Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Uten rett til trygderefusjon i påvente av LIS 1

Alle taper på et regelverk som åpner for muligheten til arbeid i opptil ett år mens man venter – samtidig som staten ikke vil gi rett til trygderefusjon til de samme legene.

Annons:
Ingeborg Svendby

Innlegg: Ingeborg Svendby, medisinstudent i 12. semester, Martin i Slovakia

I SØKNADSRUNDEN for Leger i spesialisering 1 (LIS 1) våren 2018 var det 824 søkere som ikke ble tilsatt. Dette tilsvarer 64 prosent av totalen. Så hva gjør disse menneskene mens de venter på plass? For det er jo nettopp det de må: Vente.

Ifølge den nye reformen som er innført fra 2019, fastslås det at samtlige spesialiseringer krever at LIS 1 er gjennomført. Tanken høres i utgangspunktet flott ut, men skaper store problemer i praksis.

SELVMOTSIGENDE. Etter dagens lov har ikke leger uten gjennomført LIS 1 rett til trygderefusjon. Dette betyr at man ikke kan jobbe ved legevakt eller fastlegekontor selv om man har lov til å jobbe som lege uten LIS 1 i vikariat i opptil ett år. Noe som selvsagt er forbeholdt at man har godkjent norsk autorisasjon.

Dette regelverket fremstår som uharmonisk, selvmotsigende og lite gjennomtenkt. For på denne måten står man ikke igjen med mange alternativer dersom man ikke får LIS 1 på første runde.

“Hvem er bedre til å flytte og ta på seg vikariater enn nyutdannede leger som trenger arbeid? Jeg håper at ledigheten reduseres på et fagfelt som allerede har store utfordringer med systemet”

ALLE TAPER. Det er behov for leger i kommuner rundt i hele landet, samtidig som at haugevis av leger står uten jobb, men ikke får plass. Norge har en lov som åpner for muligheten til arbeid i opptil ett år mens man venter. Samtidig lar dette seg ikke gjøre fordi staten ikke vil gi rett til trygderefusjon til de samme legene.

Slik jeg ser det, taper alle på dette regelverket. For mens det er overflod av søkere på sykehusstillinger, er det behov for vikarer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Og hvem er bedre til å flytte og ta på seg vikariater enn nyutdannede leger som trenger arbeid?

Jeg tror både legestudenter i Norge og i utlandet er enige om at det er for mange av oss.

ARBEIDSLEDIGHET. Det hjelper selvsagt at det nylig ble det bestemt å øke antallet LIS 1-plasser, men dette er ikke nok. Ved å åpne for å gi leger – i påvente av LIS 1 – rett til trygderefusjon for det samme året de har lov til å være i vikariat, kan det fylle arbeidsbehovet i kommuner, samtidig som det vil gi nyttig erfaring fra helsevesenet for nyutdannede leger.

Det er mitt håp at denne saken skal belyses slik at det vil bidra til mindre arbeidsledighet innenfor et fagfelt som allerede har store utfordringer med systemet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2019

Kommentarer

 • Allmennlege 13.02.2019 15.00.49

  Det er nå på tide å splitte LIS1 i to grupper. En gruppe som satser på sykehustjeneste, og en gruppe som satser på allmennmedisin. Nå er ansettelsene og opplegget på sykehusenes premisser. Og det er derfor ikke overraskende at det fleste søker seg videre i sykehustjeneste. Etter min mening bør LIS1 i allmennmedisin har større vekt på arbeid i allmennmedisin, og ansettes i den enkelte kommune. Sykehustjenesten kan gjøres delvis parallelt med arbeid på fastlegekontoret, men tilpasset allmennmedisin, Og LIS2 blir da en forlengelse av LIS1. Dette vil løse utfordringen med å få nye fastleger. Hvis man oppretter 200 nye stillinger i sykehus, blir det bare flere søkere på LIS2 i sykehus.

 • Mari Hovland 12.03.2019 15.49.50

  Spesifiser tittel:

  Hvorfor er det et problem at flere kommer til å søke på LIS2? Disse søkerene har god mulighet for å ta annet arbeid, i motsetning til de som søker på LIS1.

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!