Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MÅ SE BÆREKRAFT: – Ser vi ikke konturene av noe som kan være økonomisk bærekraftig når vi har fått saken belyst, så vil det være å kaste bort ressurser å gå videre til en full utredning, sier styreleder Svein I. Gjedrem om valget om å "belyse" Ullevåll-alternativet. Her sammen med administrerende direktør Cathrine Lofthus (t.v.) og økonomidirektør Hanne Gaaserød.

MÅ SE BÆREKRAFT: – Ser vi ikke konturene av noe som kan være økonomisk bærekraftig når vi har fått saken belyst, så vil det være å kaste bort ressurser å gå videre til en full utredning, sier styreleder Svein I. Gjedrem om valget om å "belyse" Ullevåll-alternativet. Her sammen med administrerende direktør Cathrine Lofthus (t.v.) og økonomidirektør Hanne Gaaserød. Foto: Vidar Sandnes

Helse Sør-Øst: – Må se økonomisk bærekraft før Ullevål kan utredes

Det blir ingen utredning på Ullevål før man ser at prosjektet kan ha økonomisk bærekraft, sier styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

Annons:

OSLO/STORTINGET (Dagens Medisin): Helse Sør-Øst fikk avslutte seansen med Helse- og omsorgskomiteen under høringen om sykehusutbyggingen i Oslo tirsdag.

– Jeg er relativt ny i styrevervet og har ingen prestisje knyttet til saken, sa styreleder Svein I. Gjedrem til komiteen under høringen om representantforslaget med tittelen «Trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter.

Både styreleder Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus understreket overfor politikerne at Helse Sør-Øst er lydhør. Samtidig forsvarte Helse Sør-Øst dagens planer.

Ullevålalternativet: – Må vise seg å være bærekraftig

Når det gjelder den mye omtalte «belysningen» av Ullevål, var styrelederen tydelig på at det ikke er aktuelt å sette i gang med en utredning i dag.

– En full utredning av noe som ikke kan bære fram, vil være dårlig utnytting av knappe ressurser, sa Gjedrem til politikerne.

Derfor må man først gjøre en belysning, mener Gjedrem.

– Ser vi ikke konturene av noe som kan være økonomisk bærekraftig når vi har fått saken belyst, så vil det være å kaste bort ressurser å gå videre til en full utredning, utdyper styrelederen etter høringen.

– Har mye materiale

– Vi har mye materiale, det sa Fagforbundet også, så nå skal vi både se på om vi kan gjøre det vi har planlagt på Gaustad, på Ullevål istedenfor, supplerer Cathrine Lofthus.

Lofthus kommenterer at man også vil vurdere å flytte noen fagområder til Ullevål gradvis.

– Om dette viser seg å være bærekraftig – både faglig, kompetansemessig og økonomisk – så vil vi gå videre med det.

– Med en full utredning?

– Ja.

Kan ikke starte med Aker alene

Etter mange kommentarer gjennom dagen om iveren etter å komme raskt i gang med Aker sykehus, kommenterte Gjedrem at han ikke ser noen mulighet til kun å starte med Aker.

– Vi kan ikke i dag begynne på Aker alene.

Styrelederen utdyper at han mener det er flere årsaker til at Aker alene ikke er et alternativ.

Gjedrem påpeker at forslaget som Helse Sør-Øst har jobbet med, innebærer at Aker overtar betydelige lokalsykehusfunksjoner fra Ullevål. Han mente at de fleste som uttalte seg om dette i høringen, så for seg at Aker kun ville overta bydelene i Grorud.

– Det er et annet prosjekt enn det vi har fått utredet, konstaterte Gjedrem.

– Det vil være å gå tilbake til start. Og så er ikke Aker alene økonomisk bærekraftig. Det som skaper bærekraften er dels sammenslåing av regionsfunksjoner på Rikshospitalet og Gaustad, og salg av tomt.

– Vi bruker de beste fagfolkene

Under høringen ble styrelederen utfordret på kritikken fra de fagorganiserte ved sykehusene. Gjedrem svarte at det var viktig å huske på at det «er en forskjell mellom fagforening og fagfolk».

– Den som stilte spørsmål, sa at «fagfolk» ikke støtter dette. Men vi bruker jo de beste fagfolkene til å utrede sykehusutbygging, som i enhver annen organisasjon, kommenterer styrelederen.

– Mange sier at «fagfolk» er mot, men vi har jo brukt de beste fagfolkene på dette.

Ønsker å lytte

– Dere sier at dere er lydhøre. Kan denne type utspill være en utfordring?

– Jeg håper virkelig ikke det, sier Gjedrem.

Cathrine Lofthus mener at styrebehandlingen av sykehusutbyggingen i januar, viser at Helse Sør-Øst tar hensyn til innspillene som kommer.

– Hvis dere ser på styrevedtaket i Helse Sør-Øst og oppsummerer høringen her i dag, så har det vært bekymringer for kapasitetsberegninger innen psykisk helsevern. Vi har sagt at vi ønsker å se på og dette på nytt, sier Lofthus.

– I dag var det også snakk om fødsler og nyfødtintensiv. Her må vi i hvert fall se på fordelingen mellom Aker og Gaustad.

Også for traume- og akuttmedisin har Helse Sør-Øst bestemt seg for å gjøre en ny vurdering, ifølge Lofthus.

– Så ja, vi ønsker å lytte, sier Lofthus.

– Jeg opplever at vi har veldig flinke tillitsvalgte både på Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst som har frembragt disse synspunktene før. Hvis du ser på styrevedtaket fra januar, så vil du se at dette er ting vi har fanget opp og som vi jobber med å se på i dag.

Kommentarer

 • Reidar Schwebs 09.03.2019 16.15.56

  Lege

  Man skulle tro at bærekraftanalyser gjøres før valg av et tosifret milliardkonsept, men det er formodentlig aldri for sent. Men det holder nok ikke å bare se «konturene», analysen må gjøres på ordentlig. HSØ beslutningen inneholder en forventning om at Ullevål/Aker ikke er bærekraftig, og vil bli forlatt som et alternativ. HSØ styreleder har stor formell finanskompetanse og kan uforstyrret ta dette valget på vegne av mindre økonomisk skolerte medlemmer i HSØ-styret, dersom «økonomisk bærekraft» skal være avgjørende. Finnes det ikke andre bærekraftmål for hospitaler?

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!