Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORNØYD: – Vi er glade for å ha landet denne avtalen i et godt forhandlingsklima, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

FORNØYD: – Vi er glade for å ha landet denne avtalen i et godt forhandlingsklima, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Foto: Per Corneliussen

Slipper sommerplaner i private ideelle sykehus

Leger får ha rullerende arbeidsplaner hele året som hovedregel, mot at de kan pålegges å jobbe lengre på ukedager. – Et viktig gjennomslag, sier legepresident Marit Hermansen.

Annons:
KONKURRANSEDYKTIGE: Stian Sigurdsen, direktør for politikk og tariff i Virke, mener at den nye avtalen sikrer sykehusene konkurransekraft og forutsigbarhet.
Foto: Virke

Den nye nasjonale særavtalen som Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Virke  denne uken ble enige om, regulerer lønns- og arbeidsvilkår for 6-700 leger som jobber i private ideelle sykehus. 

– Vi har blitt enige om vesentlige endringer, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening om avtalen som blant annet gjelder Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

Faste stillinger, vaktfritak og rullerende planer

Avtalen mellom legene og Virke-sykehusene som gjelder fra nå av og to år fremover i tid. Dette er noen av endringene fra i år:

 • Faste stillinger til leger i spesialisering
 • Vaktfritak for gravide i siste trimester
 • Legenes arbeidstid skal organiseres etter rullerende arbeidsplaner

Får samme endringer som i offentlige sykehus

Høres dette kjent ut? Dette er de samme punktene som legene fikk gjennomslag for i helseforetakene etter legestreiken. Hermansen i Legeforeningen er svært fornøyd med nå å få endringene også i avtalen med de private ideelle sykehusene.

– Vi kom ikke til enighet på disse punktene i forhandlingene i de to siste rundene med Virke og har måttet utsette forhandlingene om disse temaene. Samtidig har det de siste årene skjedd store endringer i avtalen vår med Spekter. Nå har vi fått til en vesentlig videreutvikling av avtalen også i Virke, sier Hermansen.

Slipper sommerplaner

Det er imidlertid en viktig forskjell på avtalen med de offentlige sykehusene og de private ideelle sykehusene: Virke har, i tillegg til ovennevnte endringer, også gått med på at legene skal jobbe etter rullerende arbeidsplaner hele året – med mindre tillitsvalgte og ledelse lokalt blir enige om annet.

En vanlig rullerende arbeidsplan innebærer at legene jobber etter en fastsatt plan som er lik for alle legene i vaktsjiktet, og som er gjentagende. Det vil være mulig å vite når den enkelte lege, etter planen, er satt opp til å jobbe langt frem i tid. Til forskjell fra rullerende planer, har man flere steder brukt egne «sommerplaner» om sommeren. Det er en mer individuell og tidsbegrenset plan som kan ta utgangspunkt i hvilke leger som faktisk er tilgjengelige og innebære ulik fordeling av vakter.

Avtalen mellom Legeforeningen og Virke gir kun muligheten til å bruke sommerplaner om tillitsvalgte og ledelse er enige om det.

– Gir kollektivt vern

– Det er et viktig gjennomslag for oss å bli enige med Virke om at unntak fra prinsippet om rullerende planer krever lokal avtale. Dette gir kollektivt vern, sier Hermansen.

– Denne ordningen vil gi «hull» i arbeidsplanene, vakante vakter, når en lege for eksempel er på ferie. De vakante vaktene lønnes mer enn vanlige vakter. Vil dette si at den nye avtalen gir leger mer i lønn?

– Det viktigste for oss er kontroll på arbeidsbelastning og at det er frivillig om man tar på seg ekstra vakter. Rullerende planer er et system som vi har hatt i alle år. De fleste sykehus i Spekter bruker dette om sommeren og det fungerer godt.

Utvider dagarbeidstiden

I bytte mot endringene Legeforeningen ønsket seg, har Virke fått gjennom at dagarbeidstiden for legene utvides med en time.

– Virke er veldig glad for å ha fått på plass en ny særavtale. I årets forhandlinger var det et mål å videreutvikle særavtalen i en retning som bidrar til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene. Vi er fornøyd med at vi denne gang har lykkes med å komme til enighet på viktige områder i forhold til dette, sier Stian Sigurdsen, direktør for politikk og tariff i Virke.

Kan pålegge mer kveldsarbeid

– Tidligere skulle arbeidstid som ikke er vaktarbeid som hovedregel legges i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00. Nå er rammen utvidet frem til kl. 18.00. I tillegg kan leger som ikke går i vakt pålegges kveldsarbeid frem til kl. 19.00 i ukens fem første dager inntil en gang per måned i gjennomsnitt. Dette er tilsvarende bestemmelse som for de offentlige helseforetakene, og er noe som har vært svært viktig å få på plass også i særavtalen, sier Sigurdsen.

– I tillegg er vi enige om å implementere faste stillinger for leger i spesialisering. Også dette har vært viktig å få på plass i særavtalen, og er tilsvarende bestemmelser som for de offentlige helseforetakene.

– Godt forhandlingsklima

Marit Hermansen i Legeforeningen er også fornøyd med at forhandlingsklimaet med Virke har vært godt.

– Vi er glade for å ha landet denne avtalen i et godt forhandlingsklima. Det er viktig at vi har utviklet en avtale som er tilpasset Virke-sykehusene.

Forholdet mellom foreningen og de offentlige sykehusene, har på den andre siden ikke alltid vært like godt. Forhandlingene mellom Legeforeningen og Spekter har vært preget av et høyt konfliktnivå de senere årene, med legestreiken høsten 2016 som et toppunkt.

– Dere opplever at dere har fått viktige gjennomslag hos Virke. Kommer denne avtalen til å brukes som en brekkstang i fremtidige forhandlinger med Spekter?

– Dette vil vi ta med oss i forhandlingene med Spekter.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!