Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NY VEKSTKURVE: Helsedirektoratet har nå revidert anbefalingen og fått en norsk vekstkurve, som er basert på Vekststudien i Bergen og tilpasset norske barn i alderen 0-2 år.

NY VEKSTKURVE: Helsedirektoratet har nå revidert anbefalingen og fått en norsk vekstkurve, som er basert på Vekststudien i Bergen og tilpasset norske barn i alderen 0-2 år. Foto: Illustrasjonsfoto: Gettylmages

Ny vekstkurve for hodeomkrets hos små barn

Flere tusen friske barn har vært unødvendig henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning av stor hodeomkrets. Nå kommer Helsedirektoratet med nye anbefalinger tilpasset norske barn i alderen 0–2 år, slik fagfolk har bedt om i årevis.

Annons:

Dagens anbefalinger for normalkurven for hodeomkrets for barn ble innført i 2010. Til tross for faglige advarsler fra norske barneleger med ekspertise innen vekst, valgte Helsedirektoratet den gang å anbefale at norske helsestasjoner skulle benytte WHO-hodeomkretskurvene for barn i alderen 0–5 år.

Vekstkurven fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ligger lavere enn den gjennomsnittlige hodeomkretsen til norske barn. Derfor mente fagfolkene at en norsk vekstkurve som var utarbeidet i Bergen, burde ha vært brukt i Norge. De ble ikke hørt, og konsekvensen har gjennom flere år vært at en rekke friske barn har blitt unødig henvist til videre undersøkelser. Nå rydder Helsedirektoratet opp.

– Dette har ført til unødvendig engstelse blant foreldre og ekstra arbeid i spesialisthelsetjenesten. Derfor har vi nå revidert anbefalingen og fått en norsk vekstkurve basert på Vekststudien i Bergen, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Og hun legger til:

– Vi håper nå at mange nybakte foreldre skal slippe å bekymre seg unødvendig for barnet sitt.

Unødig ressursbruk
Overlege Hanne Farstad ved nyfødtintensivavdelingen ved Barne- og ungdomsklinikken på St. Olavs hospital, er en av dem som har vært kritisk til bruk av WHO-vekstkurven. Hun var medforfatter på et debattinnlegg her i Dagens Medisin i 2015 som påpekte at anbefalingene som da ble brukt, førte til unødig ressursbruk.

At Helsedirektoratet nå kommer med nye anbefalinger, hilser hun velkommen.

– Dette er bra. Det har særlig vært to uheldige forhold knyttet til dagens anbefalinger. Det ene er at foreldre bekymrer seg unødig fordi barnet deres blir henvist til videre undersøkelser. Det andre er unødig ressursbruk på friske barn, sier Farstad.

Hun understreker at barn som ikke fremstår som friske, selvfølgelig skal henvises til spesialist, men ikke dem som er friske.

– En henvisning til oss fører som oftest til både ultralyd av hodet og undersøkelse av barnelege, sier Farstad.

Hun forteller at ved St. Olavs registrerte man, i en periode på seks måneder, at nesten to tredeler av henvisninger til spedbarnpoliklinikken var barn med «store hoder». Alle viste seg å være helt friske.

Helsedirektoratet opplyser til Dagens Medisin at barneavdelinger siden 2010 har opplevd å ha mottatt betydelig flere henvisninger på barn med stor hodeomkrets fra helsestasjonen enn tidligere. Barnelegeforeningen og Landsgruppen av helsesykepleiere ba derfor Helsedirektoratet om at anbefalt vekstkurve for vurdering av hodeomkrets i helsestasjonen ble endret. De anslo at ved bruk av WHOs vekstkurve vil opp mot fire prosent av norske spedbarn, cirka 2300 barn, henvises til unødvendig utredning ved norske sykehus.

Har prioritert hodeomkrets
Anbefaling for måling av hodeomkrets ligger under Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

– En ekstern ekspertgruppe, der blant annet Barnelegeforeningen og Landsgruppen av helsesykepleiere er representert, har bidratt i arbeidet med å revidere retningslinjen. Det ble også gjort en kartlegging blant helsesykepleiere fra hele landet for å få et bilde av dagens praksis, forteller Carlsen.

Hele retningslinjen for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er under revisjon, men anbefalingen for hodeomkrets har blitt prioritert på grunn av kritikken som har kommet.

Det jobbes videre med å revidere anbefalingen for måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjonen og måling av vekt og høyde i skolehelsetjenesten. Denne vil foreligge til høsten.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!