Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Den problematiske kommunikasjonen

Dagens kommunikasjon mellom sykehus og mellom fastleger og sykehus er kritikkverdig, gammeldags – og truer pasientsikkerheten.

Annons:
Jan L. Svennevig

Innlegg: Jan L. Svennevig, pensjonert hjertekirurg (OUS) og professor emeritus ved Universitetet i Oslo (UiO)

HELSEMINISTER Bent Høie (H) skriver i Aftenposten (27.12.2018) at «så lenge opplysningene sendes på en sikker måte, kan dette selvsagt gjøres elektronisk». Sannheten er at kun få opplysninger kan sendes elektronisk i dag. De fleste søknader om innleggelser og tilbakemelding i form av epikriser og poliklinikknotater sendes med post.

I hastesaker benyttes fortsatt telefaks, ved at pasientens navn og personnummer slettes. Data sendes også på sikre minnepinner ved hjelp av kurér. Også dette svekker pasientsikkerheten. Dagens kommunikasjon mellom sykehus og mellom fastleger og sykehus er kritikkverdig, gammeldags og langt fra sikker.

SEND TIL PASIENTEN! Hva med informasjon til pasientene? Journalen er i dag å betrakte som pasientens eiendom. Etter min mening burde epikrise, operasjonsbeskrivelser og oppfølgingsnotater ikke bare sendes innleggende lege og fastlege, men også til pasienten, uten at denne eksplisitt må be om journalutskrift.

Dette ville gi pasienten mulighet til å bringe med seg opplysninger om egen helse ved enhver ny konsultasjon.

PORTAL. Denne løsningen vil være nyttig inntil alle pasienter selv får tilgang til relevante opplysninger gjennom en pasientportal. Foreløpig er en slik portal utviklet for pasienter som behandles ved OUS og ved Sykehuset Østfold.

“Epikrise, operasjonsbeskrivelser og oppfølgingsnotater bør også sendes til pasienten, uten at vedkommende må be om journalutskrift”

For mange år siden ble det gjort forsøk på å lagre pasientens opplysninger på et smartkort, men dette prosjektet synes å være helt skrinlagt.

UTDATERT. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har samlet opplysninger fra de godkjente gamle og nye registrene, hittil 61. Resultatene presenteres på en utmerket måte på hjemmesiden Kvalitetsregistre.no, en hjemmeside som foreløpig er alt for lite kjent. Rapportene som legges ut, er ikke ferskvare, de er nesten et år gamle.

Hvis vi ikke erkjenner dagens problemer med kommunikasjon i helsevesenet, men fortsetter å skjønnmale situasjonen, ser jeg ikke noen rask løsning.

En ting er sikkert: Dagens kommunikasjon har for lengst gått ut på dato.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 02/2019

Kommentarer

 • Lars Klette 05.02.2019 09.56.38

  Bedre sent enn aldri, dog kritikkverdig at folks helse får så mangelfull prioritet, men det er vel fordi det ikke rammer de som er ansvarlige for systemet. Politikere er som kjent enkle mennesker som står seg selv nærmest.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!