Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FRYKTER FLERE FEIL: Viktig informasjon kan glippe og feil oppstå når ortopedene ved OUS ikke vil bruke elektronisk kurve men heller papir og blyant, sier foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen for sykepleierne ved OUS og IKT prosjektleder Harald Noddeland i Helse Sør Øst.

FRYKTER FLERE FEIL: Viktig informasjon kan glippe og feil oppstå når ortopedene ved OUS ikke vil bruke elektronisk kurve men heller papir og blyant, sier foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen for sykepleierne ved OUS og IKT prosjektleder Harald Noddeland i Helse Sør Øst. Foto: Vidar Sandnes

Ortopeder vraker elektronisk kurve

Ortopedene ved OUS nekter å bruke den elektroniske kurven MetaVision. Nå går de tilbake til papir og blyant – med direktørens velsignelse. Sykepleierne fortviler og mener det kan gå på pasientsikkerheten løs.

Annons:

– Vår hovedbekymring er økt risiko for feil. Når ortopedene forordner medikamenter som sykepleierne så fører i papirkurve, mens leger i andre avdelinger og sykepleierne bruker MetaVision til alle typer målinger og registreringer, kan det oppstå misforståelser og feil, sier Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Oslo universitetssykehus. 

Han legger til at det også kan bli uklart hvem som faktisk har ansvaret hvis feil oppstår.

– Dessuten medfører dette merarbeid for sykepleierne siden det er de som må føre de papirskrevne kurvene, sier Urstrømmen. 

Dagens Medisin er også kjent med at enkelte av ortopedene bare gir muntlige beskjeder til sykepleierne om hvilke medisiner pasientene skal ha.

Kan miste livsviktig informasjon
Konsekvensene av papirkurvene på ortopeden blir blant annet at når pasienter overføres til andre avdelinger, for eksempel operasjon eller intensiv, vil det være mangelfull informasjon om pasientens inntak av medikamenter i MetaVision. Sykepleierne er bekymret for hvordan man da skal sikre at medikamentforordninger på papir følger pasienten – og hvordan det fanges opp at nye forordninger kan være gitt i MetaVision av andre leger ved andre avdelinger når pasienten kommer tilbake til ortopeden.

– Er dette god pasientsikkerhet, spør Urstrømmen retorisk.

Assisterende klinikkleder Harald Noddeland ved Akuttklinikken på OUS er regional prosjektleder for kurve og medikasjon, og han har ansvaret for innføring av MetaVision i Helse Sør-Øst. Også han mener det er uheldig at ortopedene ikke bruker MetaVision, men går tilbake til papirkurver.

“Viktig informasjon kan glippe når flere systemer brukes. Det er alvorlig fordi det gir økt risiko for feil ”

- Harald Noddeland

– Det gir økt risiko for feil fordi viktig informasjon kan glippe når flere systemer brukes. Det er alvorlig, sier Noddeland.

– Er det noe spesielt på ortopeden som gjør det vanskeligere for dem enn andre?

– Det er vel ikke det, men det har generelt vært noe problemer med langsom responstid, noe som gjør det tidkrev-ende å bruke MetaVision. Og så tror jeg vi kan bli bedre på videre opplæring i systemet etter den første innføringsperioden. Dette tar vi tak i, sier Noddeland.

Dokumentasjon og sikkerhet
Det elektroniske kurvesystemet MetaVision gir alle behandlere en samlet oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, det vil si for eksempel puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar. Dokumentasjonen følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus.

ØKT RISIKO. Håndskrevne kurver øker risikoen for feil
Foto: Vidar Sandnes

Løsningen gir også mulighet for å etablere en lukket legemiddelsløyfe. Dette skal sikre at riktig legemiddel gis til riktig pasient ved at ordinasjonen, legemiddelet og pasientens identitet, kontrolleres elektronisk. Dette vil redusere feiladministrasjon av legemidler vesentlig.

Helse Sør-Øst inngikk den første kontrakten om innføring av MetaVision allerede i 2008. Ny avtale ble inngått i 2017. Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt innføring av løsningen ved de seks helseforetakene som ikke har det i dag, med en kostnadsramme på 338 millioner kroner. Systemet er i bruk ved Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus (se egen sak), Sykehuset Telemark og ved OUS.

Ved OUS har systemet vært i bruk blant annet ved intensivavdelingen, nevrokirurgisk avdeling og ved anestesiavdelingen i flere år, mens andre avdelinger har innført dette etter hvert. Nå gjenstår innføring ved Radiumhospitalet, fødeavdelingen, og nyfødtavdelingen på Rikshospitalet.

Ferdig i 2011
Arbeidet med å innføre løsningen i hele regionen, er planlagt sluttført i 2021. Neste oppstart er Sykehuset i Vestfold våren 2019, og deretter Sørlandet sykehus. Videre rekkefølge på innføringen er Sunnaas sykehus, Vestre Viken og Sykehuset innlandet. Lengden på innføringsperioden varierer med størrelsen på sykehuset.

– Alle brukere skal ha opplæring. Når systemet innføres, får alle ansatte en halv dags opplæring, superbrukerne får en hel dag og instruktørene en uke, sier Noddeland.

For tidkrevende
Klinikkleder Rolf Riise ved Ortopedisk klinikk mener MetaVision er for tidkrevende for travle ortopeder. De har erfart at IKT-plattformen ved OUS har hatt utfordringer med å takle en full implementering av systemet og ikke gitt de synergiene som forventet, og således skapt situasjoner som ortopedisk klinikk mener de ikke kan leve med.

– Klinikken har derfor, etter grundige og nøye vurderinger, valgt å gå tilbake til papirkurve for føring av medisiner for avdelingene på Ullevål og Rikshospitalet. Bakgrunnen for dette er flere og handler i det store om nødvendigheten av å bruke ressursene effektivt og pasientrettet. Med MetaVision i den form den fungerte da avgjørelsen ble tatt, opplevde man systemet som et hinder for de ansatte i å jobbe pasientrettet inn mot medisinering av pasienten, oppfølging av pasienten og sikre gode kvalitetskontroller i henhold til våre rutiner, sier Riise til Dagens Medisin.

Han forteller at ortopedene er avhengig av rask og effektiv visitt for å kunne gjennomføre andre arbeidsoppgaver som operasjoner, poliklinikk, pasient administrative oppgaver og forskning.

– På grunn av treghet i pasientsystemene har det vært forsinkelser i visittgjennomføring, som igjen har ført til tidsklemme med tanke på fullføring av visitt og deltakelse i oppgaver som nevnt tidligere, sier Riise.

Pasientsikkerheten
– Det er ingen kompatibilitet mellom DIPS (pasientjournalen) og MetaVision. Det har forsterket forsinkelsene. OUS jobber sammen med Sykehuspartner for å få bedre ytelse og kompatibilitet, og når dette er på plass, ser vår klinikk frem til å bruke MetaVision igjen, sier Riise.

– Sykepleierne mener at når alle andre avdelinger, samt sykepleierne i ortopedisk klinikk bruker MetaVision og legene papir og blyant, så øker det risikoen for feil?

– Mitt oppdrag er å ivareta pasientsikkerheten i alt vi gjør og i alt vi planlegger å gjøre. Det er i dette fokuset avgjørelsen ligger. Jeg mener at måten MetaVisjon samhandlet med andre systemer på, ikke godt nok ivaretar dette hensynet. Det var en del av grundigheten i beslutningsprosessen å forstå hvordan en slik avgjørelse eventuelt kunne øke risikoen for feil i den situasjonen vi var i da. Jeg mener at vi reduserte risikoen for feil ved å ta denne beslutningen, sier Riise.

Tillatelse fra direktøren
Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS har gitt grønt lys til ortopedene som ville tilbake til papir og blyant.

– Etter en samlet vurdering av ytelse og påfølgende pasientrisiko var anbefalingen å la legene ved Ortopedisk klinikk gå tilbake til papirløsning. Det er igangsatt et stort arbeid fra leverandør av MetaVision og Sykehuspartners side for å løse både ytelses- og integrasjonsproblemene slik at programmet kan tas i bruk igjen, sier Erikstein til Dagens Medisin.

Kommentarer

 • Andreas Edenberg 28.02.2019 10.03.29

  Overlege

  Merkelig at ingen av ortopedene ved OUS kommenter. Smart å fjerne anonym kommentering her.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!