Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FORNØYD: Legeforeningens president Marit Hermansen er glad for kjennelsen i rettsaken og mener at saken er viktig for å skape trygghet og stabilitet i fastlegeordningen.

FORNØYD: Legeforeningens president Marit Hermansen er glad for kjennelsen i rettsaken og mener at saken er viktig for å skape trygghet og stabilitet i fastlegeordningen. Foto: Vidar Sandnes

Lege fikk medhold i strid om fastlegehjemmel

Sykkylven kommune må stanse rekrutteringprosess til kommunal fastlegestilling i påvente av avklaring.

Annons:

– Dette er en viktig kjennelse. Den er ikke overraskende, men vi er likevel glade over resultatet, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Denne uken kom kjennelsen på en rettssak i Sunnmøre tingrett som har stor betydning for foreningen. En lege som i høst sa opp sin fastlegehjemmel i Sykkylven kommune, fikk beskjed om at kommunen ikke ønsket å videreføre fastlegehjemmelen som næringsdrift, men heller splitte fastlegelisten mellom to nyopprettede kommunale fastlegestillinger. Det medfører at legen ikke får mulighet til å selge sin praksis, slik det er vanlig når en fastlege sier opp en hjemmel.

Legeforeningen mener at dette er brudd på rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS, og fastlegen gikk til sak for stanse utlysningsprosessen inntil spørsmålet om hvorvidt kommunen har handlet i tråd med rammeavtalen, er avgjort.

 

Legeforeningen: – Viktig med trygghet
Tingretten vedtok en såkalt midlertidig forføyning, som innebærer at kommunen må stanse prosessen i påvente av en avklaring knyttet til rammeavtalen. I sin kjennelse går domstolen langt i å gi Legeforeningen medhold for sitt syn.  Det gleder legepresidenten.

– Situasjonen i fastlegeordningen nå, gjør at det er svært viktig å skape trygghet og stabilitet. Næringsdrift er hovedformen i fastlegeordningen og det er viktig med stabile rammevilkår. Vi får stadig flere saker som denne, hvor KS har gitt råd til kommunene. Dette er skadelig for ordningen og virker direkte rekrutteringshemmende, sier Hermansen.

 

KS: – Endrer ikke vår bekymring

I KS er stemningen mer avmålt.

– KS er kjent med dommen, og vi vil nå bruke litt tid på å se nærmere på hvilke konsekvenser dette kan få for fastlegeordningen, skriver spesialrådgiver i KS Hege Torvbråten i en e-post til Dagens Medisin.

– Dommen endrer ikke vår bekymring for dagens rekrutteringssituasjon. Vi ser med bekymring på økende antall henvendelser der kunngjorte fastlegehjemler ikke blir besatt fordi legene heller velger å trekke seg framfor å kjøpe seg inn i praksis. Det innebærer at kommunene ikke klarer å rekruttere nye leger inn i eksisterende hjemler. Dette går også ut over innbyggerne, ettersom det fører til stadig nye vikariater. KS mener dette er svært uheldig.

 

Mener KS river teppet vekk

Marit Hermansen i Legeforeningen er ikke enig i at legene bør finne seg i at hjemlene omgjøres til kommunale stillinger på grunn av rekrutteringshensyn.

– Vår melding til KS er at de må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det hjelper ikke å rekruttere nye leger om man ikke samtidig også skaper ro og forutsigbarhet hos de som er der. Leger må investere og skape gode praksiser, og da må rammevilkårene for dem være stabile, sier Hermansen.

– Man kan ikke rømme fra avtalen når tidene blir vanskelige og man må ikke rive teppet vekk under bena på de som jobber i fastlegeordningen. Det er dessverre det KS gjør med sin rådgivning.

 

Skal møtes

Legeforeningen har nå bedt KS om et møte for å diskutere saken.

– Det er ikke nødvendig å ta dette til retten, vi bør kunne løse dette med avtaleverket vi har, sier Hermansen.

KS oppgir at organisasjonen gjerne møter Legeforeningen til samtaler, men at det er for tidlig å kommentere hvorvidt det kan være aktuelt å løse saken utenfor retten.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!