Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

En bekymringsfull utvikling for organiseringen av sykehus

Vi ser med stor uro på at forslag til endringer i spesialisthelsetjenesten fremmes gjennom skjulte regjeringsforhandlinger og -spill, og ikke gjennom forankret utredning og trygge prosesser til befolkningen og de ansattes beste.

Publisert: 2019-02-12 — 10.35
Elin M. Holmgren

Innlegg: Elin M. Holmgren, Norsk Sykepleierforbund i Finnmark
Hanne Marit Bergland, Norsk Sykepleierforbund i Troms
Bjørg Tapio, Fagforbundet Finnmark
Berit Rustad, Fagforbundet Troms
Paul Olav Røsbø, Finnmark legeforening
Jo-Endre Midtbu, Troms legeforening

FINNMARKSSYKEHUSET HF blir i ny regjeringsplattform foreslått lagt inn under UNN HF, helt uten nødvendig utredning eller prosess. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen i Troms og Finnmark, er svært overrasket over at regjeringspartiene foreslår spesifikke endringer i spesialisthelsetjenestestrukturen i en fremforhandlet regjeringsplattform – uten offentlighetens innsyn og uten at det er gjort et grundig utredningsarbeid på forhånd.

Strukturendringer i helseforetakene skal være forankret gjennom spesialisthelsetjenesteloven og regionale helseforetaks «sørge for»-ansvar, og ikke gjennom politisk forhandling.

Hanne Marit Bergland

DÅRLIG HÅNDVERK. Slik det nå fremstår, er forslaget et meget dårlig politisk håndverk. Forslaget er ikke i tråd med det vi må kunne forvente av politisk myndighet, og av de lovbestemte krav til utredning, åpenhet og ansvar som gjelder i helsetjenesten. Vi ser med stor uro på at forslag til endringer i spesialisthelsetjenesten blir fremmet gjennom skjulte regjeringsforhandlinger og -spill, og ikke gjennom forankret utredning og trygge prosesser til befolkningen og de ansattes beste.

Hvis overordnet organisering av helsetjenestene skal bli brikker i politiske forhandlinger uten forutgående utredninger og prosesser som involverer brukere, ansatte og ledere, er dette en ny og svært bekymringsfull utvikling i Norge, som svekker tilliten til våre politikere.

MEDBESTEMMELSE. Vi er derfor positiv til at helseminister Bent Høie nå har satt prosjektet på pause, og tar seg tid til å gjennomføre en grundig utredning. Det er imidlertid en forutsetning at dette skjer med åpent mandat; altså uten at det er bestemt om de to helseforetakene blir slått sammen, eller ikke.

Alt videre arbeid med saken må forankres solid i brukere, ansatte og lokal ledelse, og vi som yrkesorganisasjoner og helsepolitiske aktører, må sikres reell medbestemmelse på vegne av våre medlemmer, i kraft av trepartssamarbeidet og god tradisjon.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Jens Tobias 13.02.2019 11.43.38

  Du må får greie på hvem som skal behandle saken, styret til UNN eller styret til Helse Nord RHF. Dernest må du sikre at innbyggere i opptaksområdet også får anledning til å bli hørt. Mange tidligere pasienter som meg har fortsatt meninger om det som skjer med spesialisthelsetjenesten i det ganske land. Arkivloven gjelder for helseforetak. Krev å få innsyn i arkivet underveis i saken om sammenslåing. Krev å få saken behandlet saken behandlet i foretaksmøtet etter behandlingen i styret for UNN. Foretaksmøtet er Bent Høie. Det er uhyre viktig at folk engasjerer seg i saken og møter opp på styremøter når saken skal behandles der. Vennlig hilsen Jens Tobias

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!