Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsepersonell og kildekritikk

Gjennom god kildekritikk kan vi som helsepersonell bidra til redusert engstelse, bedre livskvalitet og kanskje også reduksjon av sykefraværet.

Annons:
Torunn Gudmestad Øvrebø

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Torunn Gudmestad Øvrebø, provisorfarmasøyt ved Vitusapotek M44, Bryne

GRAVIDE OG ammende er en svært sårbar gruppe som har mange tanker og følelser i sving. Det er et nytt liv på vei, og ut ifra dagens fødselstall er det omtrent halvparten det er første gang for.

Studier viser at denne pasientgruppen har et stort behov for informasjon om legemidler. Det finnes utallige kilder for slik informasjon, men ikke alle kilder er like trygge. Informasjonen finnes overalt; i blogger, diskusjonsforum, pakningsvedlegg så vel som du får den fra familie, venner og helsepersonell. Dessverre er det sjeldent at de trygge kildene til legemiddelinformasjon (LM-info) som brukes, og feilinformasjon kan skape stor utrygghet, bekymring og redusert livskvalitet for denne sårbare pasientgruppen.

BEGRENSNINGER. Når det gjelder hvilke kilder til LM-info som helsepersonell bruker, er kildebruken dessverre varierende. Man skiller mellom produsentavhengig LM-info, som Felleskatalogen, SPC og pakningsvedlegg, samt produsentnøytral informasjon, som eksempelvis Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS), Legemiddelhåndboken og Janusinfo. Hvilken kilde velger du?

Felleskatalogen er en god kilde til LM-info på flere områder, men når det gjelder informasjon til gravide og ammende, har den sine begrensninger som helsepersonell bør ha i bakhodet. En svært positiv endring som har kommet, er en direktelenke til Norsk legemiddelhåndbok i alle avsnitt om graviditet, amming og fertilitet i Felleskatalogen. Denne bør i aller høyeste grad benyttes for å finne adekvat LM-info til disse kvinnene.

BEKYMRING. Min erfaring fra apotek-hverdagen er at helsepersonell altfor lett bruker Felleskatalogen som kilde til LM-info til gravide og ammende. Ettersom dette er en produsentavhengig kilde, er informasjonen du finner her, formulert slik at produsenten er helgardert.

“Feilinformasjon om legemidler kan skape stor utrygghet, bekymring og redusert livskvalitet for en sårbar pasientgruppe”

Dette kan lett føre til unødvendig bekymring hos gravide og ammende. Selv har jeg altfor mange ganger opplevd at gravide og ammende har blitt skremt av det de har lest eller hørt.

TANKEVEKKER. Nettstedet Trygg mammamedisin er en offentlig, produsentnøytral spørsmål og svar-tjeneste som er rettet mot publikum, altså mot de gravide og ammende selv. RELIS er ansvarlig for tjenesten, som er gratis. Farmasøyter og leger besvarer spørsmål om medisinbruk både i svangerskapet og i ammeperioden. Denne tjenesten kan med fordel anbefales som en pålitelig kilde til LM-info.

Dette er en tankevekker om hvor mye vi som helsepersonell kan påvirke livene til kvinnene vi møter. Ved å bruke de riktige kildene til LM-info, er jeg sikker på at vi som helsepersonell kan bidra til redusert engstelse, bedre livskvalitet og kanskje også reduksjon av sykefraværet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!