Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Historisk nestor

Utallige studenter har hørt Øivind Larsens fargerike beskrivelser av endringene i Helse-Norge.

Annons:
ÆRESMEDLEM: Øivind Larsen har vært professor i norsk medisinsk historie siden 1985. Nå er 80-åringen æresmedlem i Det norske medicinske Selskab.
Foto: Privat

Øivind Larsen har i en menneskealder ledet Det norske medicinske Selskab. Nå har medisinhistorikeren gitt stafettpinnen videre og blitt æresmedlem, men han fortsetter – som vital åttiåring – både som foreleser, fagformidler og tidsskriftredaktør.

Professor Øivind Larsen ble utnevnt til æresmedlem i Det norske medicinske Selskab onsdag 5. desember 2018. Det norske medicinske Selskab, eller Medisinsk selskap som det nå kalles, ble formelt grunnlagt i 1833 som en fortsettelse av «Et lægevidenskabelig Journal–Læseselskab i Christiania», og er den eldste medisinske forening i Norge.

Styreleder i over 25 år
Øivind Larsen har vært styreleder i Medisinsk selskap i over 25 år, og valgte å avslutte sitt lederskap etter å ha fylt 80 år i september.

Han er først og fremst nestoren i norsk medisinsk historie, et fag han har vært professor i siden 1985. Utallige studenter har hørt hans fargerike beskrivelser av endringene i sykdommer og helsetjeneste i Norge gjennom tidene. Enestående innsikt i sammenhengen mellom samfunn og helseforhold og en uvanlig faglig bredde gjør ham til en samfunnsmedisiner av stort format. Ti år etter vanlig pensjonsalder har han fortsatt et engasjement og en produktivitet som kan ta pusten fra etterfølgende generasjoner.

Forfatter og fotograf
Flere titalls bøker er signert Øivind Larsen. Han har hatt ansvar for to utgaver av Norges Leger. Den siste seksbindsutgaven inneholder en oversikt over alle norske leger som var utdannet frem til utgivelsen i 1996 samt antologien The Shaping of a Profession. Hans seneste storverk er boken «Doktorskole og medisinstudium», en 700 siders gjennomgang av 200 års-historien til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Sammen med kollegaen Magne Nylenna, som har overtatt som styreleder i Medisinsk selskap, etablerte Larsen i 2004 kvartalstidsskriftet «Michael». Tidsskriftet har navn etter Norges første professor i medisin, Michael Skjelderup (1769–1852), og publiserer artikler nettopp om samfunnsmedisin og medisinsk historie.

Mange norske leger forbinder Øivind Larsen først og fremst med forsidene til Tidsskrift for Den norske legeforening på 1980- og 1990-tallet. Som en habil fotograf gjennom hele livet, og med utgangspunkt i et eget, stort medisinsk fotoarkiv, produserte han over 500 tidsskriftforsider med historiske bilder og tilhørende tekster.

Gammeltraktoren og Harry Hole
Øivind Larsens mangfoldighet avspeiles ved at han var initiativtaker til Norsk Forening for Landbruksteknisk Historie, populært kalt «Gammeltraktorens Venner». Ettersom han bor i bygården som Jo Nesbø har gjort til romanfiguren Harry Holes hjemsted, har han også tatt litteraturhistorisk ansvar.

Dersom du ringer på dørklokken som er merket med Harry Holes navn, er sjansen stor for at den som kommer i vinduet og forteller at den alkoholiserte politietterforskeren dessverre ikke er hjemme, er professor Øivind Larsen selv.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!