Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORNØYD: – Denne er mer forpliktende og detaljert om helse, enn den forrige, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

FORNØYD: – Denne er mer forpliktende og detaljert om helse, enn den forrige, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Legepresidenten: – Ganske fornøyd med ny regjeringsplattform

Legepresident Marit Hermansen trekker frem fokus på fastlegeordningen, økningen i antall LIS-1-stillinger, og nasjonal helse- og sykehusplan som viktige punkter i den nye regjeringsplattformen.

Annons:

Regjeringen Høyre, Frp, Venstre og KrF lanserte sin politiske plattform i går.

Et sammendrag av helsesakene leser du her.

– Denne er mer forpliktende og detaljert om helse, enn den forrige, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til Dagens Medisin.

Hermansen mener at Legeforeningen har fått gjennomslag for mange av sine fanesaker.

– De tre viktigste sakene er etter min mening Fastlegeordningen, å øke antall LIS-1 stillinger, og tiltakene i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Løsning for fastlegene?
Hermansen viser til at den nye regjeringen forplikter seg til flere tiltak for å løse fastlegekrisen og mener flere av formuleringene om fastlegeordningen er resultat av det Legeforeningen og departementet kom frem til i høst.

– Disse forpliktelsene er en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Vi vet hva som trengs på lang sikt. Det er tiltak både for å beholde leger og rekruttere nye, med kort og lang tidshorisont. Det er viktig at man ikke bare skyver ansvaret over til en handlingsplan. Konkrete tiltak som de unge har tro på er viktig. Vi forventer at regjeringen har fullt trykk på fastlegeordningen fremover. Det må skapes fornyet håp, sier hun.

I den politiske plattformen er det også nevnt at regjeringen vil øke antall LIS1-stillinger. Blant annet for å møte rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen.

– Det er viktig at de er helt tydelige og øker slikt at det monner. Vi har krevd to hundre stillinger, sier Hermansen.

Positiv til investeringsplan
Legepresidenten trekker også frem at det er en helhetlig investeringsplan i Nasjonal helse- og sykehusplan.

– Dette er nytt og det er et tydelig og viktig skritt i riktig retning for sykehusene.

Hun påpeker at regjeringen også vil sikre stedlig ledelse.

– Dette var en del av forrige helse- og sykehusplan, men har dessverre ikke blitt fulgt godt nok opp. Det er derfor gledelig at regjeringen nå presiserer dette.

Hermansen mener det også er positive saker på folkehelseområdet. – Det er tydelig formulert større innsats mot fysisk aktivitet, tobakk og antibiotikaresistens. Dette er viktig tematikk.

 

Kommentarer

 • Håpefullt fornøyd? «KRAV» (SRH, fastlege) 18.01.2019 18.38.34

  Løfte A) NEI til ukvalifiserte pasientønsker, for dette er ingen pasientrettighet da fastlegen ALLTID bestemmer suverent hvilken konsultasjonsform som er korrekt og mest hensiktsmessig. Ref. «Innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det.» (Husk at 2 minutters telefonregelen fra forskriften er forlatt for lenge siden. Lov§en ble jo bare tull.) Plattformens påstand B) «Forbedre og modernisere fastlegeordningen» - WHAT? WHO? Ikke styrke? FLOs sorti. Påstand C) «Desentralisere spesialisthelsetjenester slik at disse er tilgjengelige i pasientenes nærmiljø, så langt det er mulig og hensiktsmessig.» Nei nei, da kan man ikke samle spes.helsetjenesten på Helgeland i Mo i Rana. D) Er denne «NOU 2018:16 Det viktigste først» verdt en stortingsmelding? Sykepleier-NOUen burde tvert imot først vært revidert, ikke minst justert med relevant spalteplass for Fastlegeordningen(FLO), til tross for at Blankholmutvalget ble supplert med fastlege Petter Brelin fra 21.04.17.

 • - følg rev.S..budsj.'19 (SRH) 19.01.2019 17.26.01

  Statsbudsjett'18 diskriminerte og forverret FLO (fastlegeordningen). 2018 ble derfor året da fastlegekrisen klatret til topps på den helsepolitiske agendaen. Legeforeningens president mener nå vi kan se tilbake på viktige gjennomslag, men i helsetjenesten bruker vi fortsatt fax og gule lapper. Regjeringen har forpliktet seg (men har fortsatt ikke kompensert for økte oppgaver i FLO). Kloke valg-kampanjen som rulles ut over hele landet skal være det ypperste bevis på vår faglighet. Det flagges en betydelig pott i 2019-budsjettforslaget til rekrutteringstiltak; beløpet er 25 mill noe som rekker til et mindre antall kommuner (kontra 575 mill til Helseplattformen som et eks. på regjeringens prioriteringer). Som fastlege kan jeg ikke registrere at kommunene tar grep lokalt. Uansett er mye lite konkret, og mange er lite betrygget av folkestyrets hestehandlere anno 2019, med tanke på «Kloke Valg» til Stortinget. Vi får stelle videre med vår brilliante antibiotikahåndtering i FLO mens tiden går

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!