Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Som jordmødre synes Stine Bernitz og Rebecka Dalbye (t.v) det er ekstra stas å få publisert sine forskningsfunn i The Lancet.

Som jordmødre synes Stine Bernitz og Rebecka Dalbye (t.v) det er ekstra stas å få publisert sine forskningsfunn i The Lancet. Foto: Sykehuset Østfold

Ingen forskjell i keisersnitt-hyppighet med ny metode for fødselsovervåking

Det var ingen forskjell i keisersnitt-forekomst med en ny metode for å vurdere hvor lenge en normal fødsel varer, sammenlignet med metoden som brukes i dag.

Annons:

En relativt ny retningslinje for vurdering av fremgang i fødsel ga ikke færre akutte keisersnitt enn den som benyttes i etablert praksis i dag.

WHOs progresjonskurve for fødsler er benyttet i alle år i de fleste land. Materialet som WHO-kurven er basert på, belager seg på på et lite datamateriale fra 1950-tallet.

Jordmor-intiert studie
I 2010 kom forsker Jim Zhang med en ny kurve og retningslinjer. Hans kurve er basert på en kohort på nesten 27.000 førstegangsfødende. Det er første gang denne retningslinjen testes ut i en randomisert studie.

I en stor randomisert studie som nå er publisert i The Lancet, har norske forskere, med støtte fra Sykehuset Østfold, undersøkt om det ble færre akutte keisersnitt under fødsel når den nye Zhang-kurven ble benyttet. Studien er jordmor-initiert, og drevet av to jordmødre i samarbeid med en samlet forskergruppe.

– Det var hypotesen vår at Zhangs retningslinjer for fødselsprogresjon skulle gi færre akutte keisersnitt, forteller sisteforfatter av studien, professor i fødselshjelp ved Universitetet i Tromsø, Pål Øian, til Dagens Medisin. 

– Den nye retningslinjen er basert på et stort datamateriale av nyere dato og vi antok at den ville gi færre keisersnitt. Men våre funn viser at det ikke er noen signifikant forskjell, og vi kan ikke vise at den ene metoden gir færre keisersnitt enn den andre.

Over hele landet
Studien er utført ved 14 ulike fødeavdelinger over hele landet, og 7277 førstegangsfødende kvinner har deltatt.

– Langsom fremgang i fødsel er den hyppigste årsaken til akutte keisersnitt, ifølge førsteforfatterne Stine Bernitz og Rebecka Dalbye, begge forskere og jordmødre ved Sykehuset Østfold.

– Det er imidlertid ingen faglig enighet om hvor lenge en normal fødsel skal vare. Derfor er det heller ingen faglig enighet om hvordan man skal definere en langsom fremgang, peker de to på i en pressemelding.

Dette er en særlig utfordring hos førstegangsfødende – og forsterkes ytterligere ved at et gjennomført keisersnitt i halvparten av tilfellene fører til et nytt keisersnitt ved neste graviditet, viser de til.

Øian forteller at de skal gjøre flere undersøkelser fremover:

– En av dem er at vi skal spørre kvinner hvordan de opplevde fødselen, og se om de er mer fornøyd med den ene eller andre måten å overvåke fødselen på.

Andelen keisersnitt gikk ned
Et annet funn forskerne gjorde, var en generell nedgang i akutte keisersnitt i begge gruppene:

–  Prosentvis i den nedgang Zhang 26,7 og den 37,5 i WHO-gruppen, samlet nedgang på over 30 prosent, sier Stine Bernitz til Dagens Medisin.

– Dette skyldes antakelig oppfølgingen og det ekstra fokuset man har under en slik studie – man blir mer skjerpet. Jeg synes dette er et interessant funn.

En mulig svakhet ved studien kan være at den er utført i Norge, hvor vi har et lavere antall slike keisersnitt enn i andre land.

– Hadde den for eksempel blitt utført i USA, kan det jo være at Zhangs verktøy hadde gitt lavere andel keisersnitt, sier Øian.

–  Dersom studien hadde benyttet et før-etter design ville sannsynligvis den store nedgangen i keisersnittsfrekvens blitt tilskrevet den nye retningslinjen. Dette viser betydningen av å gjennomføre en solid studie med et robust design, sier Øian.

Samtidig som studien ble utført, var det også et pågående prosjekt der man fokuserte på å begrense keisersnitt til der dette var medisinsk indisert. Men resultatene av det prosjektet viste for øvrig at dette sannsynligvis hadde liten effekt på vår studies resultater, understreker forskerne.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!