Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OPPRETTHOLDER: Fastleger som har System X og HelseRespons kan fortsatt tilby pasientene sine digital kommunikasjon med SMS. Illustrasjonsfoto: Colourbox

OPPRETTHOLDER: Fastleger som har System X og HelseRespons kan fortsatt tilby pasientene sine digital kommunikasjon med SMS. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Opprettholder SMS tjenester for fastlegene

Selskapene bak HelseRespons og System X har ikke fått på plass en avtale, men lover fastlegene SMS-tjenester likevel. Det vil koste fastlegekontorene 249 kroner ekstra i måneden.  

Annons:

«Vi har ikke klart å finne en ny avtale som viderefører forholdet slik du har vært vant til. Allikevel har vi funnet en løsning som gjør at HelseRespons fungerer integrert i System X. Fram til 31.12.2018 vil løsningen bestå som før. Fra 01.01.2019 trer noen tilpasninger i kraft slik at du kan fortsette å bruke HelseRespons som en integrert tjeneste i System X.

Dette innebærer at Hove Medical vil fortsette å drifte og vedlikeholde HelseRespons-integrasjonen i System X, mens WTW står for resten av funksjonaliteten i HelseRespons. Vi vil presisere at vi kan kun levere vår del av integrasjonen så lenge WTW leverer produktet HelseRespons – og at du som kunde har en separat avtale med WTW om dette. Prisen for løsningen vil ligge på 249 kr. per måned per klinikk for HelseRespons kunder».

Teksten over ligger på hjemmesiden til Hove Medical som informasjon til alle fastlegene som er brukere av System X, selskapets EPJ-løsning for fastleger.

Legeforeningen følger saken nøye
– Dette høres ut som at fastlegene kan tilby pasientene det tilbudet de er vant til. Det er bra. Så er det litt uklart hvordan vi skal forstå forbeholdet som ligger i teksten, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, til Dagens medisin.  Han synes ikke en kostand på 249 kroner per måned fremstår som urimelig.

- Det blir opp til hver enkelt lege å vurdere om man vil fortsette med disse systemene eller gå over til andre leverandører. Det aller viktigste er at pasientene ikke rammes, sier Brelin.

BRA: Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin mener det er bra at tilbudet som pasientene er vant til opprettholdes.
Foto: Vidar Sandnes

Legeforeningen holder seg løpende orientert om saken og sendte ut et medlemsbrev 14.12 med informasjon om de juridiske forholdene knyttet til avtalene og det som skjer.

– Systemleverandørmarkedet og tjenestene som tilbys er i stadig utvikling. Saken viser at det er behov for at legene forholder seg aktivt til sine leverandører og har et bevisst forhold til hvilke avtaler de går inn på, sier Aadel Heilemann, seksjonssjef i Legeforeningen i en kommentar til Dagens Medisin.

Oppkjøp skapte strid
 
Det vakte sterke reaksjoner i fastlegekorpset tidligere i år da det ble kjent at  samarbeidet mellom selskapene WTW og Hove Medical hadde brutt sammen. Selskapene har i over ti år samarbeidet om å levere tjenester til fastlegekontor, som blant annet muliggjør SMS-bestilling og varsling av legetime. Samarbeidet mellom selskapene har gjort at legekontorene kan besvare meldinger fra pasientene direkte fra journalsystemet, samt at pasientene får påminnelse om legetime og kan bestille resepter via internett.

Hove Medical truet med at de med bare to dagers varsel ville stenge integrasjonen mellom System X som er Hoves EPJ-løsning, og Helserespons, som er WTW sin digitale kommunikasjonsløsning mellom fastlegene og pasientene. Hove Medical oppfordret legene til å gå over til Pasientsky, en annen online-tjeneste for bestilling av legetime. Selskapet Pasientsky, som eies av gründeren og legen Jesper Melin, hadde rett før bråket oppsto kjøpt Hove Medical.   

Etter protester ble nedstengingen utsatt, og etter pålegg fra tingretten har Hove Medical varslet at de inntil videre opprettholder integrasjonen for alle brukere. Det har vært uklart hva som ville skje fra 1. januar 2019. Selskapene har uttalt at de ønsker å komme til enighet om en ny avtale. Forhandlingene har ikke ført frem, men integrasjon mellom System X og HelseRespons opprettholdes likevel.

Vil opprettholde tilbudet
– Vi har ingen planer om å legge ned og med den meldingen Hove Medical har lagt ut så regner jeg med at dette videreføres. Det er positivt for kundene og det er positivt for pasientene, sier Trond Nordby, innovasjonsdirektør i WTW.  

Hove Medical har ikke besvart henvendelser fra Dagens Medisin om denne saken.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!