Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BEKYMRET: – Jeg synes det er urovekkende at Yngre legers forening går inn for å redusere et allerede redusert arbeidsmarked for unge leger som ikke får LIS1, sier Ida Tylleskär som tar en doktorgrad i medisin ved NTNU.

BEKYMRET: – Jeg synes det er urovekkende at Yngre legers forening går inn for å redusere et allerede redusert arbeidsmarked for unge leger som ikke får LIS1, sier Ida Tylleskär som tar en doktorgrad i medisin ved NTNU. Foto: Privat

– Overraskende at en fagforening vil svekke medlemmenes jobbmuligheter

Yngre legers forening ønsker å fjerne stillinger i sykehus. Stipendiat i medisin Ida Tylleskär reagerer på behandlingen av nyutdannede leger.

Annons:

Nylig vedtok Yngre legers forening (Ylf) en resolusjon som har vakt reaksjoner. Foreningen, som organiserer Legeforeningens medlemmer som enda ikke er spesialister, gikk inn for å fjerne alle stillinger for ferdigutdannede leger som ikke leder til spesialisering.

– Jeg syns det er overraskende at en fagforening går inn for å svekke medlemmenes mulighet til jobb, sier Ida Tylleskär. Hun er doktorgradsstipendiat og tidligere arbeidslivsansvarlig i Norsk medisinstudent forening, og en av flere som har reagert på vedtaket.

– Bedre at leger jobber i butikk?
– I Norge er det lagt opp til at alle leger skal spesialisere seg. Vi vet at det i dag er mange hundre som venter på å få en LIS1-stilling, som er den første delen av spesialiseringen. I vårens søkerrunde var det litt over 800 søkere som ikke fikk stillinger. Før du har fullført LIS1 er det begrenset hvilke stillinger du kan få. Du kan jobbe i tilrettelagte stillinger på sykehus, for eksempel med å skrive inn pasienter som kommer til planlagte operasjoner, og å sende epikrise til fastlegen når de skrives ut, men også å gå vakt på samme måte som LIS1-leger, sier Tylleskär.

Denne type stillinger vil forsvinne om Yngre legers forening oppnår sitt mål.

– Jeg syns det er uklart hva Yngre legers forening ønsker å oppnå med dette vedtaket. De nevner kritikkverdige ansettelser og arbeidsforhold i resolusjonen, men er det bedre at unge leger jobber i butikk eller er arbeidsløse imens de venter på LIS1, spør hun seg.

- Vil ikke kunne ha klinisk deltidsjobb
Tylleskär har nylig fullført medisinstudiet og tar nå en doktorgrad i medisin, før det blir aktuelt for henne å søke en LIS1-stilling. Hun vil selv rammes om resolusjonen blir en realitet.

– Jeg skal nå jobbe som stipendiat i to år. Om dette gjennomføres vil jeg ikke kunne ha en klinisk relevant deltidsjobb ved siden av stillingen. Det vil være uheldig at man ikke skal kunne vedlikeholde kliniske ferdigheter i løpet av et langt ph.d.-løp, sier Tylleskär.

Uten jobberfaring etter studiet, vil hun kunne komme til å stille lengre bak i køen når hun er ferdig med doktorgraden.

– I dag er det viktig å ha jobbet som lege for å kunne få en LIS1-stilling. Om det blir forbudt med disse stillingene vil dette endre seg, men per dags dato vil det jo være viktig.

Mener foreningen burde fokusere på å få flere stillinger
Doktorgradsstipendiaten tror motivasjonen for forslaget kan være å oppnå flere LIS1-stillinger.

– Hvis de ønsker å jobbe gradvis for at disse stillingene skal omgjøres til LIS1-stillinger, så kan dette være veldig bra. Men måten det er formulert på, gjør at kan det se ut som de ønsker å ta bort disse stillingene uavhengig av om det kommer flere LIS1-stillinger, sier Tylleskär.

– Myndighetene kommer snart med en rapport om LIS1-stillinger. Jeg syns det er snodig å gå inn for dette nå før rapporten foreligger. En økning i LIS1-stillinger skjer uansett ikke over natta. Går man inn for et forbud vil nyutdannede leger stå med svært få muligheter til å jobbe som lege.

Håper på konkret plan
– Jeg synes det er urovekkende at Yngre legers forening går inn for å redusere et allerede redusert arbeidsmarked for unge leger som ikke får LIS1. Er det ansettelsesforhold som er problemet, bør man heller sørge for at tillitsvalgte deltar i disse ansettelsesprosessene og at reglene overholdes, sier Tylleskär.           

Tylleskär er selv medlem i Yngre legers forening og stiller spørsmålstegn ved om medlemmene i Yngre legers forening har vært godt nok informert i forkant av vedtaket i landsrådet.

– Det er en kjent sak at disse legene har en svak posisjon. Mange kontakter Norsk medisinstudentforening når de ikke får LIS1 fordi de ikke vet at de tilhører Ylf. Man kan lure på om Yngre legers forening har gitt informasjon til medlemmene i forkant slik at de har kunnet påvirke vedtaket.

Hennes oppfordring er tydelig:

– Jeg håper Ylf kommer med en konkret plan for hvordan de vil ivareta de svakeste medlemmene i foreningen.

Foreningen svarer: Ønsker å stoppe ny trend
Yngre legers forening har fått forelagt kritikken fra Ida Tylleskär.

– Bakgrunnen for resolusjonen er at vi ser en økende tendens til at det ansettes leger som såkalte "postleger" eller "visittleger", skriver leder i foreningen, Christer Mjåset, i en kommentar til Dagens Medisin.

– Forslaget er ikke ment å begrense muligheten for reelle LIS-vikariater, men det økende antallet postlegeutlysninger er et uttrykk for et behov for flere LIS1 i sykehusene. Ved å omgjøre postlege-stillingene til LIS1-stillinger, vil man kunne utvide flaskehalsen som nå eksisterer i inngangen til spesialiseringsløpet og som nå forhindrer at vi får utdannet tilstrekkelig nok spesialister for fremtidig behov. Samtidig har ikke postlegene tilsvarende rettigheter som sine LIS-kolleger. Vi mener det er galt å etablere slike ordninger når vi allerede har et formelt spesialiseringssystem.

Kommentarer

 • Thomas Kilvær 20.12.2018 19.03.37

  Dette er et viktig mål å jobbe for. Det vil ivareta de svakeste medlemmene på en god måte og forhindre sosial dumping.

 • LIS1 venter 20.12.2018 18.04.48

  Å ivareta de svakeste medlemmene er vel å forhindre sosial dumping. "Postlegestillinger", uten krav til veiledning og uten telle til spesialisering er nettopp dette. Mener Tylleskår at legeforeningen skal godta en ny kategori leger i sykehusene, som jobber som en avansert sekretær? Som underbyr hverandre i dårlige arbeidsvilkår?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!