ida Aalen

Kronikk: Ida Aalen, produktsjef i Confrere og medieviter
Svein Willassen, daglig leder i Confrere og Ph.D. i Digital Forensics

I SNART TRE år har det vært mulig for fastlegene å bruke en takst for videokonsultasjon. Temaet har fått ny aktualitet etter at Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse publiserte sin rapport om videokonsultasjoner i januar. Direktoratene anbefaler en rekke insentiver og reguleringer for å få flere fastleger til å ta video i bruk.

POSITIVT FRA LEGEFORENINGEN. I Dagens Medisin har det rast en heftig debatt om de såkalte videolegene. De steile frontene har etterlatt et inntrykk av at kombinasjonen video og leger er problematisk i seg selv. Men Legeforeningen er positiv til bruken av videokonsultasjon i fastlegepraksisen.

Svein Willassen

Under fagutvalget NUFAs samling i januar 2019 avsluttet leder Petter Brelin i Norsk Forening for allmennmedisin (NFA) sin presentasjon med: «Jeg er optimist». NFA-lederen mener det er realistisk at alle fastleger skal kunne begynne med videokonsultasjoner fra 1. september 2019. – Video er et nyttig når det brukes på riktig måte, understreket Brelin.

Også Egil Johannesen fra Legeforeningens IT-utvalg er optimistisk: «Jeg har nå siden før jul tatt i bruk videokonsultasjon. Begynner å få litt erfaring og synes dette er spennende», sa han under et seminar om video og fastleger på Skatten 17. januar i år.

BEKYMRINGENE. Mange av de faglige bekymringene rundt videoleger handler om at de er private aktører som i mangel av en fysisk klinikk enten vil belaste spesialisthelsetjeneste og legevakt – eller la være å gjøre nødvendige fysiske undersøkelser. De har heller ikke en etablert relasjon til pasienten.

Dette gjelder ikke når man snakker med fastlegen over video. Om en fastlege tenker at en pasient de snakker med på video, bør ta en blodprøve, kan de be pasienten komme til kontoret.

INGEN ERSTATNING. Videokonsultasjoner skal selvsagt ikke være en erstatning for fysiske undersøkelser. Men mange konsultasjoner kan gjerne foretas med video uten at det går utover den medisinske forsvarligheten, eksempelvis:

• Oppfølging, veiledning og forebygging, eksempelvis ved kronisk sykdom eller psykisk sykdom.
• Spørsmål om resepter, medisiner og bivirkninger.
• Pasienter med dårlig allmenntilstand, lang reisevei eller krevende livssituasjon.
• Holde pasienter med stor smittefare unna legekontoret.
• Som erstatning for telefon.
• Som erstatning for skriftlig e-konsultasjon.
• Tverrfaglig samarbeid og koordinering.

LAVERE TERSKEL? Videokonsultasjoner er altså verdifulle for langt flere enn dem som blir bekymret etter for mye googling. Under seminaret på Skatten fortalte Holly Ankjell fra Kreftforeningen om hva over 2000 kreftpasienter og pårørende har fortalt dem. Dette er én av tilbakemeldingene Ankjell delte: «Jeg bor et stykke unna sykehus og lege og det blir en del kontroller i løpet av året. Jeg må være mye borte fra jobben. Ofte har jeg time bare for å få høre om ting går greit, og de spør: Hvordan går det? Det er over på ti minutter, men jeg må bruke tre–fire timer på dette. Det hadde vært supert å ta det over skype eller annen videochat».

“Den medisinske fagligheten vil være i gode hender hvis norske fastleger får styre utviklingen, men da må det skje før de private aktørene får for stor utbredelse”

Videokonsultasjoner kan senke terskelen for å ta kontakt med fastlegen. Men Ankjell understreket at underbehandling er vel så kostbart for samfunnet som overbehandling. Det er særlig menn som oppsøker lege for sent, og Ankjells håp er at video kan bidra til at flere menn går til legen tidligere: Dette er noe du kan gjøre på et stillerom på jobb.

TIDSTYVERI? Fastlegene bryr seg om pasientenes ve og vel, og at det så langt er få fastleger som tilbyr videokonsultasjoner, handler på ingen måte om at de er uenige i perspektivene til Ankjell.

Den pågående fastlegekrisen er én av grunnene til at det ikke går så fort som direktoratene ønsker seg. Det er vanskelig å begynne med nye ting når man knapt rekker over dagens arbeidsoppgaver.

Men fastlegene som faktisk har tatt i bruk videokonsultasjon, opplever den ikke som en tidstyv. Under det nevnte seminaret fortalte fastlege Rune Steinum at «konsultasjonene er kortere, mer konsise og mer effektive». Dette støttes av funnene i rapporten.

FASTLEGENE HAR NØKKELEN. Norske allmennleger er langt fremme innen digitalisering, både sammenlignet med resten av verden og med resten av det norske helsevesenet. NFA er imidlertid skeptisk til direktoratenes forslag om å gjøre videokonsultasjoner obligatorisk fra 1. januar 2021. Foreningen mener fastlegene vil oppfatte det som tvang – og at det vil virke mot sin hensikt. Det kan nok stemme.

Men når fastlegene avventer, risikerer man at det er andre som får definere hvordan videokonsultasjoner tas i bruk i fastlegepraksisen. I disse dager er både rammevilkår og tekniske løsninger i ferd med å spikres.

Fastlegene sitter med nøkkelen til at videokonsultasjoner blir til gode for både pasienter og helsevesenet for øvrig. Den medisinske fagligheten vil være i gode hender hvis norske fastleger får styre utviklingen, men det må skje før de private aktørene får for stor utbredelse.

Interessekonflikt/disclaimer: Confrere AS er et oppstartselskap som utvikler en løsning for videokonsultasjoner for leger. Virksomheten har både fastleger og private helseaktører blant sine kunder.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 05/2019

Kommentarer

 • Axel Lupton 21.03.2019 08.45.09

  Lege

  Jeg har startet med videokonsultasjoner og finner at det er tidsbesparende og gir tilleggsinformasjon utover telefonsamtaler. Vi har det som ett prøveprosjekt her på legesenteret, og vi er stort sett fornøyd. Enda viktigere er at pasientene er fornøyd. Mange som tidligere ikke tok kontakt får nå kontakt med fastlege uten å sitte i telefonkø eller sende sms i håp om at vi skal ringe. Vi skal oppsummere og evaluere etter hvert, men jeg er i hvert fall overaskende positiv til dette.

 • Sven Richard Haugvik 12.03.2019 09.33.26

  Lege

  Hovedpoenget mitt er å innrette fokus mot selve LAKMUSTESTEN på Statens intensjoner for Fastlegeordningens skjebne året juli 2019-2020. NY Normaltariff er nært forestående, og vil helt spesifikt besegle videokonsultasjonenes berettigelse denne gang. Forskriften avspeiler ALLTID myndighetenes prioriteringer gjennom avlønningsinsentivet for norske fastleger. Valgarkitekturen er inkonguent i 3-partsamrbeidet, og Stortinget vedtar dessverre ALLTID økte egenandeler for pasientene. I fjor fikk syke mennesker nær 2% utgiftsøkning. Honorar for videokonsultasjoner ble av Staten alene satt til 159, hvorav pasienten betaler hele 155 NOK! Forøvrig har avlønningen av fastlegene har siste året ligget under KPI, og insentivene (prosedyretakstene) ble igjen noe feilslått. Dette stimulerer naturligvis ikke dugnadsånden for fastlegene noe videre med nær 60 timers arbeidsuke, som kollegene er inne på nedenfor.

 • Ida Aalen 12.03.2019 10.54.35

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Veldig enig i at ny normaltariff vil være helt sentral for utviklingen her. I rapporten fra direktoratene anerkjennes imidlertid disse insentivene som helt sentrale for å få til den utviklingen departementet ønsker.

 • Sven Richard Haugvik 12.03.2019 19.50.26

  Lege

  Regjeringen vil også forbedre FLO gjennom KRAV om at fastleger (FL) skal tilby e-konsultasjon. For tiden er det neppe noen, selv ikke Bent Høie, som kan KREVE noe som helst av oss. Årsaken er at det å ta i bruk ny teknologi på kort sikt, vil kreve en ekstraordinær innsats og at FL på grunn av arbeidsbelastningen ikke har tid (s.50), skriver Hdir. Ingen av dagens tilskuddsordninger er relevante å benytte i eksisterende eller justert form til innføring av e-konsult/video, følgelig vil det ikke være hensiktsmessig å innlemme dette som et formål. En ny tilskuddsordning må inn i neste rev. statsbudsjett. Ressursbruken som kreves for å etabl. en tilskuddsordning er nemlig usikker, og kan variere avhengig av hvor kompleks ordningen er. Samlet ressursbruk vil være ca. 2-3 måneder for helt enkle støtteordninger, og opp mot 15-20 måneder for de mest kompliserte. Mellom dette pågår nå arbeidet med utvikling av ny finansieringsmodell for FLO, som skal presenteres 1.9.2019.

 • Torstein Sakshaug 11.03.2019 17.39.18

  Fastlege

  Ivar Halvorsen sier det enkelt: "Dagens travelhet bidrar nok til at overskuddet til å utvikle tjenesten ikke er på topp for tiden." Grunner til å ikke starte opp med/utsette/nøle med videokonsultasjoner: 1) Timeboka er full allerede i dag. Hvorfor trykke inn mer? Erfaringsmessig reduserer ikke økt tilgjengelighet bruken av helsetjenester. 2) Selv om det teknisk sett er enkelt - monter kamera, installer software - må det også læres opp pasienter, settes opp plass for dette i timeboka, det må lages rutiner for bruk o.s.v. Alt dette er jobb som må gjøres - av fastlegen. 3) Selv Confreres løsning koster penger, er det ca 500/mnd? I tillegg kommer utstyr og tid brukt til å få dette opp. Man må derfor ha et visst antall konsultasjoner i måneden for å i det hele tatt tjene på det. Det gir mer travelhet, og det har vi nok av... 4) Vi mangler gode betalingsløsninger der pasienten betaler FØR videkonsultasjonen starter. Video og e-kons genererer mange fakturaer, som tar tid å få betalt..

 • Ida Aalen 12.03.2019 10.53.09

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Hei Torstein! Du har mange gode poenger, men jeg har noen kommentarer. 1) Man trenger jo dytte inn flere konsultasjoner, en del konsultasjoner kan gjøres på video i stedet for fysisk oppmøte, ofte til fordel for pasienten (vi har listet opp disse i artikkelen over). Men siden videokonsultasjoner også gjerne blir noe kortere, så kan man ved hjelp av såkalt videotid få snakket med flere pasienter i løpet av en gitt tidsperiode. Dette er beskrevet her: https://confrere.com/no/use-cases/physicians/video-time 2) For at videokonsultasjoner skal fungere i praksis må verktøyet selvsagt være så enkelt i bruk at det ikke er nødvendig med opplæring verken av pasienter eller fastleger. Det er i hvert fall vårt mål, og jeg gjorde testing med pasienter senest på torsdag nettopp av den grunn. 3) Per nå koster det 449 kroner. Honoraret for e-konsultasjon er for tiden satt til 160 kroner. Det skal altså ikke mange konsultasjoner til før det lønner seg. 4) Enig, kortbetaling tilbyr vi dog også.

 • Torstein Sakshaug 12.03.2019 11.35.57

  Fastlege

  Bra :) Problemet med at dere tilbyr kortbetaling er at kontraktene de fleste fastleger har med kortautomatene ikke tillater oss å bruke andre betalingstilbydere (som Vipps, Confrere, iZettle o.l) ...og da er vi like langt :)

 • Ida Aalen 12.03.2019 12.03.32

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Melin har i hvert fall en ekonsultasjonsmodul hvor de ikke legger på fakturagebyr, det løser i hvert fall noe av problemet ut mot pasientene. Men jeg forstår godt frustrasjonen. Vi tilbyr innebygget kortbetaling hvor beløpet reserveres før samtalen og først trekkes når samtalen er ferdig, og hvor fastlegen kan refundere beløpet hvis det mot formodmning skulle være behov for det. Hadde vært veldig bra om alle aktørene hadde samarbeidet bedre, vi forsøker å gjøre vårt lille bidrag til det, for det er helt nødvendig for innovasjon og effektiv arbeidsflyt. Vi snakker med alle journalsystemer som vil snakke med oss, for eksempel.

 • Ivar Halvorsen 08.03.2019 16.56.49

  Lege

  Det er naturlig at fastlegene nøler. Noen må gå foran, gjøre seg erfaringer, så kommer andre etter. Mange må nok se dette i bruk hos en kollega, og se hvor lite som skal til av teknisk utstyr, før man selv kommer i gang. Dagens travelhet bidrar nok til at overskuddet til å utvikle tjenestene ikke er på topp for tiden.

 • Sven Richard Haugvik 11.03.2019 09.42.10

  Lege

  HODs Hdir overser dagens multikausalitet. Fastlege Kristian A. Østbys frustrasjon kan være løst med i-PAD-legen. Fastlønnsleger og videokonsultasjoner inn, Fastlegeordningen (FLO) ut. Trepartssamarbeidet om fastlegelønn filleristes i hans kronikk (Aftenposten 31.01.17) «Fastlegens perverse incentiver. Dagens stykkprisbaserte lønn for fastleger skaper lønnsomme og ulønnsomme pasienter» - stykkprisfinansiering(*) kan altså bidra til dette. «Perverse incentiver» kalles det innen økonomien når et incentiv har utilsiktede konsekvenser. Kronikøren konkluderer: -Det er vanskelig å forstå at den måten vi avlønner fastleger, med de tidvis absurde utslagene som takstkodesystemet(*) kan gi, skulle være den beste måten å styre og finansiere en primærhelsetjeneste på-. Tja FLO, det blir nå spennende å følge med på hva 10.000 NOK stimulerer til av 1000 video-perversiteter, og hva Staten(-KS-Dnlf) kommer til å gjøre med den perverse (*)Normaltariffen i juli. Vekk med prosedyretakster, inn med i-PAD?

 • Rune Steinum 08.03.2019 16.25.48

  Fastlege

  Et møte pr video gir etter mitt skjønn en langt raskere og mer innholdsrik informasjonsutveksling enn digital tekst . Med den raske oppkoblingen som tilbys går det svært lite tid med til å etablere kontakt. Det er mange måter å gjøre dette på i praksis. Videotid er nevnt her. En annen måte er timeavtaler med for eks 3 min avsatt tid. Klienten får en omtrentlig time på forhånd ,og en sms med linken i det legen er klar.

 • Sven Richard Haugvik 08.03.2019 14.35.22

  Lege

  5000 nye legeliv i foretaket FLO AS: -Vær med å forme fremtidens helsetjenester, frigjør verdifull fritid med telemedisin, e-henvisninger og e-konsultasjoner. Jobb hjemmefra når det passer deg, glem NAV og HELFO. Fordi du har videokonsultasjoner med pasienter, velger du selv når og hvor mye du ønsker å jobbe. Du jobber via Confrere AS sin plattform, hvor du håndterer de fleste problemstillinger. Journaler føres i godkjent EPJ. Du kan ha åpent 09 - 15 2-3 dg i uka. Utover dette har legevakten ansvar for dine pasienter, og prøvene tas på Fürst. Ingen administrasjon utover det som er forbundet med pasientbehandling. Heller ingen praksisutgifter utover PC-utstyr, internettlinje og Buypass kort. Ingen krav til spesialisering, og du sparer tid og penger. Evidensbasert referanse er Storbritannia som etter en omfattende pilot i London nå vil gjøre «video først» som prinsipp for landets helsetjenester. De snur opp ned på tanken om at alle må møte opp hos legen fysisk når du trenger helsehjelp.

 • Morten Skaret Mathisen 08.03.2019 11.21.22

  Fastlege

  Aggressiv markedsføring. Dårlige takster. Tapsprosjekt i en underfinansiert, og underbemannet fastlegeordning. Skikkelig finansiering og god økonomi i dette så strømmer fastlegene til

 • Ida Aalen 08.03.2019 11.43.52

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  I dag benyttes samme takst (2ae) for tekstlige e-konsultasjoner og videokonsultasjoner. Honoraret er i Tariffen for 2018/2019 satt til 160 kroner, altså det samme som for vanlige konsultasjoner (2ad). Direktoratene anbefaler en rekke endringer i Tariffen, for å gjøre videokonsultasjoner mer lønnsomme: - Splitte taksten for tekst- og videokonsultasjon i to ulike koder, slik at det blir lettere å føre statistikk - Gjøre så takstene for tekst- og videokonsultasjon kan gjørs i kombinasjon med flere takster enn det dagens takst åpner for, slik at takstene i større grad likestilles med fysisk konsultasjon - Foreslått engangsstønad på 10.000 kr til de tusen første fastlegene som vi begynner med videokonsultasjon

 • Joe Siri Ekgren 08.03.2019 11.58.19

  Almenlege

  At helsedirektoratet ter seg lik en nyrik oligark som vifter med 10 tusenlapper i ansiktet på staben for å se hvem som griper etter dem, synes jeg er plumpt, samtidig som det vrir fokus bort fra faglige gevinster. Jeg forstår ikke hvorfor almenlegene godtar at bare de første 1 000 almenleger skal få dekket oppstartskostnader med 10 000,-. Er det et utslag av lært hjelpeløshet? Hvorom allting er: hvor mye koster det å installere funksjonalitet for videokonsultasjon? Er det ikke bare en PC og nettleser med ende-til-ende kryptering, samt et enkelt USB kamera til noen hundrelapper?

 • Ida Aalen 08.03.2019 12.06.54

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Jeg er helt enig i at de generelle takstendringene nok er de viktigste insentivene for å få dette til å skje, særlig muligheten for å kombinere videokonsultasjonstakst med andre takster. Slik jeg har forstått det er de 10.000 der for å gjøre det mer forlokkende å komme i gang nå, heller enn senere, ved å premiere de som prøver det ut tidlig. (De samfunnsøkonomiske besparelsene er i rapporten beregnet til å være langt større enn kostnaden av 1000x10.000kr). Men dette er jo foreløpig bare et forslag da, vi får se hva Helse- og omsorgsdepartementet kommer frem til.

 • Sven Richard Haugvik 09.03.2019 10.58.49

  Lege

  RAMBØLL/FR 2018(*): - nært alle legekontor gir pasientene mulighet for å bestille time digitalt, 61% kan fornye sykmelding digitalt, mens 41% utsteder helseerklæring/-attest digitalt. I tillegg kan 52% tilby toveis skriftlig e-konsultasjon, mens kun 8% tilbyr videokonsultasjon. Andelen som i høy el. noen grad er positiv til økt bruk av videokonsultasjon 33%. Ser e-potensiale v. enkle pas.oppl. 90%, samhandling med andre 87%; derav motsatt for for legenes KONSULTASJON og BEHANDLING av pasienter. ΣE-gevinst = redusert telefontrykk. (*)basert på en kvantitativ spørreus. + 6 kvalitative intervjuer. Utvalget av fastlegekontor (FLK) fra basistilskuddslisten ble 161 FLK (12 % av hele utvalget) som er lav svar% og gjør utvalget usikkert representativt for alle FLK i Norge. Rambøll utviklet og piloterte , samt gjennomførte en spørreundersøkelse av et representativt utvalg av befolkningen (4321 resp.) av Ipsos hvor 72 % oppgir at de er helt eller delvis enige i at de sparer tid ved digi.tjenest

 • Hogne Sandvik 07.03.2019 18.29.07

  Lege

  Vi har tilbudt digital dialog over helsenorge.no de siste 2-3 årene og ser at pasientene tar dette i bruk i stor grad. Ca. 75 % av kontakter som tidligere ble gjennomført med telefon eller brev, går nå digitalt. Alle (både leger og pasienter) opplever dette som et stort fremskritt. Systemet tillater også vedlegg, f.eks. fotografi av utslett o.l. Jeg ser imidlertid liten gevinst i å ta i bruk videokonsultasjoner. Hovedproblemet med disse er at de krever samtidig tilstedeværelse av lege og pasient, dvs. en timeavtale. Det må reserveres tid på forhånd. Og tid er det som er mangelvare i norsk fastlegepraksis. Skriftlig kommunikasjon over digital dialog er imidlertid asynkron, og da kan man utnytte alle små, uforutsette ledige stunder innimellom til å sende avgårde en melding eller to. På den måten får man en mer effektiv utnyttelse av tiden.

 • Ida Aalen 08.03.2019 08.59.50

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Hei Hogne! En fordel med videokonsultasjoner, sammenlignet med digital dialog, er at både legen og pasienten enkelt stille oppfølgingsspørsmål. De ikke-verbale aspektene, som er så viktige for god kommunikasjon og relasjonsbygging mellom lege og pasient, kommer også frem. Tidligere kartlegginger viser at pasientene ofte ikke inkluderer nok informasjon i sin opprinnelige melding til at forespørselen lar seg løse. Hva gjelder tidsbruken, er det mange fastlegekontor som har hatt suksess med såkalt videotid, organisert litt på samme måte som telefontid. Melbu legekontor er blant de som bruker dette aktivt. De har skrevet om sine erfaringer her: https://fastlegen.no/artikkel/fastleger-start-your-webcams Du kan også se denne videoen der fastlege Rune Steinum forklarer hvordan han har organisert det: https://www.youtube.com/watch?v=oGv-bRJW16c

 • Joe Siri Ekgren 08.03.2019 09.27.58

  Almenlege

  Jeg har andre erfaringer enn kollega Sandvik. Å kommunisere asynkront, altså via digital tekst, er for meg svært tidkrevende og lite tilfredsstillende fordi det svært ofte dukker opp spørsmål som må avklares eller tas forbehold om. Det oppleves en smule ensomt å sitte i sitt lønnkammer og knaste på tastaturet. Magien ligger i møtet mellom mennesker. Videokonsultasjoner er et fantastisk verktøy for å kommunisere med pasienter som bor langt unna, særlig bevegelseshemmede pasienter og pårørende . Man kan som lege delta i ansvarsgruppemøter, og man kan faktisk også være tilstede via pasientens smarttelefon ved oppsummering av konsultasjon hos spesialist. Nyttig og lærerikt.

 • Ida Aalen 08.03.2019 11.40.24

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Ja vårt inntrykk er også at de som faktisk har prøvd videokonsultasjoner finner dem veldig nyttige. Jo flere som selv har erfaring med det, jo flere aspekter ved videokonsultasjoner kan man jo også diskutere (og også problematisere) med utgangspunkt i et skikkelig erfaringsgrunnlag.

 • Ivar Halvorsen 08.03.2019 16.53.25

  Lege

  Jeg har brukt e-konsultasjon i snart 7 år, og video siden høsten 2019. Begge kanaler har sine fordeler og ulemper. Video egner seg veldig godt f eks til oppfølging etter bildeundersøkelser, der dialog og forklaring er et poeng. Det er ikke slik at innbyggerne kaster seg over video, så langt er de fleste videokonsultasjoner en avtalt oppfølging, etter forslag fra meg. Pasientene er entydig positive - sparer mye reisetid. Premisset er jo da at vi begge er enige i at video kan være hensiktsmessig for den aktuelle problemstillingen.

 • Ida Aalen 09.03.2019 14.52.59

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Ja, dette er jo nytt for mange pasientgrupper også, men særlig med tanke på de som har lang reisevei eller dårlig allmenntilstand så er det jo en åpenbar fordel for dem. Og så er det jo ikke så lett å etterspørre noe man ikke forestiller seg at finnes (litt som dette påståtte Ford-sitatet, "hadde jeg spurt kundene mine, hadde det bedt om en raskere hest!). Men

 • Ida Aalen 07.03.2019 12.17.48

  Produktsjef og medgründer i Confrere

  Hei! Jeg heter Ida Aalen og har vært med å skrive kronikken over. Ville bare si at jeg kommer til å følge med på kommentarfeltet og svare på eventuelle spørsmål/kritikk som kommer så fort som mulig :) Vennlig hilsen Ida

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!