Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SVAKE TALL: Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset har de største økonomiske utfordringene i Helse Nord. Det kan gå utover byggeplanene i Narvik og Hammerfest.

SVAKE TALL: Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset har de største økonomiske utfordringene i Helse Nord. Det kan gå utover byggeplanene i Narvik og Hammerfest. Foto: Arkiv

Dårlig økonomi kan gå ut over byggeplaner

Helse Nord har ikke klart å nå det økonomiske målet sitt for 2018. Det kan bety utsettelse av byggingen av nye sykehus i Hammerfest og Narvik.

Annons:

For første gang siden 2009 vil foretaksgruppen Helse Nord ikke nå målet som er satt for økonomisk resultat. Det melder det regionale helseforetaket selv på sine nettsider.

Helse Nord oppgir at prognosene viser at det nå ligger an til et samlet positivt resultat på rundt 150 millioner kroner. Det er 126 millioner kroner mindre å rutte med enn planlagt. Dermed kan Helse Nord måtte utsette større byggeprosjekter.

– Utfordrende økonomisk situasjon
De positive resultatene som det legges opp til i budsjettene, er penger som sykehusene skal investere i bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr.

– Foretaksgruppen er i en utfordrende økonomisk situasjon. Vi har siden mai 2018 vært urolige over utviklingen, sier eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, i en pressemelding.

– Resultatavviket og kombinert med høyere kostnader på noen av byggeprosjektene, gjør at vi ikke har den samme økonomiske situasjonen som investeringsplanen forutsetter. Vi arbeider med tiltak på kort og lang sikt som kan redusere kostnadene. Vi kan i ytterste konsekvens måtte skyve på noen byggeprosjekter.

Flere årsaker til svakt resultat
Helse Nord oppgir at Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset har de største økonomiske utfordringene. Dette er de tre helseforetakene som også har gjennomført de største byggeprosjektene i regionen, og som derfor tåler svingninger i driftsbudsjettene minst.

Det er flere grunner til at det økonomiske målet ikke er nådd, ifølge Helse Nord, som blant annet trekker frem følgende punkter:

 • Inntektene er lavere enn budsjettert.
 • Utgiftene til å leie inn helsepersonell fra vikarbyrå har økt mye.
 • Omstillingstiltakene i helseforetakene har ikke gitt de nødvendige resultatene.
 • Ambisiøs investeringsplan

Hammerfest og Narvik kan måtte vente
De to byggeprosjektene som ligger nærmest i tid i Helse Nords investeringsplan, er nye sykehus i Hammerfest og Narvik. Ifølge Helse Nord vil forprosjektene fortsette som planlagt og ferdigstilles i løpet av 2019, men om den økonomiske situasjonen ikke blir betydelig bedre, kan man måtte legge opp til en saktere fremdrift i gjennomføringen av prosjektene.

Kommentarer

 • Stenger 19.12.2018 16.43.53

  Er det noe vits og kommentere noe som helst passet det ikke dagens medisin så stenger de kommentarfeltet.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!